Kroeze schiet in eigen doel

dinsdag, 13 juni 2006 - Categorie: Artikelen

Weer een schot in eigen doel
(na de gele kaart voor Van Geel: x/1168 )

Reactie op het artikel dat vandaag op Webwereld verscheen:
www.webwereld.nl/ref/rss/41569 .

Op Webwereld meent Hugo Kroeze een opiniestukje te moeten plaatsen om de “kwalijke fabels” van stopUMTS te ontkrachten. Wees gerust, UMTS is volkomen veilig, is zijn boodschap. Er zouden nooit andere effecten dan opwarmingseffecten (thermische effecten) aangetoond zijn volgens de wetenschapper Kroeze. Tevens zou k het achtste epidemiologische onderzoek uit Oostenrijk, dat schadelijke effecten koppelt aan stralingsblootstelling, kolder zijn en juist aantonen dat hoogfrequente elektromagnetische straling volkomen veilig is.

Ter info: Er zijn tot op heden slechts acht epidemiologische onderzoeken gedaan naar de effecten van continue blootstelling aan de straling van GSM en UMTS zenders. Al deze onderzoeken vonden keer op keer sterke aanwijzingen dat er inderdaad een relatie is tussen gezondheidsklachten en stralingsblootstelling.

Het valt op dat dr. Ing. Kroeze met steeds zwakkere argumenten komt, steeds stelliger wordt in zijn uitlatingen en dat hij net als het Antennebureau en de woordvoerders van de telecomindustrie met steeds meer halve waarheden en hele onwaarheden komt.

In het Oostenrijkse epidemiologische onderzoek werd wel degelijk een statistisch significante relatie tussen de mate van stralingsblootstelling en o.a. hoofdpijn, concentratieproblemen en koude handen en voeten gevonden. Zoals tevens op StopUMTS.nl vermeld staat, is er, na correctie voor de al dan niet aanwezige angst voor zendmasten, gn statistisch significante relatie gevonden tussen slaapkwaliteit en de stralingsblootstelling. Op stopUMTS worden beide kanten van het verhaal getoond terwijl Kroeze grossiert in halve waarheden.

In elk epidemiologisch onderzoek, waar vele factoren een potentiele invloed kunnen hebben op de uitkomst, zijn er zwakke punten te vinden. Maar om na 8 onderzoeken toch de gevonden resultaten hardnekkig te blijven ontkennen, doet sterk denken aan extreme weerzin om de waarheid onder ogen te zien.

Er zouden volgens dhr. Kroeze bij blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling nooit andere dan opwarmingseffecten aangetoond zijn. Fabeltjes? Kroeze blijkt er zelf erg goed in deze de wereld in te helpen. Zelfs de Gezondheidsraad erkent dat er biologische effecten optreden, maar zij weet alleen nog niet of deze effecten ook in grote gezondheidsschade kunnen resulteren. Daar is ng geen hard bewijs voor. Er is een groot verschil tussen het constateren van zwartgeblakerde longen (biologisch effect van roken) en het bewijzen dat die zwarte longen leiden tot kanker. Dat van die zwarte longen wisten chirurgen in 1950 al, maar het is nog steeds niet bewzen dat roken schadelijk is.

Dhr. Kroeze meldt vervolgens dat er pseudowetenschappelijke dingen op stopUMTS staan. Op de site worden relevante krantenartikelen opgenomen in een media-database. Als er in zo’n artikel iemand meent dat hij een “ontzettend hoge dosis straling in zijn lijf heeft”, dan zegt dat helemaal niets over de mening van stopUMTS. Kroeze doet veel moeite om pseudowetenschappelijke argumenten te vinden op de website, maar kan dus met niets beters komen dan dit, wat dus als groot compliment beschouwd kan worden. Bedankt!

De industrie blijft, net als dhr. Kroeze, krampachtig ontkennen dat er biologische effecten (anders dan die als gevolg van opwarming) optreden bij de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling. Zelfs Duitse gymnasiasten, onder begeleiding van universitaire wetenschappers, zijn in staat gebleken deze effecten ondubbelzinnig aan te tonen: na 20 seconden mobiel bellen treedt er al een sterke klontering van de rode bloedcellen in het bloed op. Zie x/543 voor het onderzoek. Rara, waarom wordt dit onderzoek niet gerepliceerd door de industrie (en overheid)? Waarom worden de epidemiologische onderzoeken (de enige onderzoeken die iets kunnen zeggen over de veiligheid van continue blootstelling op de lange termijn) niet gerepliceerd (maar wel een voor een neergesabeld)?

Waarom wordt dhr. Kroeze steeds stelliger en worden zijn argumenten steeds zwakker? Waarschijnlijk heeft dat te maken met de weigering van de vele (60+) gemeentes om vergunningen te verlenen voor zendmasten. De deadline op 1 januari 2007, wanneer de telecom providers minimaal 70% UMTS-dekking moeten bereiken, zal de industrie (en Kroeze?) ook zorgen baren.

Als zelfs de telecomindustrie zwijgt, waarom overschreeuwt de heer Kroeze zichzelf dan?Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie