Secundaire invloeden van straling van zendmasten

zondag, 24 oktober 2004 - Categorie: Artikelen

Naast de schadelijke invloed op het menselijk en dierlijk lichaam (en zo mogelijk ook de psyche), zijn er nog een aantal andere invloeden:

* Invloed op luchtkwaliteit en op verspreiding van virussen door de lucht
* Invloed op emissiewaarden van moderne auto's
* Sterke verlaging populatie kleine vogels

Zendmasten verlagen gehalte aan negatieve ionen
Zo blijkt rondom zendmasten het gehalte negatieve ionen in de lucht sterk verlaagd te zijn. Grote hoeveelheden negatieve ionen kan je vooral vinden in bosrijke gebieden en in de buurt van stromend water. Negatieve ionen hebben een verkoelende, kalmerende, ontspannende werking op mens en dier. Ook na na onweer neemt het gehalte aan negatieve ionen in de lucht sterk toe.

Wanneer de lucht erg weinig negatieve ionen bevat, voelt dit erg onaangenaam aan en mensen kunnen zelfs ziek worden.
Het heeft vooral ook invloed op de luchtwegen: Zie o.a. www.cesta.nl/onderzoek_dr._salat.htm

Natuurlijk luchtreinigingssysteem
Negatieve ionen hebben ook de gunstige eigenschap dat ze aangetrokken worden door stofdeeltjes en verontreiniging in de lucht. Zodra voldoende van deze negatieve ionen zich hechten aan een stofdeeltje, wordt het geheel te zwaar en valt het naar de grond. Op die manier reinigen negatieve ionen feitelijk de lucht.

In steden waar veel auto's rijden en sprake is van veel luchtverontreiniging daalt de hoeveelheid negatieve ionen al sterk. Nu in de steden al om de 300 meter zendmasten (zullen) staan, wordt het luchtgehalte aan negatieve ionen kritisch laag. Mensen met luchtwegaandoeningen krijgen dan eerder last van klachten.

Natuurlijk defensiesysteem tegen virussen
Negatieve ionen zijn ook het natuurlijke defensiesysteem tegen virussen. Virussen zijn heel licht en kunnen door de lucht verplaatst worden. Negatieve ionen binden zich aan virussen, waardoor ze te zwaar worden en naar de grond vallen. Wanneer er veel zendmasten geplaatst zijn, wordt het natuurlijke defensiesysteem ondermijnd en wordt de kans op snel verspreidende epidemieen veel groter. Mogelijk is er een relatie met het recent snel verspreidende vogelpestvirus.

Invloed op emissiewaarden auto's
Door het gebruik van mobiele telefonie in auto's en door de vele zendmasten langs de Nederlandse wegen, raakt de computer van het motormanagement van moderne auto's volstrekt ontregeld. Auto's blootgesteld aan elektromagnetische straling zijn niet of nauwelijks in staat om de emissienormen te halen.
Dit bericht heb ik recent vernomen uit betrouwbare bron en dit blijkt zeer makkelijk aan te tonen te zijn.

Verlaging populatie kleine vogels
In Nederland is de mus een zeldzaamheid geworden en in sommige landen is de mus op de lijst van bedreigde diersoorten geplaatst. Kunt u zich van ruim 10 jaar geleden nog de grote groepen tjirpende musjes herinneren. Ze zijn nagenoeg volledig verdwenen uit het straatbeeld.
Er zijn aanwijzingen dat vooral kleine vogels erg gevoelig zijn voor elektromagnetische straling. Zelfs kippenembryo's overleven blootstelling aan straling niet en mussenembryo's zijn waarschijnlijk nog een heel stuk vatbaarder. Zie x/85#embryo .

Ook zijn er berichten ontvangen van mensen die duiven houden. Toen een GSM zendmast dichtbij de duiventeelt geplaatst werd, werden de duiven van de een op de andere dag extreem agressief: ze pikten elkaars veren uit het lijf en waren erg onrustig. Toen de duiventeelt verplaatst werd (verhuizing), verdwenen de problemen zo snel als ze gekomen waren.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie