Nog wat commentaar bij lezing van het nieuwe Britse provocatie-onderzoek

woensdag, 25 juli 2007 - Categorie: Artikelen

26 juli 2007

Over het artikel 'Does Short-Term Exposure to Mobile Phone Base Station Signals Increase Symptoms in Individuals who Report Sensitivity to Electromagnetic Fields? A Double-Blind Randomised Provocation Study' door Stacy Eltiti c.s., verschenen in EHP.

www.ehponline.org/members/2007/10286/10286.pdf

Om te beginnen hebben de onderzoekers wel een relatie gevonden tussen prikkeling en het UMTS-signaal bij personen met EHS (IEI-EMF). Dat wordt door veel journalisten niet vermeld. Zelfs de BBC meldt het niet. De onderzoekers voegen geheimzinnig toe dat het aan de volgorde van de blootstelling gelegen moet hebben, niet aan de blootstelling zelf.

news.bbc.co.uk/2/hi/health/6914492.stm

Commentaar op het onderzoek

De onderzoekers eindigen hun artikel met de vraag welke andere oorzaken er kunnen zijn voor de klachten van mensen met EHS (IEI-EMF).

Ze suggereren daarmee dat ze de vraag hebben beantwoord of de klachten veroorzaakt kunnen worden door elektromagnetische velden met een lage intensiteit. Dat hebben ze niet. Ze hebben niet alleen zo'n hypothese niet opgesteld, ze hebben zelfs de vraag niet gesteld. Ze hebben uitsluitend een test gedaan om te bepalen of de proefpersonen straling die lijkt op de straling van basisstations van GSM en UMTS konden waarnemen en of bepaalde symptomen direct aan die straling gerelateerd kon worden. Ze hebben daarbij alleen getest in een laboratorium en niet in 'real life' en alleen met kortdurende blootstelling.

Zo'n onderzoek is al vele malen gedaan en het is bekend wat er uit komt, nee, mensen nemen de straling niet waar, ja, mensen zijn gevoelig voor suggestie, nee, er is geen directe relatie te leggen tussen de blootstelling en de klachten. De gestelde vraag komt uitsluitend voort uit angst en bezorgdheid van industrie, overheid en burgers, de vrees dat basisstations voor GSM en UMTS de gezondheid inderdaad negatief kunnen benvloeden. Zij zijn zo bang, dat ze geen uitgebreid 'real life' onderzoek doen, maar alleen een benepen kortdurende provocatie-test in een laboratorium.

Zelfs dan komen er prikkelingen uit bij mensen met EHS (IEI-EMF) die door de angstige onderzoekers weggeredeneerd worden.

In 'real life' en in laboratoria worden waarnemingen gedaan. Mensen slapen weer als een roos in een klamboe die de dichtheid van de straling met 50 dBm vermindert. Allerlei kwalen verdwijnen of verminderen door het uitzetten van dect of wlan. Een kanarie zingt weer in een afscherming van aluminium gaas, maar niet in eenzelfde afscherming van kunststof gaas. Cellen van tomatenplanten reageren met stress op een GSM-signaal. Ga zo maar door. De vraag die beantwoord moet worden is hoe die gebeurtenissen mogelijk zijn. Dat is de rationele vraag, niet gebaseerd op angst en bezorgdheid, maar gebaseerd op zuiver wetenschappelijke nieuwsgierigheid.

Die vraag stellen de Britse onderzoekers pas aan het eind van hun verhaal, nadat ze geconcludeerd hebben dat de klachten niet door elektromagnetische velden veroorzaakt kunnen worden. Dat is de omgekeerde wereld, eerst het onderzoek doen en daarna pas de vraag formuleren.

Onderzoek van de genoemde waarnemingen kan alleen in 'real life'. Daar ligt de sleutel tot het werkingsmechanisme van EHS (IEI-EMF). Het heeft ook geen zin om alleen maar naar signalen te kijken die lijken op die van GSM en UMTS basisstations. De waarnemingen worden gedaan in het milieu van 'real life', een enorme mix van elektromagnetische velden met allerlei frequenties en modulaties, bij elkaar tot een miljard maal zo intens als 150 jaar geleden.

Verder nog wat punten van kritiek: 2 van de 58 aangemelde personen met EHS (IEI-EMF) zijn bij geen enkele sessie aanwezig geweest, 14 van de 56 waren alleen bij de eerste sessie (de open provocatie) aanwezig, hebben zich daarna teruggetrokken. Dat is geen aanbeveling voor de geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten.

Opvallend is dat het volledige artikel gratis verkrijgbaar is. Meestal is er dan een partij die het belangrijk vindt dat iedereen het kan lezen en daarvoor heeft betaald. Het onderzoek is betaald door de industrie en de overheid, beide zeer belanghebbend bij het wegnemen van de angst en de bezorgdheid. De BBC meldt explciet dat het onderzoek daarvoor geschikt is.

Bij personen met EHS (IEI-EMF) was er wel een significante relatie tussen prikkeling en het UMTS-signaal. Het zou volgens de onderzoekers komen doordat zij relatief meer als eerste signaal aan UMTS blootgesteld werden dan de controlegroep. De onderzoekers gaan ervan uit dat deze groep ook het meest angstig was tijdens de eerste blootstelling. Dat kon aan de hand van vier parameters worden vastgesteld. Een daarvan was ... prikkeling.

De testpersonen (noch degenen met EHS noch de controlegroep) zijn niet willekeurig uit de bevolking gekozen. De controlegroep bestond uit 120 personen, waarvan 5 zich na de eerste sessie hebben teruggetrokken. Het totale bestand was niet representatief voor de bevolking als geheel. Het aantal proefpersonen schoot tekort voor voldoende significantie, melden de onderzoekers zelf. Voorheen met psychiatrische medicijnen behandelde mensen werden uitgesloten, evenals mensen met hersenletsel. Het totale aantal proefpersonen dat aan beide sessies heeft deelgenomen was gering (42 + 115 = 157).

Waar de proefpersonen zich bevonden was de dichtheid ongeveer 10.000 mikroWatt/m2.

Puls van het bloed en huidweerstand werden gemeten. Kloppen van het hart werd berekend uit de puls van het bloed. Subjectief welbevinden werd gemeten met vragenlijsten.

stopumts 26 juli 2007Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie