De Volkskrant: Leven met EHS (met commentaar)

vrijdag, 09 februari 2018 - Categorie: Artikelen

Bron: verhalen.volkskrant.nl/leven-met-ehs#14821
9 febr. 2018

Een verhaal geschreven door de journalist Olaf Tempelman met een fotoreportage van Koen Verheijden. De fotoreportage stond eerder in het Algemeen Dagblad en diverse lokale bladen. Aldaar was de fotoreportage begeleid door passende objectieve teksten. In de Volkskrant is dat niet het geval. Ik illustreer dit met citaten uit het Volkskrant artikel en geef daar commentaar op.

Citaat 1. 'Je zult maar last hebben van elektromagnetische straling. Bij de wetenschap hoef je niet aan te kloppen. Allemaal inbeelding.'
Commentaar: Er zijn duizenden peer-reviewed wetenschappelijk publicaties waarin schadelijke en mogelijk schadelijke niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. Voor een totaal overzicht op dit gebied zie de de website:
www.emf-portal.org/en/topics
van de universiteit Aken, die gaat over EMF (electromagnetic fields). Daarop is te lezen dat er per 7 febr. 2018 9090 wetenschappelijke publicaties verschenen zijn op medisch-biologisch gebied en 902 op epidemiologisch gebied. In enkele duizenden daarvan zijn deze (mogelijk) schadelijke effecten aangetoond.
Al in de vorige eeuw werd dit in overheidsrapporten uit USA als serieus probleem aangemerkt, zie:
www.stetzerizer-us.com/research-Naval-Medical-Research-Institute-Outline.html (1971)
en
electroplague.files.wordpress.com/2014/09/rf-microwave-radiation-biological-effects-rome-labs.pdf (1994).
Voor een meer recent overzicht zie bijv.
www.bioinitiative.org
en voor informatie over in hoeverre dit in de wereld serieus genomen wordt, zie:
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur%20over%20gezondheidseffecten%20van%20de%20radio.pdf
en ook de waarschuwing van vele telecombedrijven aan hun aandeelhouders:
ehtrust.org/key-issues/corporate-company-investor-warnings-annual-reports-10k-filings-cell-phone-radiation-risks/ ,
ook die maken zich zorgen en dekken zich in voor toekomstige erkenning van EHS.

Citaat 2: 'EHS-patiënten hebben tot nog toe de wetenschap niet of nauwelijks aan hun zijde. Onderzoekers hebben bij herhaling geen causaal verband waargenomen tussen een toename van straling en een toename van symptomen.'
Commentaar: De meerderheid van de onafhankelijke (niet geheel of gedeeltelijk door de telecom industrie betaalde) onderzoeken toont (mogelijk) schadelijke niet-thermische biologische effecten aan. De meerderheid van de afhankelijke (wel daardoor betaalde) onderzoeken toont dergelijke schade niet aan. En voor het causaal verband, zie de volgende link om te zien hoe daar mee omgegaan wordt:
www.stopumts.nl/pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf .

Citaat 3: 'Patiënten stellen dat als de meerderheid ongevoelig is voor straling, dat geenszins betekent dat symptomen van een minderheid niet reëel zijn. De wetenschap spreekt veeleer van een nocebo-effect, het tegenovergestelde van een placebo: het is anticipatie op blootstelling aan elektromagnetische velden die klachten kan veroorzaken.'
Commentaar: Dit is een verdraaiing van de waarheid. In werkelijkheid gebeurt het omgekeerde. Mensen worden ziek, hebben geen idee van de oorzaak, ondergaan allerlei medische onderzoeken, die niets opleveren, en komen er pas veelal na jaren achter dat elektromagnetische velden, i.h.b. van draadloze communicatie de oorzaak van hun klachten zijn, zie:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26369906
en
stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7368/finland_enqu%C3%AAte_ehs-ers .

Wat dat oncontroleerbare verhaal over Zuid Afrika betreft, dat lijkt me een verzinsel, een nepbericht, iemand verzint 't en dat wordt dan braaf overgeschreven.

Concluderend kunnen we stellen dat het goed is dat de Volkskrant de fotoreportage gepubliceerd heeft en dat het te betreuren is dat ze de begeleidende tekst hebben laten schrijven door een journalist die niets van het onderwerp af weet en evenmin de moeite genomen heeft zich erin te verdiepen.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie