Kennisplatform komt met nieuwe 'publicaties'

dinsdag, 23 september 2008 - Categorie: Artikelen

Het Kennisplatform heeft drie 'publicaties' uitgebracht, over de onderzoeken van Oberfeld, van Adang en van Divan. Ze zijn te vinden op de website van het Kennisplatform: www.kennisplatform.nl

Het is duidelijk, de strategie van het Kennisplatform is individuele onderzoeken selecteren en dan vol in de ringen en de tegenstander k.o. slaan met een 'publicatie' - dat is wat de Gezondheidsraad fatsoenshalve eigenlijk niet kan doen. De Gezondheidsraad moet zich aan redelijke wetenschappelijke voorwaarden conformeren en de volledige wetenschappelijke kennis overwegen, zoals het Ecolog Institut in Hannover, Duitsland doet.

Het komt zwak over, zo'n strategie. Het heeft weinig met wetenschap te maken en veel met 'burgemeesterschap', politiek en vooral sociaal samenklonteren rond de macht. Het is pure straatvechterij en geen behoorlijke wetenschappelijke discussie. Het levert geen redelijke voorzorg op noch een fatsoenlijke zorg voor de slachtoffers ('who speaks for the victims?' vroeg Louis Slesin volkomen terecht in 2005 op een congres in Blankenberge, België. Welnu, het Kennisplatform zorgt nergens voor. Het Kennisplatform zet zich alleen maar af als een puber die niet wil luisteren naar de rustige stem van zijn ouders).

Dat in Oostenrijk vooral mensen geantwoord zouden hebben met kanker in de omgeving van de antenne, maar niet de mensen met kanker niet in de omgeving van de antenne, is een onzinnig en paranoide argument. Er is geen reden waarom de mensen die hebben gereageerd geen doorsnee zouden vormen. Mensen met kanker hebben niets tegen antennes. Wat bezielt toch de mensen die willen dat elektromagnetische velden geen effecten en de effecten geen gevolgen hebben? Waarom denken zij dat mensen die een relatie tussen hun klachten en elektromagnetische velden ontdekken, erop uit zijn de operators en de overheid en de hele samenleving kapot te maken, uit angst voor technologie? Het is een belachelijk argument.

Het valt op dat het bericht van het Kennisplatform over Oberfeld kennelijk haastig in elkaar is gezet (bijvoorbeeld een hoofdletter D na een punt-komma; ergens ander Oberfeld geschreven als Oberfelt). Ook staat er bijvoorbeeld de opmerking in dat NMT450 (C-Netz) inmiddels verouderd is. Wetenschappelijk is dat een volstrekt zinloze opmerking, het is stemmingmakerij.

Bovendien maakt Oberfeld wel degelijk een vergelijking tussen groepen, namelijk dichter bij de antenne en verder weg. Daarmee is niet aangetoond dat de antenne de oorzaak is, maar wel dat er verschil is.

Het blijft spannend of er nu wel of geen antenne heeft gestaan. Zo niet, dan zal er toch een verklaring voor de resultaten gevonden moeten worden.

Voor wat betreft het onderzoek naar ratten, het is één van de vele onderzoeken. De reactie van het Kennisplatform doet wat agressief aan, met 'geen' en 'niet' onderstreept. Ook 'een vertaling van de biologische effecten naar gezondheidseffecten kan niet gemaakt worden' komt agressief over. Waarom niet? De causale relatie van effecten naar gevolgen voor de gezondheid is in dit onderzoek niet gelegd, maar waarom zouden effecten niet tot gevolgen voor de gezondheid kunnen leiden? Het doet denken aan de opmerking van een werkgever, die zich ergerde aan het nuttigen van frisdranken tijdens werktijd. 'Vanaf heden kunnen limonades niet meer genuttigd worden', aldus zijn memo. Welnu, het nuttigen ging uitstekend, ook na zijn memo. Men moest alleen oppassen dat hij het niet zag.

Het Kennisplatform behandelt ook reacties van de media in de publicatie over het proefschrift van Adang. Dat is onwetenschappelijk en het geeft aan waar het eigenlijk om te doen is, namelijk dat het Kennisplatform de aandacht van de media wil neersabelen.

Ook in de publicatie over het onderzoek van Divan reageert het Kennisplatform niet alleen op het onderzoek, maar ook op de reacties van de media. Onwetenschappelijk. Bovendien is het onzin dat het gebruik van een mobiele telefoon door zwangere vrouwen geen onderdeel van de wetenschappelijke discussie zou uitmaken. De discussie gaat onder andere over de gevonden toename van DNA-schade en micronuclei in mobiele bellers, dus ook over zwangere vrouwen.

Onder de 'publicaties' van het Kennisplatform staat, dat iedereen het ermee eens is. Dat kan niet. Het is ongeloofwaardig dat alle deelnemers aan het platform hetzelfde vinden, dat de neuzen werkelijk uitsluitend één kant op staan. Wetenschappers zijn nieuwsgierig en kritisch, het zijn geen mensen die allemaal zomaar accoord gaan met een 'publicatie' van het Kennisplatform.

Wat zal er verder nog komen van het Kennisplatform?
Wat een flodders, wat een dwarszittende flatulentie.

Stopumts, 22 september 2008Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie