Oncoloog geeft aan dat artsen meer open dienen te staan voor stralingsproblematiek.

dinsdag, 03 maart 2020 - Categorie: Artikelen

Bron: www.youtube.com/watch?v=7x7qXthpU6E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xLVzWJ-cu-NnHCCerxoSWh1s7qxQfRUp4ucngIitrIinK5HMEip2pQPE
26 febr. 2020

Geleidelijk aan komt er bij medici meer aandacht voor de gezondheidsproblemen veroorzaakt door de straling van draadloze communicatie. Hieronder de uitgeschreven tekst van de oncoloog:
«Mijn naam is Marc van Tilburg.

Ik ben chirurg-oncoloog, en ik houd me in het dagelijks leven
voornamelijk bezig met de behandeling van kanker. Waarom ik meewerk
aan het interview is, dat ik het van belang vind, dat we ons steeds
meer bewust zijn van ook de nadelige effecten van elektro-magnetische
(em-)straling. We zien steeds meer geluiden komen dat em-straling
risico's kent.

De Wereldgezondheidsraad waarschuwt er voor, de Amerikaanse Vereniging
van Kinderartsen, de AAP American Academy of Pediatrics, waarschuwt
ervoor, en ook de Franse Gezondheidsraad waarschuwt ervoor. Ik denk
dat wij vanuit de Nederlandse Artsenorganisaties ook een steviger
geluid mogen laten horen, die ons waarschuwt tegen de negatieve
effecten van em-straling.

Ja natuurlijk, ook ik gebruik mobiele apparatuur als telefoon, tablet,
laptop, enz. Ook op onze operatiekamer wordt er soms mobiele
apparatuur gebruikt, die toch noodzakelijk zijn voor het dagelijks
leven voor mij op dit moment.

Ook mijn kinderen maken gebruik van mobiele apparatuur, al probeer ik
ze daar wel goed in te beschermen. Ik probeer mijn kinderen tegen
mobiele apparatuur te beschermen, door ze zo min mogelijk per dag op
hun tablet te laten of ze te beschermen zodat de straling van de
tablet geen invloed heeft op het lichaam van mijn kind.

Nou, als je dat bv. gaat koppelen met, of terug gaat koppelen aan
teelbalkanker, dan zie je dat de teelbalkankers veel vaker voorkomen,
ook al een verdubbeling t.o.v. 30 jaar geleden, waarbij de grootste
groep van patiënten zit in de leeftijdcategorie tussen de 15 en 45
jaar. Toch wel een groep die gewend is en vanaf hun jeugd al gebruik
maakt van mobiele telefoons met name.

Wat we zien is dat ons lichaam elke dag fouten in de celdeling
herstelt, En wat we ook weten is dat em-straling het herstel van die
fouten kan verstoren. En als zo'n fout niet hersteld wordt, kan dat
weer uitgroeien tot kanker. Wat we denken is dat de em-straling,
telefoons, uitzenden en ontvangen, een relatie heeft op bv. de
celdeling. Daarbij zie je dat als er enige verstoring ook maar
optreedt in de celdeling, dat kan leiden potentieel tot de
ontwikkeling van kanker. Dat is natuurlijk iets wat we moeten
voorkomen.

Waarom kinderen en zwangere vrouwen meer vatbaar zijn voor negatieve
effecten van externe invloeden van buitenaf is met name omdat zij
enorm in ontwikkeling zijn. Kinderen die groeien, hun organen
ontwikkelen, hun hersenen aan het ontwikkelen zijn, die een enorme
hoeveelheid celdeling kennen, dat is iets waar we juist geen negatieve
invloed op willen uitoefenen. Negatieve invloed die wel verwacht
wordt, en gezien wordt, van em-straling.

Wil je de risico's van straling op het onderlichaam voorkomen denk dan
bv. aan beveiligde kleding, of denk dan aan het niet dragen van je
telefoon continu in je broekzak.

Er zijn heel veel artsen in Europa die zich verenigen om een duidelijk
geluid te laten horen tegen de risico's van em-straling. In België,
Frankrijk, Duitsland zie je al dat artsengroepen zich verenigen, en
duidelijk zeggen, jongens wees voorzichtig met em-straling als bv.
5G-netwerken.

Ik denk dat het van belang is dat we onze kinderen in hun opvoeding
meegeven dat het gebruik van mobiele apparatuur risico's kent.
Vertellen we ze dat niet, dan wordt het als heel gewoon ervaren. Dus
zorg dat onze kinderen weten dat mobiele apparatuur risico's kent. Als
je mobiele apparatuur gebruikt, wees dan altijd bewust van de risico's
van em-straling. Ga niet je kind laten slapen met een telefoon onder
zijn hoofdkussen. Laat je kind niet de hele dag met een iPad op schoot
zitten. Laat je kind niet de hele dag de telefoon in zijn broekzak
hebben. Als ze dat dan doen, zorg liever dat je dat dan goed beschermd
doet.

De cijfers die we tegenwoordig zien is dat er een toename is van
kanker in het algemeen. Maar gaan we specifiek kijken naar kankers die
mogelijk een gevolg zijn van em-straling, denk bv. aan teelbalkanker
en hersenkanker, dan zien we dat in de afgelopen 30 jaar daar een
verdubbeling heeft opgetreden in Nederland.

Wat mijn advies is als arts, is dat we ons steeds meer bewust moeten
zijn van de risico's van mobiele apparatuur. We zien een toename van
de hoeveelheid kankers, we zien ook een toename van het steeds meer
gebruik van mobiele apparatuur in ons dagelijks leven. Ik kan me niet
aan de indruk onttrekken dat daar een relatie tussen zit. Ik wil
alleen maar iedereen zeggen: Wees bewust van de risico's van mobiele
apparatuur.»Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie