5G – Meting van stralingsintensiteit problematisch

dinsdag, 17 december 2019 - Categorie: Artikelen

Bron: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5G-meting_van_stralingsintensiteit_problematisch.pdf
en stralingsbewust.info/2019/12/19/meting-van-stralingsintensiteit-5g-problematisch/
dec. 2019

Hugo Schooneveld

Samenvatting
5G zenders zijn anders gebouwd en werken anders dan de klassieke 4G en oudere zendertypen. Ze zijn plat en bevatten een array van 64 of meer compacte deelzenders. Daarmee kan een breed ‘zichtveld’ worden bestraald, dan wel databundels gevormd die gericht zijn op een of meer specifieke gebruikers. Zulke bundels bewegen snel en bijna ongemerkt tussen de geadresseerde gebruikers. Anders dan voorheen stralen ze alleen bij gebruik. Voor het meten van veldsterkte moet dus een keus gemaakt worden uit: de fasen waarin men meet, de plaats in of buiten de bundel, of de drukte in het algemene digitale dataverkeer (‘traffic’). In deze blog geef ik een uitwerking van de problematiek, enkele pogingen die gedaan zijn de veldsterkten te bepalen en problemen die te verwachten zijn wanneer de limieten voor blootstelling door wetgeving beperkt worden. Een aantal belangrijke vragen wacht nog op antwoord.

Vooraf
Overheden verklaren ter geruststelling dat 5G eigenlijk niets bijzonders is en gewoon een voortzetting van 4G. Dat is misleidend, want het zendprincipe is heel anders. Goede burgervoorlichting is er niet en ik probeer een beeld te schetsen van wat er volgens mij aan de hand is en wat ons te wachten staat. Opmerkingen en aanvullingen worden door mij zeer gewaardeerd.

Wat is het probleem?
De vraag is hoe de toezichthouder: het Agentschap Telecom het correcte en toegestane gebruik van een zender correct gaat vaststellen. Momenteel is er nog geen internationaal meetprotocol en ook ICNIRP heeft nog niet bepaald op welke manier het correcte uitzendprofiel van een zender moet worden vastgesteld; ‘al doende leert men’, is het devies. In deze blog presenteer ik meetgegevens uit
de eerste pogingen om complexe velden te leren meten. Dat blijkt niet eenvoudig als je alle parameters wilt meenemen die voor blootstellingen aan die - en volgende 5G ontwikkelingen - relevant zijn. Wetenschappelijk onderzoek naar ‘non-thermische effecten’ van deze zendtechnologie is er niet.
Drie meetprocedures worden hier toegelicht: die uit het Belgische, die van ons eigen Agentschap Telecom en het vraagstuk van ‘veilige zones’ bij plaatselijke verlaging van de blootstellingslimieten, toegelicht door Ericsson Zweden.

Voor het vervolg van dit artikel, een mooi overzicht, zie de link bovenaan.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie