De Nationale Wetenschapsquiz en het voelen van elektromagnetische velden

maandag, 31 december 2007 - Categorie: Artikelen

Kunnen mensen elektromagnetische golven, zoals van mobiele telefoonmasten, voelen. Precies zó, met die komma's, was vraag 10 geformuleerd van NWO (het ging om de Nationale Wetenschapsquiz - nogal gewaagd om zo'n wetenschappelijk omstreden onderwerp te kiezen - red.). Bedoeld was natuurlijk: de elektromagnetische golven uitgezonden door de stationaire telefoonmasten voor mobiele telefonie. Op grond van de beschikbare onderzoeksresultaten concludeert de quizcommissie met stelligheid: nee, niemand kan dat. Dat antwoord geldt totdat er één mens gevonden is die het wel kan en die kans is niet zo klein. De radiofrequentie die voor mobiele telefonie wordt gebruikt ligt niet ver van die welke voor sommige radartoepassingen wordt opgegeven. Er is overlap rond de 1000 MHz. En radarsignalen blijken te kunnen worden opgemerkt door vleermuizen.

Citaat uit 'Alledaagse wetenschap' door Karel Knip, NRC Handelsblad, zaterdag 29 december 2007.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie