'Straling schaadt genen door versterking signaal'

vrijdag, 19 oktober 2007 - Categorie: Artikelen

'Straling schaadt genen door versterking signaal'

Verband tussen ERK-cascade en DNA-schade

Prof. Franz Adlkofer ziet een verband tussen de door Rony Seger en zijn onderzoeksgroep gevonden ERK-cascade en de door meerdere onderzoekers waargenomen door hoogfrequente elektromagnetische velden veroorzaakte schade aan DNA. De schade zou kunnen ontstaan doordat het signaal van de straling wordt opgevangen en versterkt.

Dat blijkt uit lezingen van Adlkofer van de Verum Foundation aan de Open Universiteit in Gelsenkirchen en tijdens zijn recente bezoek het Mobile Phone Symposium in Zuid-Afrika. De onderzoeksgroep van Rony Seger van het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, ontdekte dat de ERK-cascade door GSM-straling wordt geactiveerd bij een intensiteit beneden de grenswaarde voor gevolgen van thermische effecten. De ERK-cascade is een relatief snelle reactie op een door een cel waargenomen signaal, het is als het ware een biologische versterker door transcriptie van eiwitten. ERK is de afkorting van ‘extracellulair signaalgereguleerde kinase', een op signalen reagerend enzym. De ontdekking van de onderzoeksgroep is gepubliceerd door Friedman in het peer reviewed tijdschrift Biochemical Journal.

Adlkofer was de leider van het Reflex-project (‘Risk evaluation of potential environmental hazards from low energy electromagnetic fields exposure using sensitive in vitro methods'). Uit dat onderzoek bleek een significante toename van DNA-breuken en micro-nuclei in bepaalde cellen onder invloed van niet thermische hoogfrequente elektromagnetische velden. De Chinese onderzoeker Xu (lid van een commissie van ICNIRP) had reeds eerder dezelfde waarnemingen gedaan. Ze zijn bevestigd door Schr aan de universiteit van Basel, maar konden niet worden gereproduceerd door onderzoek van Speit aan de universiteit van Ulm. Overigens zijn er veel meer onderzoeken waaruit een toename van DNA-breuken is gebleken, onder andere van Gandhi in India, die de toename zelfs in vivo (in levende mobiel bellende mensen) aantrof.

Volgens Adlkofer blijkt uit veel epidemiologische onderzoeken, onder andere de meest recente onderzoeken van het Interphon-project, dat de kans op een hersentumor na tien jaar mobiel bellen significant toeneemt. Het is bekend, dat lange tijd voorbij kan gaan na het ontstaan van schade aan de genen tot de ontwikkeling van een gezwel. Daarnaast wijst Adlkofer erop dat de voorstelling van zaken, dat niet thermische hoogfrequente elektromagnetische velden geen biologische werking zouden hebben, onjuist is. Het staat vast dat toename van DNA-schade en micro-nuclei in vitro (in het laboratorium) kunnen plaatsvinden. Volgens Adlkofer is het in vivo (in levende mensen) nog onvoldoende aangetoond. Tenslotte stelt Adlkofer dat het niet uitgesloten is dat de toepassing van elektromagnetische velden een groot risico voor de volksgezondheid betekenen.

Stopumts, 19 oktober 2007

Bron: originele sheets van de lezing van Adlkofer, versie 27 09 07

Zie ook:

Onderzoeken/1868/(upd)_werkingsmechanisme_aangetoond

Friedman et al. (2007), Mechanisms of short-term ERK activation by electromagnetic fields at mobile phone frequencies, Biochem J. 405: 559-568.

Onderzoeken/1143/in_vivo_significante_dna-schade_gevonden

www.verum-foundation.de .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie