Small cells en massive MIMO een verkenning (deskresearch)

maandag, 02 september 2019 - Categorie: Artikelen

Bron: www.stratix.nl/wp-content/uploads/2019/05/SmallcellsenmassiveMIMO-eenverkenning_DEF.pdf
22 april 2019

Een overzichtsverhaal met veel technische informatie over 'small cells' en MIMO (multiple input multiple output) zowel voor de bestaande frequenties als die voor de geplande frequenties voor 5GLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie