Biologische en pathologische effecten van 2,45 GHz WiFi op cellen, vruchtbaarheid, hersenen, gedrag

vrijdag, 13 april 2018 - Categorie: Artikelen

Bron: www.jrseco.com/nl/review-biologische-en-pathologische-effecten-van-wifi-straling-van-245-ghz-op-cellen-vruchtbaarheid-hersenen-en-gedrag/?c=392e40eaa002
5 april 2018

Review: Biologische en pathologische effecten van wifi-straling van 2,45 GHz op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag

Een zeer robuust overzichtsartikel met op thema gesorteerde bespreking van wetenschappelijke studies in detail – JRS

Door Isabel Wilke. Bron: Umwelt • Medizin • Gesellschaft. Speciale bijlage in Uitgave 1-2018. Vertaald uit het Duits door JRS. Naar het volledige pdf-artikel
www.jrseco.com/wp-content/uploads/Beilage_Review_WLAN_Wilke_200x287-1.pdf?c=392e40eaa002
jan. 2018

Taakstelling
: Dit artikel is een systematische bespreking van studies naar de effecten van niet-ioniserende straling in het bereik van de microgolf-frequenties van 2,45 GHz, die voornamelijk worden gebruikt voor wifi-toepassingen en voor de magnetron. Nieuwere wifi-standaarden gebruiken ook de frequenties 5 GHz, 6 GHz en 60 GHz. Voor veel mobiele toepassingen wordt wifi steeds meer geaccepteerd, omdat het licentievrij en voor de gebruiker gratis is. Steeds meer gepulseerde 2,45 GHz wifi-zenders (access points, routers) worden geïnstalleerd in bibliotheken, scholen, ziekenhuizen, hotels, luchthavens, winkelcentra, openbare plaatsen, bussen, treinen, etc. zodat gebruikers overal online kunnen zijn. Spelletjes worden aangestuurd via wifi-consoles. Kantoor- en huishoudapparaten zijn uitgerust met wifi-zenders. Wifi-routers hebben vaak twee wifi-zenders (‘dual band’). De Duitse conferentie van ministers van Onderwijs heeft besloten dat alle scholen wifi voor “digitaal onderwijs” moeten krijgen. Een grondig onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van wifi-straling wordt daarbij meestal genegeerd in de politieke besluitvorming en in het publieke debat.

Methoden: Voor deze review zijn vnl. studies in de databases Livivo (Zbmed) en PubMed onderzocht, zonder beperking op de publicatiedatum. De geselecteerde studies zijn gepubliceerd in erkende vaktijdschriften.

Resultaat: Er werden meer dan 100 studies m.b.t. de 2,45GHz-frequentie geanalyseerd, met blootstellingswaarden die onder de veiligheidsrichtlijnen van de ICNIRP lagen, waarbij meestal effecten t.o.v. niet-bestraalde groepen werden aangetroffen. Gedocumenteerd zijn studies naar vruchtbaarheidsschade, effecten op EEG en hersenfuncties, DNA en kanker, en effecten op hart, lever, schildklier, genexpressie, celcyclus, celmembraan, bacteriën en planten. In veel studies wordt oxidatieve celstress als werkingsmechanisme genoemd. Negatieve uitwerkingen op leren, geheugen, aandacht en gedrag zijn het resultaat van celtoxische effecten.

Conclusies: Op grond van het uitgebreide onderzoek en de negatieve gezondheidseffecten die in de meeste studies werden vastgesteld, worden maatregelen aanbevolen om de blootstelling aan straling te verminderen in overeenstemming met officiële mededelingen. Bekabelde oplossingen verdienen de voorkeur. De geldende officiële blootstellingslimieten en SAR-waarden beschermen niet tegen de gezondheidsrisico’s van wifi-straling. De negatieve effecten op leren, aandacht en gedrag geven reden voor onderwijsinstellingen van alle leeftijden om afstand te doen van wifi-toepassingen. Wifi is door zijn celtoxische effecten niet geschikt als technologie in ziekenhuizen en voor telegezondheidszorg. Wifi dient niet gebruikt te worden in slaapkamers, werkplekken, lounges, ziekenhuiskamers, collegezalen, klaslokalen en het openbaar vervoer. De mogelijke gevaren van wifi-straling zouden kunnen worden vermeden door alternatieve technologieën te testen met andere frequenties, zoals optische VLC/LiFi-technologie (zichtbare lichtcommunicatie). Wanneer WLAN als tussenoplossing niet kan worden vermeden, moet het ALARA-principe worden toegepast (As Low As Reasonably Achievable): geen wifi met 24-uursstraling, maar een wifi die kan worden uitgeschakeld en waarvan het zendvermogen kan worden verlaagd.

Trefwoorden: Hoogfrequent, elektromagnetische velden (EMV), gepulseerde microgolven, 10 Hz modulatiefrequentie, WLAN/WiFi, 2,45 GHz, celschade

Inhoud:
Inleiding
1. Voortplanting en vruchtbaarheid
1.1 Effecten op testikels en sperma
1.2 Vrouwelijke voortplanting – Pre- en postnatale effectstudies
2. EEG, hersenen en hersenontwikkeling
2.1 De betekenis van de 10 Hz modulatiefrequentie
3. Effecten op gedrag
4. De aantasting van het DNA – potentieel voor tumorinducerende en -bevorderende schade
4.1 Invloeden op DNA
4.2 Invloeden op kanker(cellen)
5. Effecten op de hartactiviteit
6. Werkingsmechanisme van oxidatieve celstress
6.1 Wifi leidt tot oxidatieve celschade
6.2. Stoffen voor de bescherming van de cellen
7. Effecten op de celcyclus
8. Effecten op de lever
9. Effecten op de schildklier
10. Effecten op genexpressie
11. Effecten op het celmembraan
12. Effecten op bacteriën
13. Invloeden op planten
14. Studies die geen effecten hebben gevonden
15 Bespreking en conclusies
Bijlage: Tabel, Literatuur, RegisterLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie