Kunnen wij onze regering nog vertrouwen?

woensdag, 28 augustus 2019 - Categorie: Artikelen

Bron: www.bd.nl/opinie/kunnen-wij-onze-regering-nog-vertrouwen~a8223697/
27 aug. 2019

Opinie Het kabinet wil de gemeenten gaan verplichten om 5G-masten te plaatsen.

Eke Vriens

Op 4 juli was er een debat in de Tweede Kamer over onder andere de gezondheidsrisico’s van de straling van 5G. Op de publieke tribune zaten veel tegenstanders van de uitrol van 5G. Door een aantal Kamerleden werd ingegaan op de gezondheidsrisico’s. Een hoopvol begin. Maar ondanks de bezorgdheid voor de gezondheidsschade van 5G vindt staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) dat er geen gezondheidsrisico’s zijn als de straling onder de blootstellingslimieten blijft. Hoe weet zij dat, als zelfs de Gezondheidsraad toegeeft dat er nog geen onderzoeken naar 5G gedaan zijn?

Keijzer baseert zich op oude onderzoeken die wat 4G en 5G betreft geen enkele waarde hebben, omdat deze straling toen nog niet bestond. Momenteel zijn overal in het land actiegroepen bezig om het kabinet op andere gedachten te brengen zodat de uitrol van 5G in ieder geval voorlopig gestopt wordt.

Niets aan de hand
Internationaal zijn er oproepen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen, zoals het 5G Space Appeal, dat op 7 juni al 110.091 maal ondertekend is door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen. Ook waarschuwen 247 wetenschappers uit 42 landen in het International EMF Scientist Appeal voor de effecten op onze gezondheid. Maar het kabinet doet alsof er niets aan de hand is, Nederland wil koploper zijn om 5G uit te rollen. De voordelen worden breed uitgemeten, maar over de nadelen, gezondheidsschade, wordt met geen woord gerept.

Het is schandalig zoals de overheid met de gezondheid van de bevolking omgaat, al vindt het kabinet dat 5G gezond en veilig moet zijn. Maar ook geen woord over de wetenschappers die grote problemen voor de gezondheid verwachten. Je zou toch denken dat de overheid er is om op te komen voor de burgers maar niets is minder waar: Schiphol moet groeien, vindt Cora van Nieuwenhuizen (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Onze economie moet kunnen blijven draaien’. Naar de bezwaren van de omwonenden wordt niet geluisterd. De laatste aardbeving in Groningen werd door minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat een ‘bevinkje’ genoemd, waaruit blijkt dat hij de ongerustheid van de bewoners in het aardbevingsgebied niet serieus neemt.

Ziek door straling
Zo is het ook met Mona Keijzer die alle waarschuwingen over de straling van 5G in de wind slaat en geen rekening houdt met ongeruste burgers en mensen die nu al ziek zijn door de straling van mobiele communicatie.

Kunnen wij dan nog vertrouwen hebben in onze regering, als het alleen om prestige en economische belangen gaat?Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie