Hugo Kroeze slaat de plank volledig mis

dinsdag, 13 juni 2006 - Categorie: Artikelen

Op 13 juni 2006 publiceerde Webwereld een ingezonden opinie van dr. ing.
Hugo Kroeze, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Hij
beweert dat StopUMTS (www.stopumts.nl) grossiert in baarlijke nonsens en
kwalijke fabels.

webwereld.nl/algemeen/59872-stopumts-grossiert-in-baarlijke-nonsens-en-kwalijke-fabels
Daarop volgde het weerwoord van de eerste webmaster van StopUMTS:
webwereld.nl/algemeen/59873-hugo-kroeze-slaat-de-plank-volledig-mis

Kroeze eindigt met de bewering dat in de gezondheidszorg niet met niet-thermische, niet-ioniserende elektromagnetische velden wordt gewerkt. Dat is onzin. Bij lichttherapie wordt met licht gewerkt. We kunnen licht zien, omdat ons lichaam een signaal naar de hersenen stuurt als een lichtphoton in ons oog valt.
Dat is een voorbeeld van een niet-thermisch en niet-ioniserend effect. Zulke effecten bestaan ook bij lagere frequenties en zeer lage dichtheden. Cellen blijken te reageren op elektromagnetische velden, ook als de energie daarvan te laag is om directe schade aan te richten.

Dat is beslist geen wetenschappelijke onzin. Die informatie hoeft niemand
bang te maken. Integendeel, een goed begrip kan bijvoorbeeld aanleiding
zijn om de eigen verantwoordelijkheid te nemen en minder of niet meer
mobiel te bellen. Of gebruik te maken van een pet met stralingwerende
flappen, waardoor de dichtheid van de electromagnetische velden in het
hoofd vermindert. Dat heeft absoluut niets te maken met hokuspokus of
aardstralen, zoals Kroeze beweert. Afschermende middelen zoals
aluminiumfolie of metalen muggengaas dempen de straling, niet meer en niet
minder.

De manier waarop Kroeze argumenteert is ver beneden peil. Als iemand in het
Algemeen Dagblad van 5 december 2005 zegt nog ontzettend veel straling in
zijn lijf te hebben, is dat geen uiting van StopUmts, zelfs niet als het
artikel door StopUmts op de website wordt aangeboden. Niet elk woord op de
website is de mening van StopUmts. Dan zou de webmaster ook de mening van
Kroeze hebben moeten weren, wat hij niet gedaan heeft. Overigens zijn er
wel wetenschappers die bij niet-ioniserende niet-thermische
elektromagnetische velden uitgaan van dosimetrie. Volstrekte onzin is het niet.

Kroeze beweert dat er maar één effect is, warmte. Dat is onzin. Het
zichtbare beeld in onze hersenen wordt niet door warmte veroorzaakt. Het
geluid van een kristalontvanger wordt niet door warmte veroorzaakt. Mensen
met tinnitus (oorgeluiden, die aangetoond door elektromagnetische velden
kunnen worden veroorzaakt) hebben geen warme oren. Een mobiele telefoon
werkt niet op warmte, hoewel hij een opwarming in het hoofd van 0,1 graad
Celsius kan veroorzaken. De photochemie van planten is geen thermisch
effect. In de chemie wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische velden om
reacties te verbeteren.

Het lijkt erop dat Kroeze maar één ding wil en dat is de bevolking wijs
maken, dat elektromagnetische velden niet bestaan. Dat is niet waar. De
mens is van nature een elektromagnetisch wezen in een natuur met
elektrische, magnetische en elektromagnetische velden. Zo'n honderd jaar
worden daar steeds meer door mensen veroorzaakte technische
elektromagnetische velden aan toegevoegd. De dichtheid neemt toe (de
antennes hebben minder vermogen maar bevinden zich steeds dichter bij de
mensen) en er worden nieuwe structuren (frequenties en modulaties) verzonnen.

Puur wetenschappelijk is het volstrekte onzin wat Kroeze beweert. Het is
onmogelijk dat photonen op biologische systemen vallen zonder dat er iets
gebeurt. We weten al dat er kleine effecten zijn. Het is veel aannemelijker
dat die effecten in toxicologische zin oorzaak zijn van kleine en grote,
directe en indirecte gevolgen. De straling is een extra belasting van
mensen, die hun homeostase (medisch evenwicht) moeten bewaren. Daarom
zouden aan onderzoeken zoals het Zwitserse onderzoek juist ook minder
gezonde mensen moeten deelnemen. In plaats daarvan wordt gezonde mensen gevraagd of zij elektromagnetische velden voelen.

Kroeze wil het liefst alle discussie onder het vloerkleed schuiven, alsof
er geen mensen zijn die klachten hebben die zij rationeel aan
elektromagnetische velden wijten. Meestal gaat het om de aanschaf van een
dect of wlan, hoofdpijn, wegdoen van de dect of wlan, hoofdpijn weg. Of
niet kunnen slapen, elders wel kunnen slapen, afvragen wat er anders is in
de omgeving en tot de ontdekking komen dat waar de dichtheid van de
elektromagnetische velden groter is, het slapen moeizamer gaat. Het zijn
zeer redelijke en aannemelijke verklaringen van mensen die zich geen
flauwekul laten verkopen.

Wat Kroeze doet, de ervaringen van de mensen ontkennen, heeft juist als
gevolg dat zij zich tot kwakzalvers zullen wenden. Hun producten en
diensten kunnen een zekere placebo-werking hebben, net als cognitieve
therapie. De patiënt gaat zich beter voelen omdat hij denkt en graag wil
dat het probleem is opgelost. Feitelijk verandert er echter niets, de
beschadiging van het DNA bij mobiel bellen gaat door, de aantasting van
mannelijke spermacellen blijft hetzelfde, de veranderingen in het EEG
verdwijnen niet, de blootstelling van het lichaam aan de toxische effecten
wordt geen microWatt minder.

StopUmts vervult een belangrijke rol in het democratische proces. De
website levert informatie die de overheid en mensen zoals Kroeze onder de
pet willen houden. Informatie die mensen nodig hebben om hun mening te
kunnen vormen en een standpunt in te nemen. Natuurlijk hadden Kroeze en
companen graag gewild dat de maatschappelijke discussie zou stoppen met de resultaten van het Zwitserse onderzoek. Dat zal niet gebeuren. Een toxisch
agens dat in staat is DNA te beschadigen, heeft geen veilige dosis. De
toepassing houdt een risico in. Daar hoort een open maatschappelijke
discussie bij - geen doofpot.

StopUMTS (www.stopumts.nl)


Nog een naschrift (6 juni 2018) van de derde webmaster van StopUMTS
Wat het Zwitserse onderzoek betreft zie mijn analyse in: www.stopumts.nl/pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf
en wat het artikel van Hugo Kroeze betreft, dat geeft m.i. blijk van hetzij:
1. totale onkunde gekoppeld met verregaande arrogantie om zo op zo'n onbeschofte manier zijn foute mening te verkondigen, of
2. bewuste bedriegerij.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie