Kennisplatform EV ontpopt zich als tegen-actiegroep

donderdag, 10 januari 2008 - Categorie: Artikelen

Niet de kennis, maar het eigen oordeel over de kennis wordt aan burgers en professionals voorgehouden - Kennisplatform Elektromagnetische Velden ontpopt zich als tegen-actiegroep

10 januari 2008

Op initiatief van de overheid is een Kennisplatform Elektromagnetische Velden opgericht. Het heeft tot taak kennis over te dragen aan burgers en professionals, gesteund door een klankbordgroep.

Nog voordat de klankbordgroep is geïnstalleerd, is het Kennisplatform EV onder leiding van de burgemeester van Den Bosch aan het werk gegaan. Het heeft twee ‘Kennisberichten' uitgegeven, één over het Oostenrijkse onderzoek van Hutter c.s. en één over het Nijmeegse onderzoek van Arns c.s..

Het Kennisplatform EV is van plan regelmatig zulke berichten te produceren. Wat krijgen we nu? Hebben we er een schaduw-Gezondheidsraad bij gekregen, die eigen standpunten aan de burger en professional gaat meedelen? Is het niet de taak van de Gezondheidsraad om alle bestaande literatuur te analyseren, te evalueren en een onafhankelijk wetenschappelijk oordeel te geven?

Of zijn de overheden en andere partijen niet tevreden met het oordeel van de Gezondheidsraad?

Deze schaduw-Gezondheidsraad gaat kennelijk hakketakken over onderzoeken, net zoals actiegroepen tegen mobiele telefoonmasten plegen te doen. ''Dit onderzoek toont aan dat zendmasten gevaarlijk zijn!'', roepen de actievoerders. ''Niet waar, volgens ons standpunt is dit onderzoek waardeloos, het bewijst niets!'', gillen de tegen-actievoerders van het Kennisplatform EV terug.

De Gezondheidsraad heeft voor wat betreft Hutter c.s. al aangegeven dat de resultaten interessant zijn, maar vragen om bevestiging door meer onderzoek. Het Kennisplatform EV overtroeft dit oordeel met ''naar onze mening vormt dit onderzoek geen aanwijzing dat elektromagnetische velden een effect hebben op het welbevinden''. Dat is een conclusie die de Gezondheidsraad niet heeft getrokken. Hij kan ook niet getrokken worden, want de hoofdpijn (effect op het welbevinden) is vastgesteld, de correlatie met elektromagnetische velden is gelegd, maar de vraag naar de oorzaak van de hoofdpijn is daarmee nog niet beantwoord.

In plaats van dat het Kennisplatform EV het zogvuldige oordeel van de Gezondheidsraad doorgeeft aan de bevolking, komen deze tegen-actievoerders met een eigen mening.

Het Kennisplatform EV is opgericht als samenwerkingsverband van organisaties betrokken bij de uitvoering van publieke taken. Het zou een betrouwbare schakel moeten zijn tussen de bestaande kennis enerzijds en burgers en professionals anderzijds. Het Kennisplatform zou zich daartoe moeten beperken en niet als een tegen-actiegroep zelf meningen en standpunten moeten gaan vormen en uitdragen.

Het hebben van en uitdragen van standpunten is politiek.

Het is een feit dat er mensen zijn met minder of meer ernstige klachten die een relatie met blootstelling aan elektromagnetische velden vaststellen. Dat constateert de WHO in Factsheet 296. Het is een feit dat elektromagnetische velden subtiele effecten veroorzaken. Dat stelt ook de Gezondheidsraad vast. De enige juiste conclusie is dat onderzoek naar de correlatie tussen de subtiele effecten en de minder of meer ernstige klachten nodig is.

De tegen-actievoerders van het Kennisplatform EV zijn er kennelijk op uit deze conclusie onderuit te halen. In plaats van de analyse en evaluatie van alle bestaande literatuur (niet alleen van de Gezondheidsraad, maar bijvoorbeeld ook van het Ecolog Institut) aan burgers en professionals te overhandigen, ontpopt het Kennisplatform EV zich als tegen-actiegroep.

(c) www.stopumts.nlLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie