Zwitserse UMTS-onderzoeksgegevens nog steeds geheim

vrijdag, 16 februari 2007 - Categorie: Artikelen

Ingezonden bericht van BAWA, www.bawa.nl

Is een gezondheidsraadbericht welke steunt op voor de burger geheim gehouden onderzoeksinformatie rechtstaatwaardig ?

Het Zwitsers onderzoeksrapport, de nulpuntmeting, ruwe computerdata, overzicht gebruikte meetapparatuur, ijkdata, enz zijn nog steeds niet openbaar. Er is alleen een publicatie in een Amerikaans tijdschrift. De onderliggende stukken van het COFAM-onderzoek in 2003, uitgevoerd door TNO, zijn wel openbaar. Zie voor meer informatie onder chronologisch overzicht Zwitserse publicatie na 6 juni 2006 en zie de correspondentie die is gewisseld tussen ons kantoor en de bewindslieden Van Geel en Brinkhorst alsmede zie de briefwisselingen die wij hebben gevoerd met de VNG, welke U kunt lezen op www.stopumts.nl.

Naast de site van WEO en het Milieumeldpunt vindt U ook onafhankelijke informatie op www.milieuziektes.nl Niemand in Nederland heeft het recht om U onvrijwillig permanent elektromagnetisch te bestralen. Gemeentebesturen behoren niet in ganzenpas achter de Staatssecretaris van VROM aan te waggelen doch dienen aan de gezondheidsbelangen van de inwoners van de gemeenten een groter gewicht toe te kennen dan aan de financiële en commerciële belangen van de telecomindustrie. Spreek Uw gemeentebestuur er op aan dat zij geen willoos werktuig dienen te zijn in handen van anderen.

De VNG is wel contractpartij in het antenneconvenant doch niet Uw gemeente. Overigens is uit de stukken niet gebleken dat de leden (de gemeenten) bij ledenvergadering een besluit hebben genomen, laat staan een meerderheidsbesluit waardoor de VNG zich contractueel mocht (laten) binden. Elke inwoner van de gemeente dient zijn/haar gemeentebestuur daarop schriftelijk te bevragen. Indien de VNG onjuist heeft gehandeld behoren de leden (gemeenten) het lidmaatschap van de VNG op te zeggen. Het is niet gebleken dat de telecomproviders een verzekering hebben weten af te sluiten ter dekking van gezondheidsschade tengevolge blootstelling aan elektromagnetische straling/velden van de bevolking.

De adviezen van de Gezondheidsraad (commissie elektromagnetische velden ) en het jaarbericht 2006 kunnen niet dienen als onderbouwing van gemeentelijke beschikkingen t.a.v. gsm/umts/hsdpa-mast bouwvergunningverleningen omdat de adviezen/berichten steunen op niet transparante onderzoeksresultaten. Zie ook chronologisch overzicht na Zwitserse publicatie vanaf 6 juni 2006 op www.stopumts.nl .

Advies BAWA:
Maak een afschrift van bovenstaande mededeling en sluit deze bij in een brief te richten aan de heer Balkenende, de heer Bos en de heer Rouvoet onder dringend verzoek de umts-uitrol een halt toe te roepen onder eerbiediging van het door Nederland geratificeerde Verdrag-EVRM onder mededeling dat dit schrijven wordt gedaan onder voorbehoud van alle rechten uwerzijds.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie