Weer een kennisbericht van het Kennisplatform ....

donderdag, 24 juli 2008 - Categorie: Artikelen

Er is waarachtig weer een kennisbericht uitgekomen van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Ditmaal over het Bio Initiative Report (Kennisbericht 2008 -001, men zit niet stil bij het Kennisplatform ...). Zie www.kennisplatform.nl/ .

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden blijft een wonderlijke eend in de bijt, waar Nederland immers een Gezondheidsraad heeft die de wetenschap napluist en gevraagd en ongevraagd advies geeft over gezondheid en elektromagnetische velden. Voor wie dan nog niet tevreden is, er is ook een RIVM en een TNO. Mooie rapporten die iedereen lezen kan - daar is een Kennisplatform niet voor nodig).

Het Kennisplatform doet precies datgene wat het de samenstellers van het Bio Initiave Report verwijt, namelijk selectief onderzoeken en rapporten behandelen in plaats van een totaaloverzicht van de wetenschap te bespreken. En dan nog met een eigenwijs oordeel te komen, zonder zich te houden aan een overzicht van de gehele wetenschap met betrekking tot de effecten van en gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden.

In het Kennisbericht stelt het Kennisplatform dat het Bio Initiative Report niet volledig is. Duh! Vanzelfsprekend niet. Het is een bloemlezing van geactualiseerde artikelen van een aantal deskundigen, niet meer en niet minder. Dat er ook nog een advies aan geplakt is door Cindy Sage, om het voorzorgsbeginsel te hanteren, is niet zo gek.

Het is flauw van het Kennisplatform om uitsluitend met Kennisberichten te komen over ontoereikende rapporten en alleenstaande onderzoeken (zoals eerder van Hutter c.s. en van Arns c.s., waarbij het Kennisplatform conclusies trekt die zelfs de Gezondheidsraad niet heeft getrokken - net zoals Van Geel heeft gesteld dat het Zwitserse onderzoek iets heeft aangetoond wat de onderzoekers juist expliciet niet hebben geconcludeerd. Kortom, het Kennisplatform doet aan politiek en niet aan wetenschap, zoals de Gezondheidsraad. Dat is ongetwijfeld ook de reden dat het Kennisplatform in het leven is geroepen. Het is een ondemocratisch orgaan voor propaganda, die via de aangesloten partijen zoals GGD en andere organisaties door de strot van de bevolking en de medische wereld geduwd moet worden namens de overheid en de industrie - ongeveer zoals de bedrijfsartsen en huisartsen nu bijscholing krijgen van ex-propagandaleiders van KPN en Telfort). Het Kennisplatform onderzoekt niets, het voegt niets wezenlijks toe, het is een monstrum, een anti-actiegroep van de machthebbers bij de overheid en de industrie, die bereid zijn een deel van de bevolking aan de gevolgen van straling kapot te laten gaan in plaats van zorg te besteden aan de slachtoffers.

Het Kennisplatform doet niet aan kennis verwerven, maar aan kennis beoordelen. Maar wacht even - dat is toch de taak van de Gezondheidsraad? Juist. En als zij advies wensen, kunnen overheden en organisaties bij RIVM, TNO en andere adviseurs terecht.

We hebben al eerder gesteld dat het Kennisplatform alleen maar is opgericht om te hakketakken met actievoerders, een soort schaduw-Gezondheidsraad die in tegenstelling tot de echte Gezondheidsraad wl als politieke tegen-actiegroep kan optreden. En dat dan ook ijverig doet, hoewel .... tot nu toe drie Kennisberichten is niet veel.

Artikelen/2325/kennisplatform_ev_ontpopt_zich_als_tegen-actiegroep

Wie zich serieus op de hoogte wil stellen, doet er goed aan zelf onderzoeken op een rijtje te zetten. Kijk eens op onze website of op www.microwavenews.com. En neem de 'medical evidence' serieus.

Overigens, het Ekolog Institut uit Duitsland heeft een zeer deskundig oordeel gevormd op basis van een overzicht van alle wetenschappelijke literatuur. Zie het EMF Handbuch. Het staat vast dat er niet ioniserende en niet thermische effecten zijn bij relatief lage dichtheden, en het zou vreemd zijn als deze effecten nooit en voor niemand gevolgen zouden hebben.

Stoor u niet aan de Kennisberichten, het zijn slechts selectieve hick-ups van een overbodige schaduw-Gezondheidsraad die ingesteld is als politieke anti-actiegroep.

Lees liever de berichten van de echte Gezondheidsraad.

Stopumts 23 juli 2008Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie