Boekbespreking: Een prachtige gevangenis Leven met elektrohypersensitiviteit in eigen land

maandag, 02 januari 2023 - Categorie: Artikelen

Gunilla Ladberg
ISBN 978 94 0368 333 1
Paperback 150 pagina’s
te bestellen bij:
www.deslegte.com/een-prachtige-gevangenis-3265617/
Prijs € 14,75

2008/2009 Zweedse uitgave en vertalingen in het Duits en Engels
December 2022 Nederlandse vertaling
Vertaler J. Vissers

Het boek van Ladberg geeft een heel ‘mooie’ beschrijving van wat 20 EHS vluchtelingen anno 2008 hebben meegemaakt en hoe ze behandeld zijn door artsen, overheden, schooldirecties en mensen in hun omgeving. Soms kregen de elektrohypersensitieven (EHS) hulp maar veelal alleen maar tegenwerking, gebaseerd op een misplaatste superioriteit, onkunde, onwil en beperkte mogelijkheden van de potentiële hulpverleners.
De meeste van de 20 EHS vluchtelingen verloren hun baan, kregen ernstige financiële problemen en moesten meerdere malen verhuizen om te ontkomen aan de voor hen ondraaglijke elektromagnetische velden (EMV) van bestaande en nieuw geplaatste zendmasten en aan de EMV afkomstig van draadloze apparatuur vanuit hun naaste omgeving, zoals van buren. Ook de laagfrequent velden afkomstig van elektrische apparatuur waren veelal een ernstig probleem. Titels van hoofdstukken die voor zichzelf spreken: “Onmogelijk om te ontsnappen”, “Het is als melaats zijn”, “Een zwaar leven”, “Familie en vrienden verliezen” en “Niet alleen volwassenen”.
Ladberg geeft verder een kort overzicht van enkele van de belangrijkste publicaties op dit gebied (tot 2008, met recente info toegevoegd door de vertaler) en vertelt in hoeverre de officiële erkenning van EHS in Zweden als “functiebeperking” de inwoners helpt: helemaal niet. Ladberg schrijft dat ze dacht dat wetten en mensenrechten in Zweden doorgaans werden gerespecteerd maar dat haar mening daarover veranderd is.
Het bijzondere van dit deel van het boek is dat het nog steeds actueel is en dat het, afgezien van lokale verschillen, in Nederland gesitueerd had kunnen zijn.
Ook bijzonder is dat Ladberg (psychologe, dr. en auteur van 20 boeken) natuurkundige basisbegrippen eenvoudig en foutloos weet uit te leggen (pp. 75 en 102).

Door de vertaler zijn een aantal bijlagen toegevoegd: vanuit Zweden een historisch verhaal van Leif Sodergren van de Zweedse vereniging voor elektrosensitieven en een interview van het Zweedse “milieumagazine” met Ladberg, waarin ze uitblinkt door compactheid, helderheid van formuleren en kennis van zaken en verder bijdragen van Hugo Schooneveld, een zekere Walter en Rob van der Boom. In deze laatste drie meer recente bijdragen wordt onder meer ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot EHS in Nederland.

Kortom een zeer aan te bevelen informatief en makkelijk leesbaar boek.

Tot slot, als een lezer zou denken dat Zweden wat EHS betreft vanwege de veel lagere bevolkingsdichtheid een veiliger land zou zijn om te wonen dan wordt hij/zij door dit boek al deels uit de droom geholpen. Daaraan kan ik toevoegen dat de lagere bevolkingsdichtheid in Zweden gecompenseerd wordt door veel hogere zendmasten in de dun bevolkte delen van het land, zodat vrijwel overal goed mobiel bereik is met te hoge EMV waarden als gevolg.

Voor meer boeken op dit gebied zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/11004/redir

Leendert Vriens
stopumts.nlLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie