Gezondheidseffecten van EMV in het 5G tijdperk

donderdag, 18 april 2019 - Categorie: Artikelen

Bron: www.hugoschooneveld.nl/bestanden/Gezondheidseffecten%20van%20EMV%20in%20het%205G%20tijdperk%20Compleet.pdf

Presentatie in “5G: Ja of Nee?”
Hugo Schooneveld, 11 april te Winsum (Gr)

Effecten van elektromagnetische velden (EMV)
Kunstmatige EMV van alle soorten hebben voor 1,5-3% van de bevolking een negatieve uitwerking op hun
gezondheid (1, 2). Er zijn korte-termijneffecten als huiduitslag en hartritmestoringen en ook van diverse
medisch onverklaarde klachten als slaapproblemen en daaraan verwante storingen, tezamen
‘elektrostress’ of EHS genoemd (3). Langetermijneffecten zijn soms kankers en hersentumoren (4).
Overheersend zijn tegenwoordig klachten van radiofrequente (RF) velden (straling) van mobieltjes en
rond zendmasten. De vraag is daarom wat de 5e
-generatie daaraan gaat toevoegen. De slecht
doordringende millimetergolven zullen i.h.b. blijven ‘steken’ in de huid. Bijkomend probleem: de
operators willen de stralingsmarges verhogen om beter bereik te krijgen (5).

Biomedische effecten op de mens veronachtzaamd
Bedrijven nòch overheden maken zich zorgen over evtl. gezondheidseffecten. Een van de drogredenen is
dat het lichaam nauwelijks wordt bereikt omdat de kortgolvige EMV al in de huid worden afgestopt (6).
Hieruit blijkt de onkunde betreffende de functie van de huid en van elementaire biologische processen
die daarbinnen door EMV kunnen worden beïnvloed. De menselijke huid is een belangrijk lichaamsdeel
met een groot oppervlak (1,5-2 m2
) en een grote massa (tot 20 kg). De huid herbergt honderden
belangrijke weefsels en celtypen die ons lichaam actief beschermen tegen enerzijds bedreigende
omgevingsfactoren, en anderzijds het lichaam naar buiten toe afgrenzen.

Voorbeelden van (non)thermische effecten
Zweetklieren
Zweetklieren hebben een lang afvoerkanaal naar buiten, dat bezet is met een gespiraliseerde
binnenbekleding. De opvatting is dat die structuur veel van de binnenkomende energie zal absorberen en
zal opwarmen. Met schade aan de cel en aan omgevende weefsels (16).

DNA breuken
RF straling kan in het DNA breuken zijn ontstaan (8) met als gevolg dat celdelingen en genactivatie
worden verstoord, mogelijk leidend tot kanker. Voorts komen er ongewenste verschuivingen in het
bestaande programma voor eiwitsynthese (9).

Eiwit-receptor interacties
Eiwitten (enzymen, antilichamen, receptoren) zijn betrokken bij de regulatie van tal van fysiologische
processen. Binding van eiwitten met het substraat is alleen mogelijk met een juiste positie van reactieve
groepen aan het oppervlak. Gedwongen positieverandering van die groepen door externe EMV maakt de
binding soms onmogelijk (7).

Verstoring van ionenevenwichten
Een juiste interne concentratie in calcium-, natrium- of kaliumionen is essentieel voor de celintegriteit en
overleving. Door bestraling ontstane ‘lekken’ in de celwand laten ionen ongehinderd in- of uitstromen.
Externe EMVs kunnen ook de receptorconfiguratie veranderen waardoor de affiniteit voor neuroactieve
verbindingen een normale celfunctie verstoren (2).

Prikkelbaarheid van cellen
Zenuwen en andere exciteerbare cellen handhaven voor een goede functie een zeker spanningsverschil
over de celmembraan. Verhoging van de membraanpotentiaal door externe prikkeling leidt tot
depolarisatie en functieverlies van de cel. Elektrische prikkeling van zenuwvezels geeft onderdrukking van
actiepotentialen (10) en in de huid chaos in endocriene regulaties (11).

Energievoorziening van de cellen
Ook het membraan van mitochondriën kan zijn zeeffunctie verliezen waardoor ionen ongehinderd
kunnen in- of uitstromen (14). Dat leidt tot de vorming van reactieve zuurstofverbindingen (ROS) die de cel vergiftigen of tot abnormale celdelingen, leidend tot kanker of andere ziekten als chronische
vermoeidheid.

Onbeheersbare hormoonafgifte
De huid is rijk aan zenuwen die allerlei neuro-actieve verbindingen vervoeren, zoals neurotransmitters of
peptiden (15). Zenuwuiteinden kunnen door externe EMV gedepolariseerd worden waardoor de
neuroactieve producten worden afgeven en irrelevante hormonale acties veroorzaken. Door macrofagen
wordt histamine afgegeven, wat ontstekingen veroorzaakt. De functies van andere peptidehormonen die
zich hier bevinden zijn grotendeels onbekend.

Micro-organismen in de huid
De huid ‘zit vol’ met vele soorten bacteriën, schimmels en andere micro-organismen (‘microbiota’) (12).
Normaliter is dat geen probleem: het immuunsysteem handhaaft wel een status quo. Wanneer
microbiota door UV licht of door RF velden dood gaan en uiteen vallen, kunnen de afvalproducten
ernstige allergische reacties oproepen. De patiënt kan zich ziek gaan voelen. Verder kan ook bacteriegroei
beïnvloed worden (13).

Gevoeligheid van de mens voor EMV
Er zijn de laatste jaren dus veel waarnemingen gedaan van verstorende invloeden van 5G golven op heel
veel fysiologische processen (17). Onduidelijk is nog in hoeverre die de oorzaak zijn van de EHS klachten
van elektro’gevoelige’ personen (18). EMV, zelfs wanneer die nauwelijks technisch zijn te meten, kunnen
EHS veroorzaken. Fysici berekenen dat velden met een sterkte van rond 1 µW/m2 de thermische ruis van
het proces kunnen overrulen en effect veroorzaken (19). Dat verklaart de buitengewone gevoeligheid van
deze personen voor EMV.

Wetenschappelijk onderzoek vooraf dus dringend nodig
Het is de hoogste tijd om kritisch en onafhankelijk onderzoek te gaan doen naar mogelijke
stralingseffecten op huidprocessen. Bijvoorbeeld naar beïnvloeding van genexpressie, celreplicatie in de
keratinocytenlaag, opwarming van de zweetkliertjes, prikkelgeleiding in het onderhuidse zenuwnet, de
werking van macrofagen en histamineafscheiding, de associatie van zenuwen met zintuigen in de huid,
enzovoort. Last-but-not-least moet begeleidend onderzoek komen naar de algemene en specifieke
gezondheidsklachten van mensen in de buurt van 5G zenders, mochten die er komen.
Dit alles liefst voordat de nieuwe 5G ‘uitrol’ wordt gestart.

Referenties
1. Bevington M. 2019. The Prevalence of People with Restricted Access to Work in Manmade Electromagnetic Environments.
tinyurl.com/y6t2xe4q. 2. Pall, M. 2016. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects
including depression. tinyurl.com/y6t2xe4q. 3. Hedendahl L. et al. 2015. Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the
medical profession. tinyurl.com/y2kh8bmy. 4. Hardell L. et al. 2010. Mobile phone use and the risk for malignant brain tumors.
tinyurl.com/yxgm5s9y. 5. Verklaring ICNIRP chairman in The Telegraph 15 maart 2019. On relaxing recommended safety limits.
tinyurl.com/y2dwgtxl 6. Jerrold Bushberg in: CNBC video. tinyurl.com/y6m9s3gt. 7. Marshall TG & Rumann Heil 2016. Electrosmog
and autoimmune disease. tinyurl.com/yxap729s. 8. Lai H & Singh 2004. Magnetic-Field–Induced DNA Strand Breaks in Brain Cells of the
Rat. tinyurl.com/y4q2fluf. 9. Karinen, A., Hein ¨ avaara, S., Nylund, R, Leszczynski, D., Mobile phone radiation might alter protein
expression in human skin. tinyurl.com/y3gal7wo. 10. Romanenko S. et al. 2014. Effects of millimeter wave irradiation and equivalent
thermal heating on the activity of individual neurons in the leech ganglion. tinyurl.com/y4rhz7go. 11. Zmijewski M.A. & Slominski A.T.
2011. Neuroendocrinology of the skin. tinyurl.com/y68wepfd. 12. Torgomyan et al. 2013. Escherichia coli growth changes by the
mediated effects after low-intensity electromagnetic irradiation of extremely high frequencies. tinyurl.com/y4qgo5br. 13. Crabtree D.P.E.
et al 2007. The response of human bacteria to static magnetic field and radiofrequency electromagnetic field. tinyurl.com/yxdtpzj9 . 14.
Santini S.J. et al. 2018 Role of Mitochondria in the Oxidative Stress Induced by Electromagnetic Fields: Focus on Reproductive Systems.
tinyurl.com/y2lhofoa. 15. Hilliges M1
, Wang L, Johansson O. 1995. Ultrastructural evidence for nerve fibers within all vital layers of the
human epidermis. tinyurl.com/y6hszb2v. 16. Feldmann Y. & P. Ben-Ishai 2017. Potential Risks to Human Health Originating from Future
Sub-MM Communication Systems tinyurl.com/yy87ex5e. 17. Firstenberg A. 2017. The invisible rainbow. AGB Press, Santa Fe (US)
tinyurl.com/y3ukbqad. 18. Schooneveld H. 2014. Elektrostress Handboek. EMV-EHS Publ. Wageningen. Hoofdstukken digitaal:
tinyurl.com/y739n4po. 19. Weaver J.C. & Astumian 1990. The response of living cells to very weak electric fields: The thermal noise limit.
http://tinyurl.com/y4g7lawn.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie