Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij 2018 – Incompetentie en/of bedrog?

donderdag, 08 februari 2018 - Categorie: Artikelen

8 febr. 2018

Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij stonden met een gezamenlijke stand van 1 t/m 4 februari 2018 op de Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is goed dat kwakzalverij onder de loep genomen wordt, maar dat dient dan wel met kennis van zaken en op eerlijke wijze te geschieden. Op het gebied van elektromagnetische velden (c.q. straling) & gezondheid was dat zoals gebruikelijk niet het geval, oordelend naar hun voorlichting, zoals onder meer vastgelegd in hun op de beurs uitgedeelde folder ‘Straling – Wat moet ik daarmee’. Uit deze folder citeer ik en geef ik commentaar.

Voor deze citaten en mijn commentaar zie:
www.stopumts.nl/pdf/Skepsis%20-%20Vereniging%20tegen%20de%20Kwakzalverij%202018.pdf

Ik beperkte me in deze pdf tot de hoofdpunten. Enkele wellicht interessante aanvullingen.

1. Op de Akense universiteitssite, waar ik in de pdf naar verwijs, wordt in de categorie EMF - Medical/biological, met 9090 verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties, een onderverdeling gemaakt in de volgende categorieën, met tussen haakjes het aantal publicaties op dat gebied:
Blood brain barrier (80); Behavior, cognition (376); Membranes, ion channels (237); Calcium (167); Cell proliferation (838); Central nervous system (839); Cardiovascular system (314); Cell proliferation (of cancer cells) (367); Cancer (198); Muscle excitation (excluding heart) (51); Enzyme activity (195); Endocrinologic processes (103); Auditory system (112); Plants (334); Insects, invertebrates (191); Microorganisms (369); Organs, tissues (311); Skin (109); Eyes (101); Fertility (214); Genotoxicity, gene expression (695); Growth (57); Blood (202); Heat shock proteins (70); Hyperthermia (238); Hypersensitivity (121); Immune system (183); Productivity (14); Melatonin (148); Cell metabolism, oxidative stress (220); Mortality (43); Molecular structures (169); Electrical/dielectrical properties (202); Multiple parameters (161); Neurons (246); Olfactory organ (5); Opioides (51); Magnetoreception (310); Pain (106); Teratogenicity (297); Visual channel (49).
Een indrukwekkende lijst over de veelheid van biologische effecten veroorzaakt door elektromagnetische velden (EMV). En dan de statement van Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij in hun folder:
‘Het menselijk lichaam is ingewikkeld, en het is natuurlijk denkbaar dat het gevoelig is voor andere effecten van niet-ioniserende straling dan alleen warmte-effecten. Die zijn echter nooit gevonden, hoewel er hard naar gezocht is'.
Een grotere tegenstelling is bijna niet mogelijk, bijna 9100 publicaties over biologische effecten van niet-ioniserende straling en Skepsis c.s. durven te beweren dat dergelijke effecten nooit gevonden zijn.

2. Ik heb op de Gezondheidsbeurs op de stand van Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij ook gesproken met twee vertegenwoordigers van deze organisaties. Omdat ze geen van beiden claimden specialist op dit gebied te zijn heb ik ze eenzijdig van informatie voorzien, onder meer van de gedrukte versie van: pdf/Literatuur%20over%20gezondheidseffecten%20van%20de%20radio.pdf .
Terzijde kwamen we in gesprek over vaccinaties, waarover ik mijn twijfel uitsprak. Eén van de vertegenwoordigers, een dr. in de economie verkondigde met absolute zekerheid dat vaccinaties absoluut veilig zijn, terwijl er toch in de literatuur de nodige info te vinden is om twijfels te hebben over de samenstelling van de vaccins, met Al-zouten, formaldehyde en Hg als elementen daarin (Hg niet in alle vaccins) en over het op jonge leeftijd tegelijk gebruiken van tot vier vaccins tegelijk, terwijl het immuunsysteem van kinderen dan nog niet goed ontwikkeld is. Verder kregen meer dan 1300 van de ruim 30 miljoen Europeanen die werden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep in 2009-2010 narcolepsie en zijn er meldingen van kinderen die vlak na vaccinatie ziek werden en in een enkel geval overleden. Voorts wordt het nut van de griepprik voor ouderen al jaren lang in twijfel getrokken.
Een dr. in de economie lijkt me niet over de juiste vooropleiding te beschikken om met absolute zekerheid over dit onderwerp te kunnen spreken.

3. Gezien het feit dat Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij volgens hun website uitsluitend geld binnenkrijgen via donaties en via abonnementen op hun blaadje kan men zich afvragen in hoeverre i.h.b. donateurs (wellicht indirect) invloed hebben de door Skepsis c.s. verkondigde meningen, temeer omdat deze meningen in de twee besproken gebieden niet afwijken van het standpunt van de betreffende industrieën, de telecomindustrie en alles wat daarmee samenhangt en de farmaceutische industrie.


Karakteristiek voor het optreden van, in dit geval, de Vereniging tegen de Kwakzalverij is het volgende artikel over de oud-voorzitter daarvan:
iocob.nl/2006/11/voorzitter_vereniging_tegen_kwakzalverij_renckens_op_de_vingers_getikt/ ,
een man die doet of hij de wijsheid in pacht heeft, maar zelf nooit één wetenschappelijk artikel gepubliceerd heeft en door collega's op de vingers getikt is voor zijn ongenuanceerde en ongefundeerde meningen.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie