'Gezondheidsraad bedrijft politiek'

donderdag, 31 juli 2008 - Categorie: Artikelen

De Gezondheidsraad bedrijft kennelijk politiek - en het team van het Zwitserse onderzoek heeft niet alles gepubliceerd.

De Gezondheidsraad geeft politieke adviezen, in plaats van zich te beperken tot de wetenschap. Althans, dat valt af te leiden uit een e-mail van Sabine Regel van het team van het ‘Zwitserse onderzoek' (de ‘replica' van het TNO Cofam onderzoek. Paul Baakman van BAWA ontving een afschrift van de e-mail van de Gezondheidsraad, in het kader van de openbaarheid van bestuur). Regel schrijft: ''We zouden graag een kopie willen ontvangen van uw rapportage (van ons onderzoek). Uiteraard zullen wij geen commentaar geven op uw politieke adviezen. We willen hem graag checken voor wat betreft de juistheid van de wetenschappelijke inhoud.'' Kennelijk is met haar besproken, dat de adviezen van de Gezondheidsraad politiek zijn, tenminste voor wat betreft de rapportage over het ‘Zwitserse onderzoek'. Op de website van de Gezondheidsraad staat ‘De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat tot taak heeft ministers en parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid.'' Onafhankelijk? En toch politieke adviezen, waar het team uiteraard geen commentaar op zal geven? Dat gaat niet samen.

De dubbele boodschap die de Gezondheidsraad kennelijk heeft afgegeven aan het Zwitserse team (‘we baseren ons op wetenschap, maar onze adviezen zijn politiek') klinkt ook door in de verhouding tussen het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en de Gezondheidsraad. De laatste is fatsoenlijk genoeg om geen deel te nemen aan het Kennisplatform, dat evident een politieke functie heeft, namelijk de propaganda van het kabinet ondersteunen. Het Kennisplatform is door de politiek ingesteld en wordt door een burgemeester geleid. Niettemin zit de Gezondheidsraad wel aan tafel. Waarom eigenlijk? De Gezondheidsraad is toch een onafhankelijk adviesorgaan dat tot taak heeft ministers en parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid? Waarom zou de Gezondheidsraad dan wel (zonder lid te zijn) deelnemen aan de vergaderingen van het Kennisplatform? Om de vinger aan de politieke pols te houden? Dat behoort niet tot de taak van de Gezondheidsraad.

Hoe de politieke wind waait als het gaat om volksgezondheid en elektromagnetische velden is wel duidelijk. Van Geel wist voorafgaand aan de persconferentie van het ‘Zwitserse onderzoek' al te melden dat het onderzoek had bewezen dat elektromagnetische velden geen enkel effect hebben. De onderzoekers wezen nog op de beperkingen van hun onderzoek, maar dat mocht niet baten. Voor het kabinet staat vast dat niemand ooit gezondheidsproblemen kan hebben door blootstelling aan elektromagnetische velden (behalve door ionisatie of door overmatige opwarming). Nu blijkt dat de beperkingen van het ‘Zwitserse onderzoek' nog groter zijn dan gedacht. De Zwitsers hebben incorrecte en extreme resultaten eenvoudig niet in de statistische analyse meegenomen, 'omdat het de analyse zou verstoren'. De reactiesnelheid van proefpersonen die een incorrect antwoord gaven is buiten beschouwing gebleven. En bij alle testen zijn de resultaten van 3,7 tot 6,5 procent van de proefpersonen niet meegenomen in de statistische analyse. Een en ander heeft het team niet in de publicatie in ‘Environmental Health Perspectives' gemeld, noch toegelicht. Waarom heeft de Gezondheidsraad, die hier kennelijk van op de hoogte was, deze wetenschappelijk laakbare handelwijze niet bekritiseerd?

Het enige wat de geloofwaardigheid van het ‘Zwitserse onderzoek' nog kan redden is volledige openbaarheid. We vinden dat het kabinet en de Tweede Kamer alle gegevens van het onderzoek van het Zwitserse team moet krijgen en openbaar moet maken. En de Gezondheidsraad zou zich verre moeten houden van zelfs maar de schijn van deelnemen aan het politieke bedrijf.

Stopumts - 31 juli 2008Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie