Studenten die vaker met smartphone bezig zijn, behalen lagere punten

vrijdag, 12 januari 2018 - Categorie: Artikelen

Bron: www.dotcomnieuws.com/gezondheid/studenten-die-vaker-met-smartphone-bezig-zijn-behalen-lagere-punten/
8 jan. 2018

Het nieuwe jaar luidt voor vele studenten ook hun eerste examenperiode aan de universiteit in. Onderzoekers van de UGent en UAntwerpen gingen na hoe de resultaten van eerstejaarsstudenten van vorig academiejaar samenhingen met hun smartphonegebruik.

De onderzoekers koppelden de examenresultaten van 696 eerstejaarsstudenten met gegevens omtrent hun smartphonegebruik. Specifiek werden hun examenresultaten voor de eerste examenperiode van januari 2017 geanalyseerd. De bevraagde studenten studeerden aan de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (UGent), Toegepaste Economische Wetenschappen of Sociale Wetenschappen (beide UAntwerpen). De studenten vulden een vragenlijst aan die peilde hoe vaak zij hun smartphone gebruikten voor negen activiteiten (zoals het lezen van e-mails, informatie opzoeken en foto’s nemen).

De analyses laten er geen twijfel over bestaan: studenten die meer tijd spenderen met hun smartphone, behalen lagere examenresultaten. Studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik haalden gemiddeld 1.1 punt op 20 minder op hun examens dan studenten met een smartphonegebruik dat lager lag dan het gemiddelde.

De lagere examencijfers bij een hoger smartphonegebruik zorgen ook voor meer buizen. De bevraagde studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik slaagden voor 60.6% van hun afgelegde examens, studenten met een benedengemiddeld gebruik voor 68.9% van hun examens.

Deze negatieve bevindingen worden bevestigd wanneer gefocust wordt op smartphonegebruik tijdens het bijwonen van colleges en tijdens het studeren. Gemiddeld controleerden de bevraagde studenten 3 à 5 keer per les en iets meer dan 2 keer per uur studeren hun smartphone. Ook hier geldt dat wie dit vaker deed, lagere examenresultaten behaalde.

Verklaringen

De smartphone vergemakkelijkt het verzamelen van studiegerelateerde informatie en het samenwerken voor groepsopdrachten. Toch is de negatieve samenhang tussen smartphonegebruik en studieresultaten geen verrassing voor de onderzoekers.

“Uit eerder onderzoek blijkt dat studenten hun smartphone eerder zien als een bron van ontspanning dan als een werkinstrument. Verder kan de wens om via de smartphone niks te missen van wat zich online afspeelt en in interactie te zijn en blijven met iedereen (‘FOMO’ of ‘fear of missing out’) leiden tot een gebrek aan (studie)focus. Ook kan het voortdurende heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie.”
Doctoraal onderzoeker Simon Amez (UGent)

“Ten slotte hangt een hoog smartphonegebruik ook samen met slechtere slaapkwaliteit, waarvan we eerder aantoonden dat dit een drempel voor goede studieprestaties is.”
Professor Stijn Baert (UGent)

Eerste poging wereldwijd om oorzakelijk verband bloot te leggen

Het profiel van hevige smartphonegebruikers verschilt niet enkel op het vlak van smartphonegebruik van het profiel van studenten die hun smartphone weinig gebruiken. Zo bleken degenen met een hoog gebruik vaker een migratieachtergrond te hebben, in slechtere gezondheid te zijn en vaker een laptop te gebruiken om nota’s te nemen.

“Het is belangrijk om deze verschillen uit te zuiveren. Dit deden we door zogenaamde instrumentschattingen uit te voeren, die ook, onder bepaalde assumpties, controleren voor niet-waargenomen verschillen tussen beide groepen van studenten. Het negatieve verband tussen smartphonegebruik en studieresultaten bleef overeind in alle analyses. Zodoende geven onze analyses als eerste ter wereld aan dat een hoger smartphonegebruik echt tot lagere studieresultaten leidt (en niet gewoon ermee samengaat, mogelijk via andere studentenkenmerken).”
Professor Sunčica Vujić (UAntwerpen)

Zie ook:
nos.nl/artikel/2211072-helft-12-16-jarigen-vindt-zichzelf-verslaafd-aan-sociale-media.html


Een boek over dit onderwerp:
www.debezigebij.nl/boeken/is-daar-iemand/ .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie