Geen veilige grenswaarden voor EMF

zaterdag, 02 juni 2007 - Categorie: Artikelen

Als het gaat om biologische effecten, bestaat geen 'velige' grenswaarde. Dat stelt de Griekse hoogleraar Lukas H. Margaritis.

(Dit is een vertaling van een e-mail van 30 mei 2007 aan de Griekse hoogleraar Lukas H. Margaritis aan Eileen O'Connor in Groot-Brittanni. Margaritis is op basis van rzijn esearch ervan overtuigd, dat de straling van mobiele telefonie biologische effecten heeft).

BBC-Panorama heeft een uitstekende uitzending verzorgd. Ik begrijp heel goed dat er geen hard wetenschappelijk bewijs is.Gelukkig bestaan er wetenschappers zoals Carlo en Johansson en anderen die de moed hebben om de waarheid te zeggen. De waarheid is dat, voor wat betreft biologische effecten van niet-thermische niet-ioniserende straling (EMF), gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, geen veilige grenswaarden bestaan. ICNIRP zelf geeft dat toe, in zijn oorspronkelijke voorstel over grenswaarden van 1997. Ik heb zelf een vijf pagina's tellend document opgesteld dat de uitzending van BBC-Panorama ondersteunt, maar ik ben sceptisch, als ik het opstuur lijkt het alsof we de bedrijven die mobiele communicatie aanbieden proberen te overtuigen dat hun draadloze uitvindingen op lange termijn gevaarlijk zijn. Deze mensen doen gewoon hun werk. Voor hen telt de winst. Zij maken zich geen zorgen over gezondheidsproblemen, zij stellen geen belang in goede wetenschap, ze zijn arrorgant en 'last but not least' hebben zij de steun van de overheden. Er zijn uiteraard wat uitzonderingen zoals in Salzburg, Belgi, Parijs en misschien enkele andere steden en landen waar de 'geheime verbanden' zoals beschreven door Hardell opzij gezet zijn. Het is onze plicht om de waarheid te spreken over ons onderzoek. De mensen begrijpen dat en kennen de waarheid. Het is moeilijk om deze waarheid via de media te verspreiden, want de mobiele telefoonmaatschappijen hebben een muur opgetrokken. Sommige media laten soms iets door van de protesten tegen antennes hier in Griekenland, maar kort daarna heerst weer een doodse stilte. Ik heb aan uitzendingen bijgedragen op verzoek van meerdere goede journalisten, maar altijd werd ik afgekapt als ik commentaar wilde geven op de metingen door mijn studenten. Uiteraard geef ik niet op en we zullen onze inspanningen voortzetten - we zijn het verplicht aan de toekomstige generaties.

Lukas H. Margaritis is hoogleraar in de celbiologie en radiobiologie, afdeling celbiologie en biophysica, Faculteit Biologie, Univeristeit van Athene, Griekenland, tel. 00 30 210 7274542.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie