Ontstoringsapparaten, wonderdekens en andere producten en diensten

zondag, 13 augustus 2006 - Categorie: Artikelen

Het gebeurt regelmatig dat www.stopumts.nl in n adem genoemd wordt met aardstralen, ontstoringsapparaten, wichelroedes e.d.

Een voorbeeld is een artikel in TC Tubantia, dat onder andere geciteerd wordt op de websites www.leefwijzer.nl en www.medicalfacts.nl

Het is niet mogelijk om straling van UMTS- en andere antennes te meten met wichelroedes, lecher-antennes of pendels, noch is deze straling weg te nemen door blokjes, kartonnetjes, plastic figuren, stickers, apparaten die 'slechte straling' in 'goede straling' veranderen en wat al niet meer. Metingen met hoogfrequente veldsterktemeters laten dan ook geen enkel verschil zien wanneer deze attributen gebruikt worden.
Op de volgende webpagina staan enkele voorbeelden van zulke attributen:

www.medicalfacts.nl/article.php?story=20050725144246640&query=hoofdpijn

De straling van UMTS- en andere antennes (radio, tv, digitenne, digitale radio, GSM- en UMTS-antennes, WiFi, C2000, P2000, amateurzenders, mobiele telefoons, draadloze computernetwerken) is in beginsel alleen te verminderen door:
1. uitzetten
2. afstand nemen
3. afschermen (de straling dempen)

Bedenk u, voordat u ontstoringsapparaten, magneetdekens of andere alternatieve producten of diensten aanschaft. Consulteer bij twijfel altijd uw behandeld arts of therapeut.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie