Nascholing voor huisartsen en bedrijfsartsen

woensdag, 16 januari 2008 - Categorie: Artikelen

Nascholing voor bedrijfsartsen en huisartsen

Huisartsen, opgelet. Binnen afzienbare tijd kunnen huisartsen een nascholing volgen over niet-ioniserende elektromagnetische velden en gezondheid. Hij wordt ontwikkeld door Futura Postacademische Opleidingen, een initiatief van Hans de Ruiter uit Den Haag.

De Ruiter is van het begin af aan betrokken geweest bij de roll-out van het GSM mobiele netwerk, maar is niet meer werkzaam voor de telecom operators. De Ruiter ziet de combinatie van zijn jarenlange ervaring met een onafhankelijke positie als een voordeel. De cursus voor huisartsen is in het tweede kwartaal van 2008 gereed.

Futura Postacademische Opleidingen geeft ook cursussen over niet-ioniserende elektromagnetische velden en gezondheid aan sociaal-geneeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygienisten en veiligheidskundigen. Docent is Leo Lagendijk, die jarenlang voor Orange, T-Mobile en KPN heeft gewerkt, maar ook hij is inmiddels onafhankelijk. Daarnaast worden een aantal cursussen mede gegeven door Gerard Kars. Hij is stralingsdeskundige en betrokken bij de opleiding van bedrijfsartsen aan de Universiteit Nijmegen.

Een verwijzing naar bronnen waaronder www.stopumts.nl behoort tot de lesstof. ''Wij vinden het van belang dat eenieder zich een genuanceerd beeld kan vormen van dit onderwerp'', aldus De Ruiter. ''Huisartsen missen een goede educatie op dit gebied en missen veel citeerbronnen die zij hun patiënten kunnen geven''. De cursus is deels gelijk aan de PATO-cursus, hoewel die gericht was op gemeente-ambtenaren en andere belangstellenden.

De cursus voor huisartsen heeft als thema ‘Antenne-angst, wel of geen psychische aandoening'. Dat is verwarrend. Angst is per definitie psychisch, overmatige angst is een psychische aandoening.

Huisartsen hebben echter ook te maken met patiënten met lichamelijke klachten, slaapstoornissen, pijnklachten e.d., die ontdekken dat hun klachten verminderen of verdwijnen bijvoorbeeld door gebruik van een afscherming of na het uitzetten van antennes in huis. Daar hoeft geen antenne-angst bij te pas te komen.

Niet duidelijk is of de cursussen ook aandacht besteden aan de aandoening elektromagnetische overgevoeligheid (EHS, electromagnetic hypersensitivity) enerzijds en de (vaststaande) subtiele effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden anderzijds.

Wellicht krijgen de huisartsen en bedrijfsartsen te horen dat angst de oorzaak van de lichamelijke klachten, slaapstoornissen, pijnklachten e.d. zou zijn, terwijl de WHO juist stelt dat de oorzaak onbekend is (zie Factsheet 296, waarin onderzoek naar overgevoeligheid van het autonome zenuwstelsel wordt aanbevolen. Het EMF-project van de WHO geeft desgevraagd geen antwoord op de vraag waarop het autonome zenuwstelsel dan overgevoelig reageert).

Het zou jammer zijn als de cursussen alleen angst propageren als oorzaak van EHS en de (vaststaande) subtiele effecten niet zouden vermelden. Dat zou een terugval naar het tijdperk van de 'tussen de oren'-maffia betekenen. Het diagnosticeren van lichamelijke klachten als psychische aandoening is een onredelijke belasting van pati�nten.

De Ruiter geeft hierover geen informatie en dat geeft te denken. Wel stelt hij, dat Futura Postacademische Opleidingen een onafhankelijke, zuiver wetenschappelijke positie inneemt, dat de docenten en ontwikkelaars van de lesstof geen belangen hebben bij de telecom operators en dat cursussen uitsluitend worden gebaseerd op informatie uit ‘peer reviewed' artikelen en van organisaties zoals WHO, ICNIRP en de Gezondheidsraad.

Dat is een wat rigide uitgangspunt, aangezien de Gezondheidsraad ook aandacht besteed aan ‘grijze' (niet ‘peer reviewed') literatuur en niet alle ‘peer reviewed' artikelen wetenschappelijk van een hoog niveau zijn.

Er bestaan verschillende visies op de gevolgen van niet-ioniserende elektromagnetische velden voor de gezondheid. Niet iedereen trekt dezelfde conclusies. Die onzekerheid moet ook aan de huisartsen en bedrijfsartsen overgedragen worden.

www.stopumts.nl - 16 januari 2008

Naschrift:
Het Natonaal Platform Stralingsrisico's (N.P.S.) zou graag zien dat huisartsen bijgeschoold worden en standaard een stralingsmeter meenemen als ze bij patiënten thuis langsgaan.
Zie ook het artikel in de Telegraaf waarin het N.P.S. aankondigt binnenkort een appel voor huisartsen op te zetten: UMTS%20in%20de%20media/2342 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie