Uit voorzorg: geen 5G-netwerk uitrollen (EV)

zondag, 05 mei 2019 - Categorie: Artikelen

Bron: Brabants Dagblad, Podium, 27 april 2019
journa.com/article/QGTz36Zz7lu_Hr26SxaXdHl4C3XiHph53W_p6ZJ0aO4

Eke Vriens

De introductie van het 5G-netwerk moet worden uitgesteld. Er zijn sterke aanwijzingen dat het ernstige effecten heeft op de volksgezondheid.

De geplande introductie van 5G, de nieuwste generatie mobiele communicatie, is uitvoerig in de media aan de orde geweest. Ook de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s die de straling door het 5G-netwerk kan veroorzaken (BD 4 april). Daarom pleit GroenLinks voor een onafhankelijk onderzoek door de Gezondheidsraad (GR), die laat weten dat een dergelijk onderzoek naar de eventuele gevaren van 5G door de GR nog niet is gedaan.

Het Kabinet vindt het echter niet nodig om de mogelijke gevaren van 5G te onderzoeken (Volkskrant 5 april). Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wil zo snel mogelijk 5G invoeren, want zegt ze, ‘Uit een tussenevaluatie van een onderzoek dat al sinds 2006 loopt, blijkt dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade’.

Als er echter sinds 2006 een onderzoek van enige omvang in Nederland zou lopen, zou dat bekend zijn en dat is niet het geval. Bovendien was 5G in 2006 nog lang niet aan de orde. Wel zijn in 2006 de resultaten gepubliceerd van het Zwitsers-Nederlandse Cofam 2 onderzoek. Aan dat onderzoek namen 128 personen deel. Zij werden kortdurend blootgesteld aan UMTS (3G) straling, ver onder de norm. Elf personen verlieten voortijdig het onderzoek, later bleek dat minstens drie daarvan tijdens de bestraling ernstig onwel geworden waren. Op basis van de samenvatting, waarin stond dat 117 personen de tests goed hadden doorstaan, verklaarde voormalig staatssecretaris Pieter van Geel in 2006 dat de straling van UMTS-masten volkomen veilig is, ook op de lange termijn. De elf uitvallers werden in de samenvatting niet genoemd.

Het kan zijn dat Mona Keijzer doelt op dat Zwitsers-Nederlandse onderzoek waarin duidelijk sprake is van misleiding omdat de uitvallers niet werden meegerekend en wat bovendien alleen ging over korte termijn 3G straling.

Ook gaat Keijzer in haar uitspraak voorbij aan het EU 5G appeal waarin 247 wetenschappers uit 42 landen waarschuwen voor de gevolgen van 5G. Zij willen dat de uitrol ervan voorlopig gestopt wordt. Ook veel burgers en actiegroepen zijn zeer bezorgd over de enorme toename van de elektromagnetische straling. Veel mensen hebben nu al ernstige klachten door 3G en 4G en zij zijn zeer bezorgd om hun gezondheid als het 5G-netwerk uitgerold wordt. Met de huidige belasting hebben velen nu al te maken met ernstige huidproblemen en met 5G wordt de huid aanzienlijk zwaarder belast dan met 3G en 4G.

Het is de hoogste tijd dat het voorzorgsprincipe wordt toegepast want met de komst van 5G kunnen de gevolgen voor de gezondheid en vooral de schade aan de huid zeer ernstig zijn. Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat ingezet kan worden bij wetenschappelijke onzekerheid. Dit principe komt uit de Europese milieuwetgeving en geldt ook in Nederland. Het moet worden toegepast als er sterke aanwijzingen zijn dat een ingreep, bijvoorbeeld het plaatsen van antenne-installaties, ernstige effecten heeft op het milieu of onze gezondheid.

In veel andere landen zijn maatregelen genomen om de burgers te beschermen maar de Nederlandse overheid heeft elektrogevoeligheid niet erkend en houdt er daarom geen rekening mee. Dat is erg handig, want dan kun je zonder gewetenswroeging gewoon doorgaan met de uitrol van 5G.

In EenVandaag van 5 april zegt Rutte dat het zijn taak is om voor de veiligheid en de economische belangen in ons land te zorgen, maar over de veiligheid voor onze gezondheid horen we hem niet.


Zie ook onderstaande incomplete lijst van links naar recente (2019) Nederlandstalige artikelen over 5G, waaruit de interesse en bezorgdheid over de geplande uitrol blijkt en eveneens de bewustwording over dit onderwerp in Nederland:

www.destentor.nl/binnenland/mobiel-internet-5g-kan-weersatellieten-blokkeren-br~a8b23b82/

judithsblogjes.wordpress.com/2019/04/26/feiten-en-fabeltjes-over-de-gezondheidsrisicos-van-5g/

letstalkabouttech.nl/2019/04/zorgen-over-de-risicos-van-5g-voor-gezondheid-en-leefomgeving-nemen-toe-de-belangrijkste-ontwikkelingen-op-een-rij/

letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/04/20190416-LTAT-selectie-recente-publicaties-5G.pdf

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11969/5g_apocalypse_-_de_extinctie_event

www.ad.nl/tech/kamer-wil-eerst-stralingsonderzoek-dan-pas-5g-netwerk~ab567cd6/

petities.nl/petitions/stop-5g

www.duurzaamnieuws.nl/provincies-krijgen-weerstand-bij-uitrol-5g/

www.partijvoordedieren.nl/standpunten/voorzichtigheid-omgang-elektromagnetische-velde-5g

www.hugoschooneveld.nl/bestanden/Gezondheidseffecten%20van%20EMV%20in%20het%205G%20tijdperk%20Compleet.pdf

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11949/5g-netwerk_wordt_planologische_nachtmerrie

www.kennisplatform.nl/wat-is-5g/

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11901/kans_op_huidproblemen_door_5g-straling_%28ev%29

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/5g_en_de_huid

www.computable.nl/artikel/nieuws/mobility/6616185/250449/telcos-vrezen-hogere-energierekening-door-5g.html

www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11896/reformatorisch_dagblad_van_rongen_van_de_icnirp_aan_het_woord_met_ons_commentaar

stralingsleed.nl/blog/5g-eerst-testen-op-veiligheid-voordat-de-uitrol-plaats-vindt/

www.ed.nl/extra/willen-we-5g-als-we-weten-dat-het-schadelijk-is~a51fdac5/ .

www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie