Wat kunt U doen tegen zendmasten ?

donderdag, 28 juli 2005 - Categorie: Artikelen

Om te kijken wat u kunt doen om de plaatsing van een zendmast te voorkomen of om een zendmast te laten verwijderen, is het van belang eerst uit te zoeken met welke partijen u te maken heeft.

Mast lager of hoger dan 5 meter
Een eerste belangrijke vraag is of de gemeente al dan niet een partij is in het geheel. Dit is slechts het geval wanneer de zendmastinstallatie hoger is dan 5 meter. De meeste installaties op flats en gebouwen zijn dat niet en in dat geval treedt het convenant in werking en wordt de gemeente buitenspel gezet: De mast mag geplaatst worden zonder enige inspraak of inmenging van de gemeente. Een bouwvergunning is dan niet nodig.
Is de mast hoger dan 5 meter, dan speelt de gemeente wel een belangrijke rol: Die moet dan een bouwvergunning afgeven voordat de mast geplaatst mag worden.

Mast op flatgebouw of appartementencomplex
Indien de mast lager is dan 5 meter en de mast wordt op een flatgebouw of appartementencomplex geplaatst, dan is tevens in het convenant vastgesteld dat er een instemmingsprocedure gevolgd moet worden. Dit betekent dat alle bewoners van het gebouw inspraak hebben. Let wel: Er zitten hier flink wat addertjes onder het gras, welke u hier kunt lezen: Artikelen/98

Als de mast hoger is dan 5 meter, dan is er geen instemmingsprocedure. Alleen de gemeente kan dan al dan niet een bouwvergunning afgeven.

Betrokken partijen in diverse situaties

Mast<5m op flatgebouw:
Telecomprovider, bewoners (instemmingsprocedure), eigenaar dak flat

Mast>5m op flatgebouw:
Telecomprovider, eigenaar dak flat, gemeente (bouwvergunning)

Mast<5m op huis, bedrijf of grond van particulier/bedrijf:
Telecomprovider, eigenaar huis/bedrijf/grond

Mast>5m op huis,bedrijf of grond van particulier/bedrijf:
Telecomprovider, eigenaar huis/bedrijf/grond, gemeente (bouwvergunning)

Aktie mogelijkheden
Hieronder volgt een opsomming van de aktie mogelijkheden per situatie:

Mast <5m op flatgebouw:
Bij plaatsing dient de instemmingsprocedure succesvol te verlopen, wat wil zeggen: Meer dan 50% van alle *bewoners* dient tegen te stemmen. Lees dit artikel goed: Artikelen/98
Lukt dat, dan is de flat 4 jaar gevrijwaard van de plaatsing van zendmasten. Daarna mag de provider opnieuw een instemmingsprocedure starten.

Staat een mast reeds op de flat, dan kunt u het beste met een handtekeningenlijst langs de deuren gaan. Probeer zoveel mogelijk tegenstemmen te verzamelen. Vervolgens vraagt u de eigenaar van de flat om het contract met de telecomprovider te ontbinden.
Maakt dit geen indruk, dan kunt u namens de inwoners de eigenaar van (het dak van) de flat en de telecomproviders aansprakelijk stellen voor alle mogelijke gezondheidsschade in de toekomst.

Als de mast volgens u onterecht geplaatst is, dan kunt u de provider en de eigenaar van het pand sommeren om de mast te verwijderen of op zijn minst een instemmingsprocedure te laten doen. Levert dit niets op, dan verdient het de voorkeur juridische stappen te ondernemen. De expert in Nederland is op dit moment meneer Baakman van www.bawa.nl .

Let op: Toets de zendmast en de lokatie van de mast en de electronicakast op de eisen in het convenant. Als hier niet aan voldaan wordt, dan is de installatie illegaal en moet deze verwijderd worden. Het convenant: Artikelen/98

Mast >5m op flatgebouw:
Hier is er geen sprake van een instemmingsprocedure. Wel moet de gemeente een bouwvergunning afgeven. Wanneer er voldoende druk is vanuit de bevolking om dit te stoppen, dan zal de gemeente daarnaar handelen. Het is dus zaak handtekeningen te verzamelen en deze te presenteren aan de gemeente.
Mocht de gemeente niet onder de indruk zijn, dan kunt u overwegen de gemeente en de telecomprovider(s) aansprakelijk te stellen voor alle mogelijke gezondheidsschade in de toekomst.

Er zijn ook juridische mogelijkheden. In Haaksbergen is het gelukt om een mast tegen te houden. Zie Artikelen/320 voor jurispredentie . De expert in Nederland is op dit moment meneer Baakman van www.bawa.nl .

Mast<5m op huis, bedrijf of grond van particulier/bedrijf:
In dit geval geldt het convenant weer en hoeft een particulier of bedrijf slechts een contract te tekenen met de telecomprovider en kan tot plaatsing overgegaan worden. Om dit verhinderen kunt u handtekeningen verzamelen en deze presenteren aan de particulier of bedrijf. Heeft dat geen resultaat, dan kunt u -mede namens de andere bewoners- de particulier of bedrijf aansprakelijk stellen voor alle mogelijke gezondheidsschade in de toekomst.

Mast>5m op huis,bedrijf of grond van particulier/bedrijf:
In dit geval moet de gemeente een bouwvergunning afgeven. Daarnaast moeten de particulier of het bedrijf een contract tekenen met de telecomprovider. Ter indicatie: Voor een zendmast ontvangt een dak-eigenaar vaak enkele duizenden euro's.
Het is dus zaak handtekeningen te verzamelen en deze te presenteren aan de gemeente.
Mocht de gemeente niet onder de indruk zijn, dan kunt u overwegen de gemeente, de particulier of persoon en de telecomprovider(s) aansprakelijk te stellen voor alle mogelijke gezondheidsschade in de toekomst.

De standaardbrieven voor aansprakelijkstelling vindt u hier: Artikelen/338

** U kunt uiteraard ook bij de plaatselijke en nationale politiek protesteren. Zie contactgegevens op Veel%20gestelde%20vragen/206 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie