Jaarbericht 2006 waardeloos als onderbouwing gemeentebeleid

zaterdag, 17 februari 2007 - Categorie: Artikelen

Het jaarbericht 2006 is hier te lezen: www.gr.nl/pdf.php?ID=1504&p=1 .

Veel gemeenten zullen proberen om met het jaarbericht 2006 in de hand de telecomproviders de volle vrijheid (terug) te geven om nieuwe zenders voor GSM en UMTS te plaatsen. Dit is volkomen onterecht.

Eerste korte interpretatie van het Jaarbericht 2006 van de Gezondheidsraad.
In het jaarbericht stelt de Gezondheidsraad o.a. dat het Zwitserse UMTS-onderzoek goed uitgevoerd is. Men concludeert dat er geen harde wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat UMTS of DECT straling schadelijk is voor de gezondheid.

Hoe de Gezondheidsraad conclusies kan trekken over het Zwitserse onderzoek is volkomen onduidelijk: heeft de Gezondheidsraad de ruwe onderzoeksdata (nog steeds niet beschikbaar) geanalyseerd of de wetenschappers (gesponsord door de telecomindustrie) geloofd op hun blauwe ogen? Zie ook Artikelen/1700 .

Dat er nog zeer veel onduidelijk is over de wisselwerking tussen hoogfrequente elektromagnetische straling en het menselijk lichaam, dat lijkt men te negeren of sterker nog: men gebruikt het ontbreken van een bekend werkingsmechanisme als excuus om de effecten in het geheel te ontkennen/negeren.

Men gaat ook volkomen voorbij aan het feit dat de opzet van het Zwitserse onderzoek dermate beperkt en ondoordacht is dat het ook gebruikt zou kunnen worden om de veiligheid van Rontgenstraling en vele andere schadelijke stralingen en substanties aan te tonen.

Citaat bladzijde 42-43:
''In enkele onderzoeken is waargenomen dat (gepulste) signalen van een GSMtelefoon
een zekere mate van invloed op bepaalde hersenactiviteiten kunnen hebben''

....

''Op grond van deze gegevens en van het ontbreken van enig inzicht in een mechanisme dat een verhoogde effectiviteit van gepulste velden zou kunnen verklaren, is de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat DECT-signalen bij blootstelling onder de limietwaardes een negatieve uitwerking op de gezondheid hebben.''

Opmerkingen:
De hersenen zijn een uiterst complex orgaan. Nog steeds is grotendeels onduidelijk hoe de hersenen exact werken. Inmiddels is herhaaldelijk aangetoond dat straling met een intensiteit ver beneden de blootstellingslimieten “een zekere mate van invloed op bepaalde hersenactiviteiten kan hebben”

De Gezondheidsraad erkent dat men niet snapt hoe de straling de hersengolven beinvloedt. Het huidige fysische/biologische model kan er geen verklaring voor geven (slechts opwarming is daarmee te verklaren). Omdat men het niet kan verklaren, besluit men het fenomeen in zijn geheel te negeren, want het zou niet “mogen” gebeuren.

Feit is dat de straling een ''rare'' en onverklaarbare invloed op de hersenen en het zenuwstelsel heeft en dat die (gepulste) straling pas zo’n 10 jaar geleden geintroduceerd is. Alle miljoenen jaren daarvoor was er van dit soort straling geen sprake. Wat voor effect de massale blootstelling aan dit soort straling heeft op het welzijn en de gezondheid is volkomen onduidelijk.

Aan het jaarbericht van de Gezondheidsraad is dus weinig waarde te hechten:
* Men stelt vast dat er weinig onderzoek gedaan is
* Men stelt vast dat er biologische effecten optreden
* Men weet geenszins hoe die effecten te verklaren zijn, dus men negeert ze
* Alle ervaringsverhalen en waarschuwingen van artsen en wetenschappers negerend stelt men dat er geen sterke wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat dit soort straling schadelijk is voor de gezondheid.

De Gezondheidsraad zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die ook nog geen bewijs hebben gevonden voor de schadelijkheid (ivm te weinig onderzoek), maar die wel waarschuwt voor het gebruik van o.a. DECT telefoons: UMTS%20in%20de%20media/1701 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie