COVID-19 en 5G, een verband?

zaterdag, 02 mei 2020 - Categorie: Artikelen

Een voorlopig stuk hierover. Geleidelijk aan zullen we steeds meer informatie toevoegen.

Ondertussen is die nieuwe informatie verwerkt en die heeft geleid tot een nieuw artikel waarin de accenten verlegd zijn, zie:
Virusinfecties verergerd door elektromagnetische velden

www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12528/redir

hieronder staat de oude tekst, met alleen nieuwe info in punt 1
Om te beginnen hieronder bij de punten 1 en 2 twee informatieve websites over de verspreiding van de ziekte COVID-19 in de wereld.
Daarna komen onderwerpen aan de orde die met het verband tussen COVID-19 (en andere virussen) en 5G (plus de EMV/straling van overige draadloze communicatie) te maken hebben of kunnen hebben.

1. Coronavirus Infection Trajectories, Growth of Outbreaks
informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/
met daarin een informatief lijstje met het aantal doden per miljoen inwoners.
--- Hier de eerste tien landen op 23 april 2020:
België (548), Spanje (469), Italië (423), Frankrijk (329), UK (274), Nederland (239), Zweden (195), Zwitserland (178), Ierland (161) en USA (144).
--- En de eerste tien landen op 6 mei 2020:
België (701), Spanje (553), Italië (494), UK (446), Frankrijk (393), Nederland (304), Zweden (288), USA (219), Zwitserland (212) en Canada (114).
--- En de eerste tien landen op 30 mei 2020:
België (825), Spanje (585), UK (578), Italië (560), Frankrijk (442), Zweden (439), Nederland (349), USA (317), Zwitserland (226) en Ecuador (201).
San Marino, 33.785 inwoners, staat niet in de lijst, maar daar waren op 6 mei al 41 mensen overleden aan het Corona virus. Omgerekend naar één miljoen inwoners zijn dat 1214 overledenen, aanzienlijk meer dan België met 701 overledenen per miljoen inwoners. Maar met 'slechts' 41 overledenen is de statistiek niet zo goed. Op San Marino komen we nog terug.

2. Coronavirus pandemic: Tracking the global outbreak
www.bbc.com/news/world-51235105
met daarin tabellen over het verloop in de wereld van aantallen vastgestelde besmettingen en doden in landen over de hele wereld.

De conclusie is dat er overal COVID-19 patiënten zijn, maar dat de uitbraken en snelle vermenigvuldiging van het aantal patiënten en aantal doden uitsluitend heeft plaatsgevonden in de meest ontwikkelde landen. Meer dan een maand geleden was men bezorgd over Afrika. Vanwege de matige infrastructuur verwachtte men na een uitbraak een snelle explosie van COVID-19. Tot nu toe is het tegendeel waar.
Op globaal niveau is het tot nu toe zo: hoe meer ontwikkeld en dus ook hoe meer draadloze infrastructuur (5G plus 4G, 3G, enz.) hoe sneller de verspreiding en hoe erger de klachten. Dit wijst op een mogelijk verband maar sluit andere oorzaken en combinaties van oorzaken niet uit.

3. The Emperor’s New Virus: COVID-5G
www.scribd.com/document/456030987/The-Emperor-s-New-Virus
emfrefugee.blogspot.com/2020/04/the-emperors-new-virus-covid-5g-scribd.html
met daarin een lang verhaal waarin de schrijver, Paul Doyon, een aantal verbanden legt.
1. Na het ontstaan in Wuhan de snelle verspreiding door het vele reizen en mens-mens overdracht.
2. Een mogelijk verband tussen de snelheid van verspreiding in verschillende landen en de ernst van de klachten aldaar en de aanwezigheid van 5G. Voor zover er een verband is zou ik 5G willen vervangen door 5G plus alle andere draadloze communicatie.
3. Aantasting van ons immuunsysteem door de elektromagnetische velden van 5G. Daar ben ik het wederom niet helemaal mee eens. Ons immuunsysteem wordt door de EMV van alle draadloze communicatie aangetast terwijl dat hard nodig om ons tegen het virus te beschermen.
4. Het optreden van het Rouleaux effect, het samenklonteren van rode bloedcellen veroorzaakt door polarisatie van die cellen in het EMV van draadloze communicatie. Daardoor wordt zowel de bloeddoorstroming als de zuurstofopname in het bloed belemmerd. Ook dit geldt voor alle EMV van draadloze communicatie dus niet alleen voor 5G.
5. Snellere replicatie van het virus in de cellen van ons lichaam door de verhoogde calciumionen concentratie, veroorzaakt door het openen van de voltage-gated calcium channels (VGCC) in de celmembranen door de EMV van draadloze communicatie.

4. Voor aantasting van ons immuunsysteem door de straling van draadloze communicatie zie:
Evidence For Effects On The Immune System

bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec08_2007_Evidence_%20Effects_%20Immune_System.pdf
Reaction of the immune system to low-level RF/MW exposures
Science of the Total Environment. 2013 Jun 1; Vol. 454-455: pp. 393-400
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562692
en de recente (2020) updates:
Disrupted Immune Function from Exposure to Low-Intensity Non-Ionizing Radiation (Radiofrequency Radiation)
bioinitiative.org/wp-content/uploads/2020/04/Final-Published-Studies-Reporting-Disrupted-Immune-Function-from-Low-Intensity-Exposure-to-Radiofrequency-Radiation.pdf
en
Studies Reporting Disrupted Immune Function from Exposure to LowIntensity Radiofrequency Radiation (Non-thermal)
bioinitiative.org/wp-content/uploads/2020/04/Final-Bibliography-RF-Charts-March-Immune-2020.pdf

Voor de snellere replicatie zie:
5. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23802593
en
6. Host Calcium Channels and Pumps in Viral Infections
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31905994

Wat de situatie in de USA betreft is er een nieuwe analyse waarin een correlatie is aangetoond tussen het aantal slachtoffers (patiënten en overledenen) en de uitrol van 5G in verschillende staten in de USA:
6. Is there an association between covid-19 cases/deaths and 5G in the United States?
magdahavas.com/is-there-an-association-between-covid-19-cases-deaths-and-5g-in-the-united-states/
Deze link wekt niet meer

Om op de in de titel gestelde vraag in te gaan. Ja er zijn verschillende verbanden tussen het Coronavirus SARS-CoV-2, de officiele naam van het virus wat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, en 5G (plus 4G, 3G, enz.).
Er is geen direct verband, de straling van draadloze communicatie is geen veroorzaker, maar verzwakt wel ons immuunsysteem, wat we hard nodig hebben om ons te verweren tegen SARS-CoV-2 en kan tevens de replicatie van het virus in onze cellen versnellen. Dit laatste kan dan de ernst en snelheid van verspreiding van de ziekte beïnvloeden, mogelijk zelfs in ernstige mate.
Als dat het geval is dan is het niet uitgesloten dat we in de toekomst met andere virussen eveneens een soortgelijk verschil krijgen tussen de meest ontwikkelde landen en minder ontwikkelde landen wat betreft de ernst en het verloop van de ziekte (pandemie).

Ik heb nu weinig tijd maar wou dit toch op StopUMTS zetten. Het onderwerp is belangrijk genoeg. Wordt vervolgd.

Leendert Vriens, 2 mei 2020Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie