Zwitserland: Gigaherz 4e Internationaal Congres Electrosmog Slachtoffers

dinsdag, 14 november 2006 - Categorie: Artikelen

Van onze speciale verslaggever:

Olten, Zwitserland, 10 november 2006

In Olten werd voor de 4e keer een internationaal congres georganiseerd door Gigaherz, de overkoepelende organisatie van 500 locale groepen die zich verzetten tegen zendmasten voor mobiele telefonie. Gigaherz vertegenwoordigt daarmee ongeveer 50000 burgers in Zwitserland.

De eerste lezing werd gehouden door Dr. U. Warnke, van de Universiteit Saarland (BRD). Dr Warnke houdt zich al lange tijd bezig met onderzoek van de invloed van EM velden op het menselijke organisme en gaf allereerst de volgende cijfers: door de industrie gesponsorde onderzoeken laten in 29% van de gevallen effecten zien terwijl onafhankelijke onderzoeken in 70% van de onderzoeken effecten aantonen.

In een historisch overzicht gaf Dr. Warnke aan dat al in 1932 door Dr. Shlepphake gepubliceerd is over het zgn. Microwellensyndroom (vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn en depressie bij mensen onder invloed van EM velden) en dat dat onderzoek later onder meer bevestigd werd door Schaeffer (Universiteit Heidelberg) in 1946, Gordon (USSR) in 1967, Minecki (Polen) in 1967 en Petrov (Universiteit Leningrad) in 1970 die als symptomen nog slaapstoringen, veranderingen in het EEG en hartritmestoringen toevoegden.

Daarna behandelde Dr. Warnke trends in de ontwikkeling van Kanker gedurende de 20e eeuw die een sprongsgewijze toename liet zien bij de ingebruikname van de middengolf radio in 1920, FM in 1955 en TV vanaf 1969. Aan de hand van verschillende studies werd een toelichting gegeven op chromosoomschade, het effect op het melatonine-gehalte en het effect van stikstofmonoxide (NO) en vrije radicalen bij bestraling met hoogfrequente EM velden. Kern van het betoog van Dr Warnke was de cruciale rol die NO speelt in een werkingsmechanisme bij de beschadiging van mensen door straling van Mobiele Telefonie.

Vervolgens gaf Dr. Karl Richter, emeritus hoogleraar Germanistiek, beroemd Goethe kenner en zelf slachtoffer van zendmasten een indrukwekkende rede over de terreur van de industrie die ons de mobiele communicatie opdringt, gesanctioneerd door de overheid. Het rechteloos worden van de slachtoffers, het manipuleren van de waarheid, emissienormen die de gebruiker weerloos achterlaat, democratie die de burger onthouden wordt waren de hoofdthema's van de strijdvaardige aanklacht van Prof. Richter, die de opgelegde straling van zendmasten vergeleek met het onder dwang roken en met de verplichte fluoridering van het drinkwater. Ter sprake kwam ook dat kritische wetenschappers worden genegeerd, dat de overheid zich lichtzinnig en als avonturier opstelt tegenover tot de burger (door te zondigen tegen artikel 174 de onaantastbaarheid van het lichaam- van het Europees verdrag) en het feit dat de emissienormen vastgesteld zijn door de industrie en via haar eigen orgaan de ICNIRP klakkeloos overgenomen zijn door het WHO (en in Nederland de Gezondheidsraad, vert.). De centrale vraag luidt dan ook of deze normen de burger beschermen tegen de industrie of juist de industrie tegen de burger. De volledige vertaling van de rede van Prof. Richter: pdf/toespraak_karl_richter.pdf .

Als derde spreker volgde Dr. Reinhold Jandrisovits, huisarts in het Oostenrijkse Muellendorf, 40 km ten zuiden van Wenen. Tussen 1999 en 2001 werden bij het dorp drie zenders voor mobiele telefonie neergezet. Sinds 2000 hebben steeds meer van zijn 1200 patiënten gezondheidsklachten, inmiddels zijn 350 patiënten ziek waaronder 50 kinderen. De symptomen zijn consistent; hoofdpijn, woordkeusproblemen, tinnitus, slapeloosheid, hartritmestoringen, ADHD en kanker. Vooral het hoge aantal tumoren bij jeugdige patiënten tussen de 19 en 24 jaar baarde Dr. Jandrisovits grote zorgen. Zo steeg van 1999 tot 2004 in zijn praktijk het aantal patiënten met slaapstoringen van 77 naar 230, tinnitus van 32 naar 112, tumoren van 18 naar 47. Pas in 2005, nadat hij ook zelf gezondheidsklachten kreeg, legde de huisarts een verband met de zenders. Daartoe voerde hij de volgende test door. Hij liet door middel van enquêtes zijn patiënten bijhouden wanneer zij de hevigste klachten hadden. Separaat liet hij door technici de emissiewaarden van de zenders bijhouden. De overeenkomsten waren verbluffend!Ondertussen zijn door de Burgemeester gerechtelijke stappen ondernomen tegen de providers en is bij het openbaar ministerie een aanklacht ingediend.

Dr Jandrisovits roept collega's op om bij niet verklaarbare klachten te denken aan EM velden, de patiënten te vragen of zij zich beter voelen als ze ergens anders verblijven, patiënten-enquêtes te houden en metingen te laten uitvoeren van EM velden op de slaapplaats van de patiënt.

Als vierde spreker volgde Hans-U. Jacob, voorzitter van de vereniging Gigaherz. Deze lezing was bijzonder interessant omdat de providers vaak erop wijzen dat met radio en TV al lang EM straling uitgezonden wordt zonder een enkel probleem, met andere woorden dat deze straling onschadelijk zou zijn. Aan de hand van de onlangs (in mei 2006) verschenen 8 jaar geheim gehouden studie over de korte golf zender Schwarzenburg besprak de heer Jacob het vernietigende rapport over de gezondheidseffecten van de zender op de bevolking van het dorpje Bruegglen waar slaapstoringen met 500 %, psychische aandoeningen 400%, kanker 300% en diabetes 200% boven het verwachte gemiddelde lagen. Buitengewoon spectaculair was de vaststelling dat bij patiënten het melatoninegehalte na uitschakeling van de zender eind maart 1998 met 500 % toenam van bv. 20 naar 100 picogram per milliliter. De Heer Jacob, zelf woonachtig in de buurt van Schwarzenburg stond met zijn strijd tegen de zender aan de wieg van de vereniging Gigaherz en had na al die jaren niets van zijn humor verloren. 'De provider beweerde dat de bomen rond de zender niet ziek werden van de EM velden, dat klopte, ze waren alle dood!' was een van de vele opmerkingen die hij zich als congresleider veroorloofde.

Het symposium werd afgesloten met een praktische toelichting van de bouwbioloog Dr. Manfred Mierau over het nut en de mogelijkheden van afscherming tegen hoogfrequente EM stralingen een levendig slotdebat met strijdvaardige bijdragen van vele aanwezigen.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie