De 'klucht' rond de Amerikaanse ambassade op Cuba (Havana syndroom)

woensdag, 14 februari 2018 - Categorie: Artikelen

Bron 1: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/de_klucht_rond_de_amerikaanse_ambassade_op_cuba.pdf
7 nov. 2017
Hugo Schooneveld

Afgelopen herfst (2017) ontstond er tumult rond ziekten bij personeel van de Amerikaanse ambassade
in Havanna, Cuba. Sommigen rapporteerden gezondheidsklachten als tinnitus en variaties in ‘somatisch
onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (SOLK), bekend van EHS en andere milieuklachten.
Klachten zouden zijn ontstaan door bombardementen van personeel met ‘onhoorbaar geluid’.
Tweederde van het personeel werd teruggehaald, hangende de lokalisatie van de bron van het ‘geluid’
en de beëindiging er van. De bron is niet gevonden. Omdat de klachten identiek zijn aan die in de
vorige eeuw bij het personeel van de ambassade te Moskou, na bestraling door de Russen met
radiofrequente straling van behoorlijke sterkte, ligt het voor de hand ook hier te denken aan een dergelijk
scenario. Opmerkelijk is dat op die mogelijkheid met geen woord wordt gezinspeeld. Is hier sprake
is van censuur of repressie van de pers? Waarschijnlijk is het een opgeblazen fictie van president Trump
om met dit gelegenheidsprobleem de verhoudingen met Cuba op scherp te zetten.


Afgelopen weken ontstond er een hype rond de gezondheidsschade bij personeel van de
Amerikaanse ambassade in Havanna, Cuba (Fig. 1). Het ministerie van buitenlandse zaken deelde
tijdens een van de dagelijkse persmomenten mee dat personeelsleden op de ambassade te maken
kregen met een ‘sonic attack’, een bombardement van ‘onhoorbaar’ geluid (1). Het lijstje van
gezondheidsklachten ziet er als volgt uit: hoofdpijn en migraine; angstgevoelens; slaapverstoring;
vermoeidheid; concentratieproblemen; hart/vaatproblemen; bloedneuzen; tinnitus; doofheid;
ontregeld zenuwstelsel; evenwichtsstoornis, en hersenoedeem. Opmerkelijk is dat personen sterk
uiteenlopende problemen meldden, die bovendien al een tijdje bestonden en zich in verschillende
tijdvakken voor het eerst voordeden. De klachten lijken sprekend op die van elektrohypersensitiviteit
(EHS) (2). Of is hier sprake is van massahysterie? Wetenschappelijke publicaties zijn er nog niet; ik
citeer alleen uit persberichten.

Een stroom van berichten en getuigenissen van ziekten kwam op gang en niet alleen van personeel,
ook van getroffen familieleden. Het totale aantal getroffenen kwam geleidelijk aan op 24. Ook enkele
personen op de Canadese ambassade waren getroffen, maar moesten op hun post blijven. De
meeste Amerikaanse personeelsleden werden om veiligheidsredenen teruggeroepen, hangende de
oplossing van het probleem. Het bleek dat de problemen al langer waren gemeld, maar dat ze door
het ministerie niet openbaar waren gemaakt.

Bron 2: www.livescience.com/61129-us-embassy-workers-in-cuba-sustained-brain-damage.html
Mystery Attacks Caused Brain Damage in US Embassy Workers in Cuba
en meer recent:

Bron 3: www.theguardian.com/science/2021/jun/02/microwave-weapons-havana-syndrome-experts
Microwave weapons that could cause Havana Syndrome exist, experts say
Russia and possibly China have developed technology capable of injuring brain and a US company made a prototype in 2004Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie