Dossier Brinkhorst

woensdag, 15 december 2004 - Categorie: Artikelen

Laurens Jan Brinkhorst is de minister van Economische Zaken in het tweede kabinet Balkenende. In het Tweede Kabinet-Kok was hij minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Informatie over minister Brinkhorst is o.a. te vinden op de website van het ministerie van Economische Zaken: www.minez.nl/content.jsp?objectid=10157 . Zijn C.V. is hier te lezen: www.minez.nl/content.jsp?objectid=10159

Vanuit diverse bronnen zijn er kritische geluiden te horen over het functioneren van minister Brinkhorst. Zijn laconieke reactie op het TNO COFAM onderzoek spreekt boekdelen. De minister ziet geen enkele reden om de uitrol van UMTS tijdelijk te onderbreken tot er duidelijkheid is wat betreft de gezondheidsrisico's van de straling van UMTS zendmasten.

Meer hierover: Artikelen/79

Hieronder volgt een opsomming van de ''typische'' manier waarop minister Brinkhorst denkt de economische belangen van Nederland te behartigen. Let vooral op het feit dat minister Brinkhorst regelmatig een standpunt inneemt dat loodrecht op het standpunt van zijn eigen partij of van het gehele Nederlandse kabinet ingaat:

Brinkhorst wil software patenteerbaar maken
Of software patenteerbaar zou moeten worden of niet wordt aan de lezer gelaten. Waar het hier om gaat is dat minister Brinkhorst een antidemocratische one-man-show opvoert en heeft besloten vr het softwarepatent te stemmen. Dit terwijl de partij van Brinkhorst, D66, en het gehele Nederlandse kabinet er een geheel andere mening op nahouden.
Zie o.a. kwiki.ffii.org/LaurensJanBrinkhorstEn

Brinkhorst wil miljarden investeren in verliesgevende en technisch slechte windmolens
Als Brinkhorst zijn grootse plannen doorzet, zal dit een gigantisch financieel fiasco worden voor Nederland. Denemarken is ons reeds voorgegaan met dit idealistische project: Slechts 2% van de vele windmolens is na 1 tot 2 jaar nog operationeel omdat de techniek nog in de kinderschoenen staat. Tevens zal het gebruik van windmolens het stroomnetwerk storingsgevoeliger maken en kan geen enkele bestaande energiecentrale gesloten worden.
Brinkhorst noemt zichzelf ''de realist Brinkhorst'' in de uitzending van Zembla. Volgens menig criticus kan kan hij zichzelf beter de grootheidswaanzinnige, dromende, onrealistische, belastinggeldverkwistende en Oostindisch dove Brinkhorst noemen.
Zie www.nederland-mobiel.nl/windhandel.htm
En bekijk de ZEMBLA aflevering hierover op: www.omroep.nl/vara/tv/zembla/20041103/zembla.html

Brinkhorst wil energiebedrijven opsplitsen in netwerk en productie deel
Dit lijkt theoretisch erg mooi, maar in de praktijk betekent het een forse achteruitgang in betrouwbaarheid, kwaliteit en service en een forse toename in prijs.

Brinkhorst wil uitrol UMTS niet staken, ondanks de vele aanwijzingen van schadelijkheid
Zoals reeds hierboven aangestipt, wil Brinkhorst geenszins de uitrol van UMTS zendmasten in Nederland stoppen, zelfs niet tijdelijk. Zie Artikelen/79
Zeer waarschijnlijk zal UMTS op termijn alsnog verboden worden en zal de overheid (lees: de belastingbetalende burger) meer dan 10 miljard euro aan de telecomproviders terug moeten betalen.
Zie ook: www.omroep.nl/vara/tv/zembla/20041202/nieuws.html
Citaat van Rob van den Hoven van Genderen, ex-topman van Telfort: ''.... dan zijn de operators de eerste die zeggen: ''Het bedrag dat wij hebben betaald voor die frequenties willen we graag terug hebben. Bovendien willen we dan ook nog eens zes miljard voor alle investeringen die we hebben gedaan.'' ''

-----------------------------------------------------

Wat bezielt minister Brinkhorst ?
Wat menig Nederlander zich waarschijnlijk af zal gaan vragen, is: ''Wat bezielt minister Brinkhorst ?'' en ''wordt het misschien niet tijd dat deze man met pensioen gaat voor hij nog meer schade aanricht ?''

(binnenkort meer)Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie