Propaganda Agentschap Telecom

dinsdag, 31 juli 2007 - Categorie: Artikelen

Het Agentschap Telecom maakt zich weer schuldig aan mooie propaganda.. Zie www.agentschap-telecom.nl/informatie/publicaties/persberichten/persbericht_eletromagnetische_veldsterktes.html .

Dat we in Nederland onder de blootstellingslimieten blijven, weet nagenoeg iedereen. Dit ''onderzoek'' bevestigt dat weer, maar de media gaan ermee aan de haal met koppen als ''Overheidsonderzoek: 'Straling zendmasten ongevaarlijk'''.

Bekijk echter eens deze grafiek waarin biologische effecten verticaal en de vermogensdichtheid horizontaal weergegeven zijn:


Omrekentabel
0,6 V/m = 1000 uW/m2 (versterkte celproliferatie, electrogevoeligheid)
1,0 V/m = ~2650 uW/m2
2,0 V/m = ~10.000 uW/m2 ( '''' + verstoring centraal zenuwstelsel)
6,0 V/m = ~100.000 uW/m2 ( '''' + cellulaire stressreactie, doorlating hersenbloedbarriere, verstoring immuunsysteem, afwijkingen bij geboorte, vermindering vruchtbaarheid)
10,0 V/m = ~260.000 uW/m2 (verstoring hormoonsysteem, beinvloeding celsturingsprocessen)

Deze grafiek staat in het EMF Handbuch van het onafhankelijke Ecolog institituut uit Duitsland, dat gefinancierd wordt door de Duitse burgers middels de Lotto. Het literatuuronderzoek is zo gedegen uitgevoerd dat er geen enkele wetenschappelijke kritiek is gekomen op dit EMF Handbuch, dat hier te downloaden is: Artikelen/1729 .

Een reele blootstellingslimiet zou bij maximaal 1.000 uW/m2 moeten liggen (0,6 V/m) en daar zou je veiligheidshalve nog minimaal een factor 10 onder moeten gaan zitten om op 100 uW/m2 uit te komen (0,2 V/m)..

Meer over de wereldwijde blootstellingslimieten: Vragen/67/wat_zijn_de_blootstellingslimieten_in_nederland_en_in_andere_landen .

'Blootstellings'limiet voor elektrische apparatuur
De limiet van 61 V/m voor UMTS is sowieso erg raar, omdat elektrische apparatuur vanaf 3 V/m al begint te storen. Denk aan deurvergrendeling van auto's, televisies die vanzelf aan/uit gaan, alarminstallaties die ontregeld raken, computers die vastlopen, etc. Aangezien de processen in de mens gestuurd worden met subtiele elektrische stroompjes, is het niet verwonderlijk dat er in de mens ook beinvloeding plaatsvindt, net zoals in een audio-versterker die gaat storen als je er een mobieltje te dichtbij houdt.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie