CCD (Colony Collapse Disease) en EMV Electromagnetische Velden (Upd + 2nd Ext)

dinsdag, 30 september 2008 - Categorie: Artikelen

Op 17 Augustus berichtte Stopumts reeds over het werk van Dr. Ulrich Warnke, zie hieronder. Thans is van zijn meest recente werk ook een engelstalige versie verschenen die u kunt downloaden en lezen op:

www.powerwatch.org.uk/news/20080917_warnke_birds_bees.pdf .

Ook in Nieuw Zeeland is de situatie catastrofaal. Vraagt de wetenschap zich wel eens af hoe het komt dat CCD plotseling overal ter wereld opduikt, synchroon aan de verspreiding en intensivering van HF EM velden door mobiele telefonie? Lees het bericht in de Ashburton Guardian van 30 sept. 2008, Beekeepers 'at desperation point' onder:

www.ashburtonguardian.co.nz/index.asp?articleid=12076 .


Ons berichtgeving van 17 Augustus 2008:

Onlangs verscheen een goed gedocumenteerde duitstalige uitgave van het onderzoek van Dr. Ulrich Warnke waarin hij het verband aantoonde tussen de instorting van bijenvolken en de toename van Electromagnetische Velden.
Dr. Warnke houdt zich aan de Universiteit van Saarland al 30 jaar bezig met de bestudering van het gedrag van bijen. Zijn onderzoek, begonnen in een tijdperk ver voor de introductie van de mobiele telefonie werd in de laatste jaren plotseling en onverwacht hoogrelevant door het fenomeen van de Colony Colapse Disease, het instorten van bijenvolken in de gehele westerse wereld.

Zie voor het werk van Dr. Ulrich Warnke:

www.broschuerenreihe.de/033ea299ea07cbb07/033ea299ea07cc309/index.html .

Op 9 augustus j.l. hield de Britse wetenschapper Barrie Trower in Glastonbury een presentatie voor de Engelse Beekeepers Association die aansluit op de waarnemingen van Dr. Warnke.

Zie:

www.mastsanity.org/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=1 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie