Russische Stralingscommissie waarschuwt dringend voor risico's (Upd)

donderdag, 23 oktober 2008 - Categorie: Artikelen

(In mei 2008 deed de Russische Stralingscommissie een dringende om niet te zeggen dramatische oproep om met maatregelen te komen ter bescherming van toekomstige generaties tegen de gezondheidsrisico's van mobiele telefonie. Vanwege het belang van deze oproep en het feit dat deze oproep door de kwaliteitskranten in Nederland totaal genegeerd werd plaatsen wij het artikel opnieuw - Stopumts).

Open brief van de Russische stralingscommissie

Leden van de Russische commissie voor de bescherming tegen niet-ioniserende straling (RNCNIRP) hebben een open brief opgesteld waarin zij nadrukkelijk waarschuwen voor de risico's van de blootstelling aan elektromagnetische velden.

Oleg Grigoriev, vice-voorzitter van de commissie, bevestigt dat het gaat om een originele open brief met de originele handtekening van voorzitter Yuri Grigoriev namens leden van de commissie. Volgens hen lopen in het bijzonder kinderen grote risico's.

Op korte termijn zijn te verwachten:
- geheugenverlies
- afnemen van het vermogen zich te concentreren
- minder goed kunnen leren
- vermindering van de cognitie
- toename van irritatie
- slaapproblemen
- toename van gevoeligheid voor stress
- toename van de kans op epileptie

Op middellange termijn (als de kinderen 25 tot 30 jaar zijn, dus na 10 tot 20 jaar):
- toename van het aantal hersentumoren
- toename van tumoren van de gehoorzenuw en van vestibulaire zenuw

Op lange termijn (als de kinderen de leeftijd van 50 tot 60 jaar bereiken):
- Alzheimer
- dementia
- depressie
- degeneratie van de zenuwsystemen

Hier volgt een vertaling van de inhoud van de open brief.

---------------
Voor het eerst in de geschiedenis hebben we te maken met een situatie, waarin de meeste kinderen en tieners wereldwijd voortdurend blootstaan aan de invloed van de elektromagnetische velden van mobiele telefonie. Elektromagnetische velden vormen een belangrijke biologische factor, die niet alleen invloed heeft op de gezondheid van de mens in het algemeen, maar ook op processen van het zenuwstelsel die te maken hebben met gedrag en denken. Bij gebruik van een mobiele telefoon heeft de straling rechtstreeks invloed op de hersenen. Ondanks de eerdere aanbeveling van het Russische ministerie van Gezondheid, dat personen jonger dan 18 jaar geen mobiele telefoon zouden moeten gebruiken (publicatie SanPiN 2.1.8/2.2.4.1190-03 lid 6.9) zijn kinderen en tieners een doelgroep geworden voor de marketing van mobiele telefonie. De huidige veiligheidsnormen zijn echter ontwikkeld voor volwassenen en houden geen rekening met de eigenschappen van het organisme van kinderen. De World Health Organisation stelt dat de bescherming van de gezondheid van kinderen tegen mogelijke negatieve gevolgen van mobiele telefonie de hoogste prioriteit moet hebben. Het probleem is bevestigd door de Wetenschappelijke Commissie van de Europese Commissie, door nationale autoriteiten in Europa en Azië, en door deelnemers aan internationale congressen over de biologische effecten van elektromagnetische velden. Het mogelijke risico voor kinderen is zeer groot. De absorptie van de elektromagnetische velden in het hoofd van een kind is aanzienlijk groter dan in het hoofd van een volwassene. De hersenen van kinderen geleiden beter en zijn kleiner, kinderen hebben een dunnere schedel en de afstand van de antenne van de mobiele telefoon tot de hersenen is kleiner. Het organisme van een kind is gevoeliger voor elektromagnetische velden dan van een volwassene. De hersenen van een kind zijn gevoeliger voor de opstapeling van effecten door voortdurend blootstaan aan elektromagnetische velden. De straling zorgt voor meer activiteit van de zenuwsystemen. Kinderen zijn tegenwoordig geneigd de mobiele telefoon langduriger te gebruiken dan volwassenen. Naar de mening van de Russische Nationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling zijn de volgende gevaren voor de gezondheid van kinderen in de nabije toekomst te verwachten: geheugenverlies, verminderde aandacht, minder goed leren, vermindering van de cognitieve mogelijkheden, toename van irritatie, slaapproblemen, toename van gevoeligheid voor stress, toename van neiging tot epileptie. Op de lange termijn zijn er de volgende risico's voor de gezondheid: hersentumoren, tumoren van de gehoorzenuw en de vestibulaire zenuw (op de leeftijd van 25 tot 30 jaar), Alzheimer, dementia, depressie en andere risico's door degeneratie van zenuwsystemen van de hersenen (op de leeftijd van 50 tot 60 jaar). De leden van de Russische Nationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling wijzen met nadruk op de dringende noodzaak van bescherming van kinderen tegen de invloed van elektromagnetische velden van draadloze communicatie. Wij roepen de autoriteiten van de regeringen en de gehele bevolking op om deze bedreiging zeer serieus te nemen en adequate maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen voor de gezondheid van toekomstige generaties te voorkomen. De kinderen zelf die mobiele telefoons gebruiken raliseren zich niet dat hun hersenen blootstaan aan elektromagnetische velden en dat ze hun gezondheid in de waagschaal leggen. We denken dat dit risico niet minder groot is dan dat van tabak of alcohol. Het is onze verantwoordelijkheid om in actie te komen en de gezondheid van kinderen te beschermen.

Namens leden van de Russische commissie (Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, RNCNIRP), voorzitter professor Yuri Grigoriev (handtekening), 46 Zhivopisnaya Street, 123182 Moscow, Russia, telefoon ++7-499-193-0187, e-mail rcnirp(at)mail.ru
-----------------

We hebben commentaar gevraagd aan het EMF-project van de WHO, maar nog geen commentaar gekregen. Tot nu toe is onze ervaring dat de WHO weigert te antwoorden op reële en deskundige vragen over gezondheid en elektromagnetische velden. De WHO is deel van de Verenigde Naties. Een beleid voor openheid van informatie hebben deze private internationale organisaties niet, ze leggen kennelijk geen verantwoording af aan het publiek en onttrekken zich aan normale democratische controle.

vertaling stopumts. Een .pdf-file van de originele brief in het Engels kan bij rcnirp(at)mail.ru opgevraagd worden, evenals bij dmaisch(at)emfacts.com . Zie ook UMTS%20in%20de%20media/2536/russische_icnirp_geeft_waarschuwing_uit .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie