Your children, your choice; vaccines, and ...

zaterdag, 24 augustus 2019 - Categorie: Artikelen

Source: Children's Health Defence mailing
Aug. 24, 2019

. In 1986 the CDC's childhood vaccine schedule included 24 doses of 7 vaccines. Today it's 72 doses of 16 vaccines. Chronic illness has skyrocketed from 12.8% to 54%, and most are listed as potential side effects of vaccines;

. Vaccinated children have higher odds of developing ADHD (4.2x), Autism (4.2x), Learning Disabilities (5.2x), Allergic Rhinitis (30x) and more;

. An average newborn shouldn't receive more than 17.5 mcg of Aluminum per day. The HepB vaccine (advised for all children at birth) contains 250 mcg of aluminum per dose—that's 14.3x the FDA's own limits.

For Autism, with the links to vaccines, glyfosaat and EMF from wireless communication, see also:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11435/redir

and the first link therein.

Van Facebook site: Straling en Zo, 24 aug. 2019, auteur Ramon Walter
Alléén als we onszelf adequaat informeren, zijn we in staat heldere keuzes te maken. Ik ben mij er terdege van bewust dat vaccins de volgende chemicaliën, hulpstoffen, conserveringsmiddelen en/of vulmiddelen bevatten:

* aluminum hydroxide
* aluminum phosphaat
* ammonium sulfaat
* amphotericin B (antibiotica)
* menselijke diploide cells WI-38, RA 27/3, MRC-5 (afkomstig van geaborteerd menselijk foetaal en embryonaal weefsel)
* dierlijke weefsels als: varkensbloed, paardenbloed en/of konijnen/apenhersenen
* arginine hydrochloride
* hondennier en/of apennier
* tweebasich kaliumfosfaat.
* kippen embryo, kippen ei en/of eenden ei.
* kalfs (bovine) serum
* betapropiolactone (Het gebruik van propiolacton in voeding of medische procedures behoort inmiddels tot het verleden, maar voor het steriliseren van vaccins wordt het nog wel gebruikt.)
* foetaal runderserum
* formaldehyde
* formalin
* gelatine (bindweefsel van varken)
* gentamicin sulfate
* glycerol
* hydrocortisone
* gehydroliseerde gelatine
* kwik, thimerosol/thimerosal, Merthiolate(r)) als conserveermiddel
* monosodium glutamate=natrium glutamaat (MSG)
* eenbasisch kalium fosfaat
* neomycine (antibiotica)
* neomycine sulfaat
* nonylphenol ethoxylate
* octylphenol ethoxylate
* octoxynol 10
* phenol red indicator
* phenoxyethanol (antivries)
* kalium chloride
* kalium difosfaat
* kalium monofosfaat
* squaleen
* polymyxine B
* polysorbaat 20
* polysorbaat 80
* porcine (varkens) pancreas
* hydrolysaat van caseïne
* resten van MRC5 eiwitten
* natrium deoxycholaat
* sorbitol
* tri(n)butylfosfaat
* VERO cellen, in een lijn van apenniercellen en
* gewassen rode bloedcellen van schapen

Vaccins zijn dus gifcocktails die de kwaliteit van leven drastisch reduceren en de levensduur aanzienlijk verkorten. Hoe kan het bestaan dat sterk giftige ingrediënten worden toegevoegd aan het vaccin? Wij hebben daar een uitgesproken mening over: farmacieconcerns hebben belang bij ziekte, niet bij gezondheid. Zo simpel en hard is hun gedachtegoed. Dr. Russell Blaylock zegt: „Wat de meeste mensen niet weten, ook de dokters die het vaccin aanprijzen niet, is dat het merendeel van de studies uitgevoerd wordt door de farmaceutische bedrijven zèlf. Zij volgen de gevaccineerden slechts 1 of 2 weken (!) terwijl de meeste reacties en aandoeningen pas na maanden en soms zelfs na jaren de kop opsteken! Ze publiceren de onderzoeken in „prestigieuze” medische tijdschriften en stellen vervolgens dat een stof als Squaleen veilig is. Blaylock schrijft dat hij diverse onderzoeken heeft gevonden, uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria en onderzoeksinstituten, die onomstotelijk aantonen dat Squaleen een gevaarlijke stof is die auto-immuunziekten veroorzaakt. Cavia’s stierven eraan en ratten hielden er verlamde achterlijven aan over.

Dat farmacieconcerns op ongeoorloofde wijze reclame maken, artsen indoctrineren en voor hun karretje spannen, ja zelfs corrumperen c.q. gunstig stemmen met cadeaus, binnendringen in patiëntenorganisaties(sponsoring, wetenschappelijk onderzoek), universiteiten en wetenschap(pers) sponsoren, aan apothekers omzet-gerelateerde bonussen verstrekken, zich schuldig maken aan symptoomreclame, dat is allemaal genoegzaam bekend. Het dagblad Trouw publiceert hier regelmatig over. De praktijken van de farmaciebranche worden al decennialang bekritiseerd, maar de massa heeft het niet in de gaten en de politiek blijft gewoon achter de farmaciegiganten aanlopen. De farmaciebranche houdt zicht echter met nòg duisterder praktijken bezig. De innige en schimmige samenwerking met het Amerikaanse
leger op het terrein van (onderzoek naar) biologische wapens en dito oorlogsvoering maakt daar deel van uit. Daarbij hoort het ''manipuleren'' van virussen in laboratoria.

De arrogante westerse patentgeneeskunde die drijft op big farma houdt de mens graag in die illusie. Toch is er nog nooit eerder zóveel kanker, Alzheimer, Parkinson, autisme, ADHD, reuma, ga maar door, op onze planeet voorgekomen als tegenwoordig, ondanks alle moderne geneeskunde, gigantisch toegenomen consumptie van farmaceutica en de haast exponentiële groei van ''beschermende'' vaccins tegen een veelheid van kwalen. Kreeg een eeuw geleden 1 op 4000 personen kanker, thans is dat kengetal al bijna 1 op de 2 personen! Dus van elk echtpaar krijgt – gemiddeld – één partner in zijn leven te kampen met kanker en alles wat erbij hoort. Ondanks alle medicijnen, chemokuren, bestraling, chirurgie, enz. enz. We boeren dus sterk achteruit. Het medisch-industriële complex heeft natuurlijk liever niet
dat de mensheid zich daarvan bewust wordt. Ook griep- en andere vaccins blijken géén bescherming te bieden tegen griep en andere ziektes waarvoor ze ontwikkeld zijn.

Lees goed de hele bijsluiter door voordat u of uw kind gevaccineerd wordt. Je kunt de farmaceutische fabrikant van deze vaccinatie niet aansprakelijk stellen voor de eventuele schade als gevolg van de vaccinaties. Je bent dus volledig en 100% zelf verantwoordelijk voor alle risico's die vaccineren met zich mee brengt.

www.facebook.com/photo.php?fbid=1231836586996867&set=a.284894945024374&type=3&eid=ARB2wAmYA8UPehDKo7lFZNJDcosE8z2VhsqdF36BUXW6mM2mhrkTwGunVT2xa-cM8_4VpSyN-fYgezYt .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie