Kans op huidproblemen door 5G-straling (EV)

woensdag, 06 maart 2019 - Categorie: Artikelen

Bron: www.rd.nl/opinie/kans-op-huidproblemen-door-5g-straling-1.1551513
6 maart 2019

Eke Vriens

Juist omdat de straling van 5G niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de stralingsabsorptie in de huid erg sterk. Verwacht wordt daarom dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen zal veroorzaken.

Johan van den Brink heeft veel respect voor de WHO en de Internationale Commissie tot Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP) (RD 25-2). Maar hij zet ook zijn vraagtekens, vanwege het feit dat de ICNIRP een hoog blootstellingsniveau wil toelaten voor de invoering van 5G, terwijl wetenschappers waarschuwen dat bij een dergelijk niveau permanente weefselschade kan ontstaan.

Van den Brink heeft het alleen over thermische effecten, de opwarming van weefsel, en niet over niet-thermische biologische effecten. De ICNIRP-limieten zijn slechts gebaseerd op thermische effecten. Maar de mens is een bio-elektrisch wezen en het grootste deel van de besturing van het menselijk lichaam gaat via elektrische signalen. Dat geldt voor bijvoorbeeld het hart, te meten met een elektrocardiogram (ECG), en de hersenen, te meten met een elektro-encefalogram (EEG). Daarbij hebben duizenden peer-reviewed (onderling getoetste) publicaties schadelijke niet-thermische biologische effecten aangetoond. Daarom zijn de ICNIRP-normen niet afdoende om veiligheid te bieden.

Resolutie

De Raad van Europa (RvE) heeft in 2011 de resolutie 1815 aangenomen. Daarin wordt vastgesteld dat er voldoende bewijs is voor mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden (EMV) voor het milieu en de gezondheid van de mens. De commissie heeft opgeroepen tot verlaging van de blootstellingslimieten.

In 1998 zijn de ICNIRP-limieten vastgesteld en in 2011 is de daarnet genoemde resolutie aangenomen. In die tussenliggende dertien jaar, maar ook al daarvoor, zijn er belangrijke peer-reviewed onderzoeken gepubliceerd die schade aantonen. Daardoor is de situatie zodanig veranderd, dat de RvE tot deze voorzorgsmaatregelen heeft moeten besluiten. Maar al zijn de ICNIRP-normen allang niet meer up-to-date, toch houdt de Gezondheidsraad (en daarmee de overheid) nog steeds vast aan deze normen.

Minder streng

Op de visie van Johan van den Brink is gereageerd door Eric van Rongen, secretaris van de commissie EMV van de Gezondheidsraad (RD 25-2). De ICNIRP geeft in de aangepaste richtlijnen minder strenge limieten voor 5G dan de huidige. Als we ons daarover al zorgen zouden maken, dan stelt Van Rongen ons gerust met deze opmerking: „Dat kan, omdat die frequenties alleen tot in de huid doordringen en niet dieper. Daardoor kan de warmte sneller afgevoerd worden.”

Het gaat echter niet alleen om de opwarming van het weefsel, maar ook om niet-thermische effecten. In de huid, het grootste orgaan van ons lichaam, zitten onder andere zenuwcellen, bloedvaten en zweet- en talgklieren. De huid heeft verschillende functies, zoals bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels, maar ook warmteregulatie, aanmaak van vitamine D, bescherming tegen ultraviolette straling en de zintuigfunctie van tastorgaan.

Juist omdat de straling van 5G niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de stralingsabsorptie in de huid erg sterk. Verwacht wordt daarom dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen, afstervingsverschijnselen en ook een versnelde toename van het aantal melanomen zal veroorzaken. Hoe kan Van Rongen dan menen dat het niet zo ernstig is als 5G „alleen” tot in de huid doordringt? Heeft hij geen weet van de biologische processen in ons lichaam?


Zie ook:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11887/Hoe%20gevaarlijk%20is%205G
en
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11860/redir
en
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11848/redir
en
journa.com/eke-vriens .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie