Nieuw verschenen rapport in de Verenigde Staten

zaterdag, 19 januari 2008 - Categorie: Artikelen

Microwavenews (www.microwavenews.com) geeft commentaar op een nieuw verschenen rapport in de Verenigde Staten.

www.nap.edu/catalog.php?record_id=12036#toc

Het is onvoorstelbaar hoe weinig begrip er bij de verantwoordelijke instanties bestaat. Als inderdaad veel mensen een beetje minder goed functioneren en een beperkt aantal mensen inderdaad heel veel last hebben van de milieufactor elektromagnetische velden, dan is de situatie ernstig. Het is verbijsterend hoe weinig interesse de verantwoordelijke politici en anderen tonen voor de blootstelling van de hele bevolking aan de permanente velden van antennes en tijdelijke velden van mobiele telefoons. Hoewel de WHO wel vindt dat de symptomen van EHS geregistreerd zouden moeten worden, gebeurt dat niet. De WHO heeft onderzoek naar autonome reacties voorgesteld, maar het wordt niet gedaan. Het RIVM en de Gezondheidsraad hebben in de afgelopen jaren prioriteiten voor onderzoek voorgesteld, maar het onderzoek vindt niet plaats, ook niet in het kader van het ZonMW-programma.

Kennelijk is de situatie in de Verenigde Staten niet veel anders. De voorzitter van de NAS-NRC commissie, Frank Barnes, zegt zelfs niet veel van de opdracht te begrijpen. ''Ik zou onze opdracht anders gesteld hebben'', zegt hij. De commissie mocht geen prioriteiten stellen, maar waarom niet is hem onduidelijk. De resultaten tot nog toe van het Interphone onderzoek zijn helemaal niet in overweging genomen, omdat nog niet alle onderzoeken gereed zijn. Alsof er nooit een internationale en Europese afspraak is gemaakt dat wetenschappelijke aanwijzingen voldoende zijn om een scenario van voorzorg in werking te zetten. De politiek maakt zich (terecht) druk over gifgassen in zee-containers, maar over de blootstelling van de gehele bevolking aan elektromagnetische velden stelt niemand vragen, zelfs niet de VPRO. Terwijl enerzijds de subtiele effecten vaststaan en anderzijds de ervaringen bekend zijn.

Microwavenews wijst ook op de onderzoeken van de universiteit van Tel Aviv (800 MHz bij een SAR van 2,9 W/kg en een SAR van 4,1 W/kg kan afwijkingen in de chromosomen in lymphocyten in bloed van mensen veroorzaken na 72 uur blootstelling) en op de resultaten van onderzoek in Frankrijk (reeds door www.stopumts.nl gemeld; celdood door radiofrequente velden, 900 MHz, 2 W/kg, 24 uur).

Waar blijft het onderzoek door Argus van de VPRO? Waar blijven de programma's over gezondheid en consumentenzaken? De SP heeft de mond vol over asbest, maar zich verdiepen in de gevolgen van de antennes en installaties voor de bevolking doet de partij niet, terwijl de waarschuwingsvlaggen toch veel roder zijn dan zij ooit voor asbest zijn geweest.

Het is onwaarschijnlijk, maar de USAmerikaanse commissie kreeg niet eens de opdracht om de gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden te evalueren, noch de opdracht om een uitspraak te doen over hoe aan de hiaten in het onderzoek voldaan zou kunnen worden. Over prioriteiten al helemaal geen woord. Hoewel het verschil met de situatie in Nederland niet eens zo groot is, lijkt het in de Verenigde Staten nog treuriger gesteld met het besef van de verantwoordelijke politici.

18 januari 2008Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie