Advies BAWA: Bel van Geel en Brinkhorst

donderdag, 01 februari 2007 - Categorie: Artikelen

Ingezonden bericht van BAWA ( www.bawa.nl )
ADVIES : BEL BRINKHORST EN/OF VAN GEEL !

Lagere overheden waggelen in ganzenpas achter de Centrale Overheid aan en laten de bevoegdheden die zij hebben vanuit de Gemeentewet door een Staatssecretaris afpakken.

Gisteren werden wij gebeld door een journalist die ons verzocht te reageren op een door de gemeente Haaksbergen verzonden persbericht over UMTS. Het bleek te gaan over een nieuwe beslissing van B. en W. t.a.v. de bezwaren van zo,n ongeveer 1200 inwoners uit de wijken De Els en De Greune m.b.t. plaatsing van GSM/UMTS mast. De gemeente zou geen twijfels meer hebben over gezondheidsrisico,s stond boven het persbericht. Na ingewonnen informatie had de gemeente zich geheel laten overtuigen. Echter, bij het persbericht had de gemeente niet haar besluit bijgesloten en het was daarom dat de journalist mij vroeg om nadere informatie. Ik deelde hem mede dat hedenmiddag de gemeentebode het gemeentelijk besluit bij ons kantoor had bezorgd en dat B. en W.na eerdere gegrondverklaring thans had besloten de bezwaarschriften van de wijk De Els en De Greune alsnog ongegrond te verklaren..

Desgevraagd deelde ik mede de besluitvorming en moment van persberichtverzending vreemd te vinden want Staatssecretaris Van Geel had inmiddels aan de Tweede Kamer onder druk van ons kantoor toegegeven dat hij niet beschikt over het Zwitsers onderzoekrapport en niet beschikt over de gegevens en niet beschikt over de ruwe computerdata en niet beschikt over de gegevens en nulpuntmeting van het onderzoek.Er is geen Zwitsersonderzoekrapport. Alleen is er een artikel in een Amerikaans tijdschrift. Staatssecretaris Van Geel heeft de Tweede Kamer moeten toezeggen dat hij alsnog de gegevens, als ze bestaan, vanuit Zwitserland aan de Tweede Kamer moet doen laten toekomen.(ik verwijs naar de Tweede Kamerverhandelingen die U kunt lezen op de website van het Parlement) De sommatie aan Van Geel tot openbaarmaking van de stukken loopt 1 feb. 2007 af. De gemeente heeft al deze zaken en de brief die onze clienten aan de informateur Wijffels hebben verzonden niet betrokken in haar beslissing. Naar de redenen kan men slechts gissen. Deze zaak zal opnieuw bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo aanhangig worden gemaakt. I

Wat onze clienten in heel Nederland vooral dwars zit is dat gemeenten zich eenzijdig door het Antennebureau laten voorlichten, soms in een besloten bijeenkomst. Het antennebureau is onderdeel van het Miniserie van E.Z. Het ministerie van E.Z. heeft miljarden guldens ontvangen van de Telecomproviders bij de verkoop van de UMTS-licenties. Nu erkennen dat er gezondheidsrisico,s zijn, betekent terug betalen. Wit U af van dit spagaat, dan moet U ex-miniser Brinkhorst (EZ) en/of staatssecretaris Pieter van Geel (Vrom) bellen !

Kijk ook op www.stopumts.nl en www.milieuziektes.nl .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie