Wetenschap verdeeld over straling 5G

dinsdag, 24 maart 2020 - Categorie: Artikelen

Bron: www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
23 maart 2020

Door Jannes van Roermund

Terwijl alle ogen zijn gericht op het coronavirus, wordt achter de schermen hard verder gewerkt aan de uitrol van het ’revolutionaire’ nieuwe draadloze datanetwerk 5G. Maar de vrees voor gezondheidsschade groeit. Ook wetenschappers zijn wantrouwend.

Met 5G kan draadloos supersnel internet worden gebruikt. Handig voor het gebruik van telefoons en tablets maar ook nodig om, in de toekomst, auto’s zonder bestuurder veilig door het verkeer te loodsen. Een ’revolutie’ wordt beloofd. Maar veel mensen vrezen de elektromagnetische straling.

Niet alleen burgers, ook een groep wetenschappers. „We hebben een overvloed aan wetenschappelijke artikelen, al decennialang, die aantonen dat elektromagnetische velden schadelijk zijn”, vertelt Elizabeth Kelley, initiatiefnemer van het EMF Scientist Appeal, een brandbrief aan de Verenigde Naties ondertekend door 240 wetenschappers.

Zij stellen dat een verhoogd risico op kanker allang is aangetoond, net als beschadiging van dna en ’aantasting van de voortplantingsfuncties’. Het Australische collectief van wetenschappers en gezondheidswerkers ORSAA heeft een databank aangelegd met 2266 peer reviewed studies over straling. In 68 procent van die onderzoeken werden ’significante biologische of gezondheidseffecten’ gevonden.

Schadelijk
Nu 5G wordt uitgerold, komt er een nieuwe ’laag’ van straling bij, waarschuwen zij, waarvan onduidelijk is hoe schadelijk die is.

Een groot onderzoek van het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) toonde in 2018 nog aan dat ratten en muizen kanker kregen bij blootstelling aan telefoonstraling. „Onze studie was baanbrekend”, laat hoofdonderzoeker Michael Wyde weten. „We kwamen erachter dat verhoogde aanwezigheid van hart-, brein- en bijniertumoren ontstond door radiofrequente straling.”

Een andere groep wetenschappers schuift die conclusie terzijde. Die geleerden zitten veelal in de organen die wereldwijd bepalen hoeveel straling veilig is, en hoeveel niet. Zo stelt de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dat straling alléén gevaarlijk is doordat het lichaam opwarmt. „Dat is het enige wat vaststaat”, zegt Eric van Rongen, de Nederlandse voorzitter van de club, op wiens normen een aantal Europese landen – en ook Nederland – vertrouwen. De opwarming van het menselijk lichaam moet onder de 1 graad Celsius blijven. Dan is het veilig. Onderzoek dat meer schadelijkheid aantoont of suggereert, haalt de ICNIRP onderuit.

Zo kloppen ook de conclusies van het Amerikaanse NTP volgens deze organisatie niet. De vastgestelde tumoren kunnen ook indirect door opwarming worden veroorzaakt, stelt Van Rongen. Onzin, kaatst onderzoeksleider Wyde de bal weer terug. „Onze studie toont aan dat de effecten niet door opwarming van weefsel komen maar van de straling zelf.”

Loopgravenoorlog
Hoogleraar Hans Kromhout van de Universiteit Utrecht, die een langdurig onderzoek naar effecten van mobiel telefoongebruik leidt, ziet het gekissebis met lede ogen aan. „Er zijn twee kampen ontstaan in de wetenschap, waarbij de ene groep vanuit hun loopgraaf naar de andere roept. Een normaal gesprek is niet meer mogelijk.”

Kromhout moet niets hebben van de ’activistische’ academici die brandbrieven schrijven. Ook gelooft hij niet dat ICNIRP wordt ’betaald door de industrie’, zoals door sommigen wordt beweerd. Hij is genuanceerd en heeft gevoel voor diplomatie. Niet gek ook, want als voorzitter van een speciale commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad moet de professor voor de zomer advies uitbrengen aan de Tweede Kamer over 5G, terwijl in diezelfde commissie ICNIRP-voorzitter Eric van Rongen de secretaris is. De twee moeten door één deur. Toch spreekt Kromhout zich voorzichtig uit. Hij beklemtoont dat het NTP-onderzoek ’een doorbraak’ was. „Je ziet dat bepaalde groepen dat weg proberen te redeneren. Maar het zijn goed uitgevoerde studies.”

Kromhout noemt het ’wel bijzonder’ dat de ICNIRP-normen ’zó veel zegkracht hebben gekregen in Europa’. En hij stelt, heel voorzichtig, dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. „Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan.”

’Industrie niet z’n gang laten gaan’
Ook onderschrijft Kromhout de kritiek op selectieprocedures van ICNIRP. „Het is een beetje een ondoorzichtige club. Hoe kandidaten worden verkozen, is niet duidelijk. Noem het zelfbevlekkend. In die zin heeft het niet echt een onafhankelijke status.” Van Rongen wijst erop dat benoemingen ’intern gebeuren’, dat de kandidaatstelling wel openbaar wordt gemaakt en dat ICNIRP als zelfstandig orgaan ’geen verantwoording hoeft af te leggen aan bijvoorbeeld regeringen’.

Volgens Kromhout staat de beoordeling van 5G vanwege het economische belang haaks op de zorgvuldige manier waarop we omgaan met andere blootstellingen, zoals aan chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen of medicijnen. „Daarvoor bestaat zeer strikte regelgeving”, onderstreept hij.

„Maar voor 5G heb je een enkele norm, de ICNIRP-norm, die volledig gebaseerd is op opwarming. En er worden wat metingen gedaan in de buurt van 5G zenders, zoals je in het RIVM-rapport over 5G ziet. Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”


Met de samenvatting van Stop5GNL:
Baanbrekende uitspraken van Hans Kromhout, voorzitter commissie EMV Gezondheidsraad

Voorzitter commissie EMV van de Gezondheidsraad Professor Hans Kromhout laat zich kritisch uit over de uitrol van 5G: Laat de industrie niet zomaar haar gang gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”

• Hij bevestigt dat de Amerikaanse NTP-studie - die duidelijk bewijs leverde tussen kanker en blootstelling aan EMV - goed was uitgevoerd en een grote doorbraak betekende, al – zo zegt hij – bepaalde groepen dit probeerden weg te redeneren

• Hij noemt het ’wel bijzonder’ dat de ICNIRP-normen ’zó veel zegkracht hebben gekregen in Europa’ en stelt dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. „Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan.”

• Ook onderschrijft Kromhout de kritiek op selectieprocedures van ICNIRP. „Het is een beetje een ondoorzichtige club. Hoe kandidaten worden verkozen, is niet duidelijk. Noem het zelfbevlekkend. In die zin heeft het niet echt een onafhankelijke status.” Van Rongen wijst erop dat benoemingen ’intern gebeuren’, dat de kandidaatstelling wel openbaar wordt gemaakt en dat ICNIRP als zelfstandig orgaan ’geen verantwoording hoeft af te leggen aan bijvoorbeeld regeringen’.

• Volgens Kromhout staat de beoordeling van 5G vanwege het economische belang haaks op de zorgvuldige manier waarop we omgaan met andere blootstellingen, zoals aan chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen of medicijnen. „Daarvoor bestaat zeer strikte regelgeving”, onderstreept hij.

• Hij geeft aan dat voor 5G een enkele norm bestaat, de ICNIRP-norm, die volledig gebaseerd is op opwarming. En er worden wat metingen gedaan in de buurt van 5G zenders, zoals je in het RIVM-rapport over 5G ziet. Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie