EU-intimidatie van mensen met vragen over de veiligheid van 5G

zondag, 28 juni 2020 - Categorie: Artikelen

Bron: stralingsbewust.info/2020/06/27/eu-intimidatie-van-mensen-met-vragen-over-de-veiligheid-van-5g/
27 juni 2020

In de conclusies van 9 juni 2020 van de Raad van de Europese Unie over de digitale toekomst van Europa staat een zorgwekkende bepaling opgenomen. Er wordt benadrukt dat er bij de uitrol van 5G effectief ingezet moet worden op wetshandhaving in “het belang van het bestrijden van de verspreiding van verkeerde informatie met betrekking tot 5G, met bijzondere aandacht voor valse beweringen dat dergelijke netwerken een bedreiging voor de gezondheid vormen”.

Poeh, dat is nogal een statement. Mensen met kritische vragen over 5G kunnen volgens de Raad van de Europese Unie dus vervolgd worden. Gezondheidsklachten door straling worden nog steeds niet serieus genomen, ondanks alle ervaringen en bewijzen van het tegendeel. En nu wordt deze ongemakkelijke waarheid zelfs actief bestreden met wetshandhaving. Onze website mag blijkbaar ook niet meer bestaan.

Dr. Hugo Schooneveld, bioloog en adviseur van de stichting EHS, schreef onderstaande blog over deze publicatie van de Raad van de Europese Unie.

Samenvatting
Al jaren promoot de EU de opmars van digitale netwerken, opdat Europa de wereldleider kan worden op het gebied van digitale communicatie en andere technieken. Het grote plan heet: ‘Shaping Europe’s digital future’. Het algemene secretariaat van de Raad van de EU heeft een discussiestuk voor lidstaten opgesteld met opsomming van randvoorwaarden waarbinnen de digitalisering kan worden geoptimaliseerd. Paragraaf 36 benadrukt dat de wetgevende autoriteiten en security hun wettelijke functies effectief moeten uitvoeren, de internationale richtlijnen t.a.v. de impact van EMV op de gezondheid respecterend.

Het gevecht tegen verspreiding van misinformatie m.b.t. 5G netwerken is volgens de opstellers belangrijk, evenals dat tegen de valse claims dat de netwerken een bedreiging zijn voor de gezondheid en dat er een link is met Covid-19. Dit is dreigende taal. Allen die begaan zijn met gezondheid en constateren dat de telecomoperators nooit vooraf enig onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidsproblemen 5G hebben uitgevoerd kunnen hier niet in berusten en voelen zich geïntimideerd.

Zie de link bovenaan voor het gehele artikel en voor de hierboven door de EU ontkende (mogelijke) link met COVID-19 zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12528/redir .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie