Wist u dat ....

zondag, 24 oktober 2004 - Categorie: Artikelen

Wist u dat Nederland de allerhoogste blootstellingslimieten wereldwijd hanteert ?
Veel%20gestelde%20vragen/67

Wist u dat deze blootstellingslimiet in microWatt per vierkante meter biljoenen keren hoger is dan de natuurlijke achtergrondstraling ?
Folders/94

Wist u dat een GSM telefoon nog steeds goed werkt bij 0,001 microWatt per vierkante meter ? En dat pas bij 0,1 microWatt per vierkante meter de eerste biologische effecten meetbaar zijn ?

Wist u dat in veel huizen reeds tussen de 1.000 en 10.000 microWatt per vierkante meter te meten is, terwijl de GSM telefoon feitelijk slechts 1 miljoenste hiervan nodig heeft ?

Wist u dat door een kleine aanpassing van de zendmasten en de mobiele telefoons we nagenoeg zonder enig gezondheidsrisico mobiel zouden kunnen telefoneren ? Dit zou alleen wat meer investeringen vereisen voor de telecomindustrie.

Wist u dat het in Nederland nagenoeg onmogelijk is om te achterhalen waar de zendmasten staan. Dit in tegenstelling tot onze buurlanden.
Zie UMTS%20in%20de%20media/133

Wist u dat telecomproviders (en zelfs de EU) verhinderen dat bepaalde studies gepubliceerd worden i.v.m. aangetoonde schadelijke effecten.
Zie Artikelen/119 en klik op het Ecolog en Reflex onderzoek

Wist u dat er 1.000 artsen, professoren en huisartsen en ruim 100 kinderartsen zijn die deze blootstellingslimieten sterk willen verlagen i.v.m. geconstateerde grote gezondheidsrisico's ?
Onderzoeken/88
Onderzoeken/89

Wist u dat de Gezondheidsraad weigert naar deze artsen te luisteren bij de totstandkoming van het advies aan de overheid ?
x/106

Wist u dat we pas de laatste 10 jaar blootgesteld worden aan grote hoeveelheden gepulste straling (GSM, DECT, UMTS, C2000, Digitenne) ?
Artikelen/124

Wist u dat kinderen pas de laatst 2-5 jaar (helemaal sinds ze mobieltjes kado krijgen van hun ouders) grootschalig blootgesteld worden aan extreme hoeveelheden gepulste straling (GSM, DECT, UMTS, C2000, Digitenne) ?
Artikelen/124

Wist u dat gepulste straling een veel sterke inwerking op het menselijk lichaam heeft dan ongepulste straling (zoals radio- en TV zendmasten) ?
Artikelen/124

Wist u dat veel van de schadelijke effecten van dit soort straling vertraagd optreden: Pas na 5 tot 10 jaar zullen we weten wat het effect op onze kinderen zal zijn ? Sommige artsen vrezen dat de toekomstige dertigers massaal aan Alzheimer en andere degeneratieve ziektes zullen lijden.
Onderzoeken/83
Onderzoeken/152

Wist u dat alle epidemiologische studies (naar relatie gezondheid / gepulste straling van zendmasten) die tot op heden gedaan zijn een sterk gezondheidseffect aantonen: o.a. een drievoudig kankerrisico en sterk verhoogde kansen op depressies, hoofdpijn, hartziekten, vaatziekten, slaapproblemen en astma onder mensen vinden die in de buurt van zendmasten wonen (tot 300-400 meter afstand) ?
Onderzoeken/83

Wist u dat de Gezondheidsraad een-voor-een al deze wetenschappelijke onderzoeken negeert omdat ze nog volgens de raad niet gereproduceerd zouden zijn of niet aan de strenge eisen van de raad voldoen ?

Wist u dat driekwart van de kippeneieren in een broedmachine niet meer uitkomt wanneer er een mobieltje boven wordt gehangen ?
x/85#embryo

Wist u dat de Gezondheidsraad volhoudt dat een GSM telefoon 24 uur per dag gebruikt mag worden door een baby, kind, zwangere vrouw, of bejaarde ?
In Engeland wordt met klem geadviseerd om kinderen geen GSM te laten gebruiken, in Bangladesh is er een verbod op het gebruik van GSM door kinderen onder de 16 jaar (tot wanneer de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn), in Frankrijk adviseert de minister van Volksgezondheid om geen GSM te gebruiken in de buurt van een zwangere vrouw.
Veel%20gestelde%20vragen/67

Wist u dat er ondubbelzinnig aangetoond is dat er dubbele DNA-breuken optreden bij blootstelling aan elektromagnetische straling van GSM telefoons ?
Onderzoeken/83
Onderzoeken/143

Wist u dat er een zeer groot aantal studies is die ondubbelzinnig aantoont dat hoogfrequente elektromagnetische straling schadelijk tot zeer schadelijk is en op zijn minst biologische effecten heeft, in tegenspraak met de *theorieen* van de Gezondheidsraad ?
Onderzoeken/83 .

Wist u dat veel mensen waarschijnlijk chronisch ziek zijn door blootstelling aan (voornamelijk gepulste) elektromagnetische straling zonder het zelf te weten ? Omdat Nederland nagenoeg volledig in een deken van straling gehuld is, komt men er niet meer achter dat het door de straling komt: er is geen stralingsvrij referentiekader meer om mee te vergelijken.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie