Willen we 5G als we weten dat het schadelijk is? (EV)

vrijdag, 25 januari 2019 - Categorie: Artikelen

Bron 1: www.ed.nl/extra/willen-we-5g-als-we-weten-dat-het-schadelijk-is~a51fdac5/
25 jan. 2019

Opinie De auteur van dit artikel is Eke Vriens uit Knegsel. De overheid slaat waarschuwingen voor de gezondheidsrisico's van straling in de wind. Vriens wijst al jaren op de gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling.

In De Groene Amsterdammer stond op 17 januari het artikel 'Bellen schaadt cellen', door Jef Koopmans. Een citaat hieruit: 'De Europese Commissie wil koploper worden in de volgende generatie draadloze technologie: 5G. Verblind door ambitie veegt ze mogelijke gezondheidsrisico's onder de mat en negeert ze de weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector zelf.'

De Europese Commissie (EC) stelt ons gerust: de gezondheid van de burgers staat voorop, onder de blootstellingsnormen die twintig jaar geleden bepaald zijn is er geen gevaar voor de gezondheid.

5G is de opvolger van 4G en met 5G kunnen we onder andere nog sneller internetten en zijn veel smart toepassingen mogelijk zoals zelfrijdende auto's en internet of things - niet alleen mensen zijn online maar ook apparaten zijn met elkaar verbonden.

Goed dat De Groene Amsterdammer aandacht geeft aan dit controversiële onderwerp. Het is een feit dat door de straling van 4G al veel mensen ziek zijn geworden en het is niet bewezen dat 5G veilig is. 230 wetenschappers uit 40 landen waarschuwen voor de gevaren van 5G. Zij willen dat de uitrol ervan voorlopig gestopt wordt. Ook veel burgers en actiegroepen zijn zeer bezorgd over de enorme toename van de elektromagnetische straling.

Lijden
Er zijn nu al veel mensen die lijden aan de gevolgen van de straling van wifi, smartphones en zendmasten. Dat zal met de invoering van 5G alleen maar toenemen. Maar de Nederlandse overheid gaat daaraan voorbij, er wordt geen rekening gehouden met elektrogevoeligheid.

De EC wil concrete bewijzen van schadelijkheid, maar als die er zijn is het te laat. Nederland wil dat al in 2023 - twee jaar eerder dan de EC - een dekkingsgraad van 98 procent van elke gemeente gerealiseerd is. Er zullen overal antennes geïnstalleerd worden, zoals in lantarenpalen en bushokjes. Waar blijft dan nog een plek voor de mensen die nu al ziek worden door 4G?

Het is niet de vraag óf de straling van 5G schadelijk is voor de gezondheid maar hoe schadelijk, vooral voor de huid en de ogen. In de huid, het grootste orgaan van ons lichaam, zitten onder andere zenuwcellen, bloedvaten en zweetklieren. De huid heeft verschillende functies, zoals bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels, warmteregulatie, aanmaak van vitamine D en bescherming tegen ultraviolette straling. De straling van 5G dringt niet ver door in de huid. Maar verwacht wordt dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen en afstervingsverschijnselen zal veroorzaken evenals andere ernstige problemen.

Arrogant
Er zou veel bespaard kunnen worden in de gezondheidszorg als de overheid elektrogevoeligheid erkent. Ook zouden minder mensen in de WW of de bijstand terechtkomen als maatregelen genomen worden om de stralingsbelasting te verminderen. Maar nee, de Nederlandse overheid, de arrogantie ten top, slaat de waarschuwingen van de 230 wetenschappers en anderen voor de gevaren van 5G in de wind. Zij gaat gewoon door met digitalisering van de maatschappij. Gaat het dan weer alleen om economische belangen? Het is dramatisch dat ondanks alle kennis die er al is over de gezondheidsschade door elektromagnetische straling geen rekening gehouden wordt met zieke en verontruste burgers.

De meeste mensen weten niet wat hen te wachten staat, maar de gevaren van draadloze communicatie zijn reëel. Tot slot een citaat van de filosoof Schopenhauer: 'Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen.'

Artikel in zowel het Eindhovens Dagblad als in de digitale versie daarvan.
Inmiddels is dit artikel ook in het Brabants Dagblad en in BN De Stem geplaatst met de volgende titel:

Willen we 5G als we weten dat het echt schadelijk is?
Hierin was dus het woord 'echt' toegevoegd.

Bron 2: www.bndestem.nl/opinie/willen-we-5g-als-we-weten-dat-het-schadelijk-is~a51fdac5/
13 febr. 2019


Voor andere artikelen van Eke Vriens zie:
journa.com/eke-vriens

Zie verder:
www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie