‘Onjuiste voorlichting over ADHD in schoolboeken’

dinsdag, 07 november 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Onjuiste-voorlichting-over-ADHD-in-schoolboeken%E2%80%99-22636273.html
6 nov. 2017

Nederlandse schoolboeken melden ten onrechte dat ADHD een chronische hersenziekte is terwijl het meer een stempel is voor druk en ongeconcentreerd gedrag.

Dat blijkt uit onderzoek van de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van dr. Laura Batstra. Zij heeft een nieuw boek over ADHD geschreven.

In vrijwel alle onderzochte kinderboeken wordt volgens Batstra en haar studenten ,,eenzijdig de biomedische visie op ADHD weergeven’’. Deze visie gaat er van uit dat ADHD een chronische hersenziekte is, die met medicijnen behandeld moet worden. Batstra: ,,Wetenschappelijke onderzoeken laten echter zien dat er geen verschil is tussen de hersenen van kinderen met of zonder hyperactief gedrag en concentratiemoeilijkheden.’’

Armoede

,,In de kinderboeken is geen aandacht voor andere mogelijke oorzaken van ADHD zoals armoede, overbelaste ouders en leerkrachten en de prestatiemaatschappij’’, stelt Batstra.

De educatieve kinderboeken zetten het kind en zijn hersenen steevast neer als de oorzaak voor de problemen die er zijn, waarschuwt Batstra. In haar boek ADHD: Macht en Misverstanden dat deze week verschijnt, brengt ze alle wijdverbreide en hardnekkige misverstanden over de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit in kaart.

Wetenschappelijk tijdschrift

De onderzoekers maken zich zorgen over wat het met kinderen doet als ze opgroeien met de onterechte aanname dat ze een hersenziekte hebben. Het onderzoek naar informatie over ADHD in kinderboeken wordt binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift 'Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk'.


En dat drukke en ongeconcentreerde gedrag kan dus versterkt worden door EMV van draadloze communicatie.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie