De blinde vlek van de wetenschappers (of gokkenschappers)

dinsdag, 19 oktober 2004 - Categorie: Artikelen

De Gezondheidsraad blijft de overheid vertellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat elektromagnetische straling schadelijk voor de gezondheid is. Hoewel er veel aanwijzingen zijn dat deze straling wel schadelijk is, is het aantal studies volgens de raad nog te beperkt om volgens strikt wetenschappelijke criteria te stellen dat elektromagnetische straling onomstotelijk bewezen schadelijk is.

De vraag die de lezer zich zou moeten stellen is of we een keihard bewijs van schadelijkheid moeten hebben voor we maatregelen gaan nemen. Zou het niet logisch zijn om bij een redelijke hoeveelheid aanwijzingen van schadelijkheid even de ''Pauze-knop'' in te drukken en o.a. UMTS even in de wacht te zetten tot we meer weten over het al dan niet schadelijk zijn van deze moderne technieken ?

Een andere vraag is of de huidige wetenschap wel wetenschap is, of dat het meer lijkt op ''gokkenschap''. Zodra je een beetje in deze materie duikt, merk je dat de ''wetenschap'' nogal weinig weet en de neiging heeft om te gokken en dit vervolgens kritiekloos als waarheden te verkondigen.

Waar heeft hij het nu weer over, zult u zich afvragen. Ik zal het even toelichten. Sinds het begin van de 20e eeuw lopen de gemoederen onder wetenschappers hoog op over een klein detail: Bestaat licht uit deeltjes (fotonen) of is licht een soort golf van energie ? Beide theorieen worden schijnbaar bewezen door bepaalde experimenten, maar er zijn ook weer tegenstrijdigheden. Tot op de dag van vandaag weet nog steeds niemand wat licht nu echt is.

Een zijsprong naar andere soorten ''straling''. De wetenschappers hebben een splitsing gemaakt in de soorten straling. Zo is er ioniserende straling. Dit soort straling heeft als eigenschap dat wanneer het in aanraking komt met materie, het elektronen uit atomen en molekulen kan laten wegschieten. Op die manier worden de molekulen beschadigd. Straling van radioactieve stoffen is hier een voorbeeld van, maar ook Rontgen straling. Een radioactieve stof is onstabiel en om de zoveel tijd schiet een deel van het molekuul de lucht in. Dit kunnen alfa-deeltjes zijn, die bestaan uit protonen en neutronen. Daarnaast heb je de beta-deeltjes die veel kleiner en lichter zijn, namelijk de elektronen van de oorspronkelijke atoom.

Maar, dan heb je ook nog de gamma-straling, en nee, dat zijn geen deeltjes, dat betreft golven van energie. Hmmmm, energiegolven, maar wel met een ioniserend effect op de materie waar het mee in aanraking komt. Rontgenstraling is ook ioniserend, net als ultraviolet licht.

Zichtbaar licht en infrarood zijn echter weer niet-ioniserend. Net onder de frequenties van het licht, vind je de overige niet-ioniserende elektromagnetische straling. Elektromagnetische straling bestaat uit golven van energie, of... misschien zijn het toch deeltjes, fotonen, of toch nog iets anders ?

Ik denk dat het beeld nu wel duidelijk wordt. De wetenschap staat voor niets op het gebied van verschillende soorten straling. De naam ''gokkenschap'' zou hier beter passen.

Bepaalde eigenschappen van elektromagnetische straling zijn in kaart gebracht. Zo is bekend dat hoogfrequente elektromagnetische straling, oftewel straling met een hoge trillingsfrequentie, een opwarmend effect heeft op moleculen. Op de een of andere manier wordt energie toegevoegd aan materie, waardoor de temperatuur toeneemt.

Bij verschillende onderzoeken wordt geconstateerd dat er verder geen directe materiele wijzigingen optreden in de moleculen en de ''wetenschap'' trekt daarmee de conclusie dat deze straling slechts een opwarmingseffect geeft, maar geen enkel ander effect.

Toch zijn er flink wat aanwijzingen dat er iets gebeurt wat niet te verklaren is met slechts het opwarmingseffect. In 1927 was er al het eerste signaal. Toen in een energiecentrale in Schenectady, New York (VS), geexperimenteerd werd met een radiozender werden nagenoeg alle medewerkers ziek. In de tweede wereldoorlog, toen de radar uitgevonden werd, deed een nieuwe ziekte zijn intrede: Radar Sickness, ook wel Radio Sickness genoemd, oftewel radio ziekte.

Vanaf dat moment begon men het fenomeen te bestuderen. Helaas gebeurde dat op een manier die niet als onafhankelijk en objectief bestempeld kan worden. Een voorbeeld: Het leger is sterk afhankelijk geworden van de radar om mogelijke vijandige dreigingen vroegtijdig op te kunnen merken. Het leger is zelf onderzoek gaan doen naar de mogelijke effecten van hoogfrequente elektromagnetische straling en, rara, het resultaat was dat het volkomen veilig is, zolang er maar geen opwarmingseffecten optreden.
The Northwestern University deed kort daarna een onderzoek waarbij proefdieren kort blootgesteld werden aan sterke elektromagnetische straling. Na de blootstelling werden de ogen van de proefdieren bestudeerd op beschadigingen. Die beschadigingen waren er niet en dus kreeg deze straling het stempel veilig. Andere onafhankelijke onderzoekers, waaronder Dr. A.W. Richards van de State University van Iowa merkten echter bij herhaling van dit onderzoek dat er drie dagen na de korte blootstelling staar begon op te treden in de ogen van de proefdieren. Toen ze het onderzoek herhaalden, maar nu met veel lagere blootstellingen, trad er toch weer staar op, om precies te zijn na 42 dagen !

Deze bevindingen hadden de omslag moeten betekenen. Bij korte blootstelling is er geen effect op de (levende) materie meetbaar, maar klaarblijkelijk is er sprake van een vertraagd effect. Des te lager de stralingintensiteit, des te langer het duurt voor de effecten zich openbaren. De overheid, de verschillende instanties, de huidige telecomproviders, alle bleven hardnekkig vasthouden aan de eerste studies en aan het ''wetenschappelijke'' basisbeginsel dat elektromagnetische straling slechts opwarming als resultaat kan hebben. Dat die proefdieren staar kregen, dagen na de blootstelling, vond men niet interessant en volgens de wetenschap is het onmogelijk dat er enige gezondheidsschade optreedt. De straling is namelijk niet-ioniserend en heeft dus geen effect op de materie en dus al helemaal niet op de mens. Men heeft geen mechanisme geidentificeerd waarmee de schade zich zou kunnen openbaren en dus kan er geen sprake zijn van schade.

Het is ook interessant op te merken dat wetenschappers het over ''mechanismes'' hebben, alsof de mens ook een machine is, welke werkt volgens vastomlijnde mechanische processen. Dat dit niet het geval is, lijkt me aardig duidelijk. Ook op het gebied van ''leven'' heeft de (Westerse) wetenschap een flinke blinde vlek. Maar dat terzijde.

Het onderzoek met de proefdieren die staar kregen, leverde het eerste bewijs dat er een niet-thermisch effect optreedt bij blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling. Deze onderzoeken zijn inmiddels bijna zestig jaar oud. Toch blijft de Gezondheidsraad zijn gezondheidsadvies aan de overheid baseren op slechts de thermische effecten van straling. De huidige blootstellingslimieten in Nederland zijn gebaseerd op het opwarmend effect van straling: Zolang de opwarming door deze straling van een zak zout water maar beneden de 1 graden Celcius per 6 minuten blijft, vindt de ''gokkenschappelijke'' raad van de Gezondheidsraad het wel bewezen dat er geen gezondheidseffecten optreden. In 2004 weet de wetenschap namelijk nog steeds niet wat het ''mechanisme'' is achter de - in verscheidene studies - optredende niet-thermische effecten.

Net als het leger destijds, proberen de telecomproviders de boel te sussen door sluw opgezette onderzoeken te laten doen, waarbij slechts gekeken wordt naar thermische effecten. De naderhand optredende niet-thermische effecten worden niet gedocumenteerd of onderzocht en zodoende kan men concluderen: ''Zendmasten volkomen veilig verklaard''. Ze vergeten daarbij de kleine lettertjes te noteren dat slechts gekeken is naar de opwarming van het lichaam en niet naar de biologische effecten die zeer makkelijk aan te tonen zijn. Er is zelfs een onderzoek geweest, waarvan de telecomproviders naderhand verboden om de resultaten te publiceren. Het Ecolog instituut die het onderzoek gedaan had, had namelijk toch naar de niet-thermische effecten gekeken en stuitte op verontrustende resultaten. Dit onderzoek is gelukkig toch op het internet beland en is hier te lezen.
www.emf-risiko.de/projekte/pro_emf/pdf/ecolog.pdf

Tevens heeft de Europese Unie onderzoek gedaan naar de effecten van straling in het Reflex project. De resultaten geven weer aan dat er wel degelijk ernstige effecten optreden. En wat gebeurt er: De EU weigert het onderzoek te publiceren, want de telecomproviders willen dat niet:
Zie omega.twoday.net/stories/362648/
Zie www.milieuziektes.nl/Pagina14a.html onder het kopje ''Reflex''

De rare situatie in Nederland is dat de Gezondheidsraad zich achter de providers schaart in hun mening dat straling volkomen veilig is, voor zowel babies, kinderen, volwassenen als bejaarden. Dit is zeer opmerkelijk. Nog opmerkelijker is dat de Gezondheidsraad de allerhoogste blootstellingslimieten wereldwijd adviseert aan de overheid.

In andere landen is de situatie wat duidelijker: In Belgie adviseert de Hogere Gezondheidsraad een blootstellingslimiet die bijna 30x lager is dan in Nederland, maar de Belgische overheid slaat dit advies in de wind omdat er anders sprake zal zijn van een te hoge schade aan de economie.

In Nederland bezit de overheid 19,3% van de aandelen KPN, heeft de overheid 2,7 miljard euro ontvangen van de verschillende providers voor de UMTS licenties en is het aandeel van de telecom in de Nederlandse economie erg hoog. De overheid zal niet snel toegeven dat deze straling schadelijke effecten heeft op mensen. Er staat heel veel geld op het spel. En laten we eerlijk zijn, dat is ook ons (belastingbetaler) geld, en het is natuurlijk uitermate zonde om zoveel geld te ''vernietigen'' door bijvoorbeeld de UMTS en GSM netwerken uit te schakelen totdat er een gezond alternatief voorhanden is. Wel wordt hier voorbij gegaan aan de hoogste verantwoordelijkheid van de overheid: Het gezond houden van de burgers.

Het motief van de overheid is dus aardig duidelijk en door economen en aandeelhouders nog enigzins te verdedigen. Het motief van de Gezondheidsraad is wat minder duidelijk: Als hier sprake was van onafhankelijke wetenschappers (of gokkenschappers), dan hadden ze al vele jaren eerder (zo'n 60 jaar terug) een ander advies gegeven aan de overheid. De vraag is nu of de Gezondheidsraad beinvloed wordt door het ministerie van Economische Zaken (''geef ons een gunstig advies'') of dat de wetenschappers vastgeroest zitten in mechanistische denkpatronen waarbij ze de vele geobserveerde onderzoeksresultaten blijven negeren omdat het mechanisme dat de schade verklaart nog niet ontdekt is.

Mijn oproep aan de gokkenschappers bij de Gezondheidsraad is om de echte wetenschap weer te omarmen. Zet die oogklappen af, accepteer dat er niet-thermische, biologische effecten optreden en zorg dat het nieuwe advies aan de overheid een goede *wetenschappelijke* onderbouwing heeft.

Mijn doel is zeker niet om de wetenschap in zijn geheel de grond in te praten. Het beginsel van de wetenschap is fantastisch, maar het wordt nu misbruikt door gokkenschappers die weigeren de feiten onder ogen te zien en met niets anders bezig zijn dan het verdedigen van de grote economische belangen. Als u de volgende keer in de krant leest dat een mobieltje toch wel volkomen veilig is, vraag ik om eerst even op www.stopumts.nl te kijken en het onderzoek eens te analyseren. Waar is in dit onderzoek naar gekeken ? Is er gekeken naar de niet-thermische effecten en ook op de langere termijn ?

Na 60 jaar wordt het tijd dat we de feiten onder ogen zien zodat we eindelijk kunnen gaan kijken naar alternatieven die geen gezondheidseffecten geven. We kunnen natuurlijk ook net als de gokkenschappers de oogkleppen opzetten, de providers hun gang laten gaan, en over een paar jaar zien wat dit opgeleverd heeft. Het Naila onderzoek in Duitsland, dat een drievoudig risico op kanker constateerde onder mensen die in de buurt van zendmasten wonen zal dan waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg zijn.

Aan u de keus !

Enkele bronnen:

Overheid: 19,3% aandelen KPN
www.dft.nl/nieuws/6420276/KPN_koopt_aandelen_en_schuld_terug.html

Definitie ioniserende straling
www.wordiq.com/definition/Ionizing_radiation

Compensatie voor radar medewerkers met staar, leukemie en kanker
www.dw-world.de/dw/article/0,,1116988,00.html

Golven of deeltjes
www.colorado.edu/physics/2000/quantumzone/photoelectric2.html

SZW - Ioniserende straling
home.szw.nl/navigatie/dossier/dsp_dossier.cfm?view=ratio&set_id=1538

Nuclear Radiation: Types ? alpha, beta, gamma
www.darvill.clara.net/nucrad/types.htm

Ether and the Theory of Relativity
www.tu-harburg.de/rzt/rzt/it/Ether.html

Meer over de factor leven en de blinde vlek van de wetenschap
L. MacTaggart (2004), Het Veld, Ankh-Hermes, ISBN 9020283391

Studies m.b.t. radar sickness, staar, etc
Dr. Robert O. Becker, (1991), Cross Currents, Bloomsbury Publishing, ISBN 0-7475-0761-9Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie