Dramatische afname aantal insecten (met oproep)

woensdag, 08 november 2017 - Categorie: Artikelen

Bron 1: www.volkskrant.nl/wetenschap/reden-tot-zorg-dramatische-afname-aantal-insecten~a4522415/
18 okt. 2017

Reden tot zorg: dramatische afname aantal insecten

Een Duits onderzoeksteam heeft aangetoond wat al intuïtief werd aangevoeld: het aantal insecten is dramatisch gedaald. Reden tot grote zorg, vinden biologen en ecologen. 'We hebben insecten knetterhard nodig.'

Minder insecten op de autoruit, minder in de slaapkamer, minder in het gezicht bij het fietsen. Wat veel mensen intuïtief al aanvoelen, blijkt waar: de insectenstand is de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Buitengewoon verontrustend, vinden biologen, want insecten vormen een van de pijlers waarop de levende natuur rust. Hoofdverdachte van het verval: de intensieve landbouw.

'Je zou zeggen: insecten, die krijg je niet kapot', zegt hoogleraar ecologie Hans de Kroon (Radboud Universiteit). 'Dat geeft al aan dat hier echt iets bijzonders aan de hand is. Dit zit helemaal niet goed.' In Duitse natuurgebieden is de hoeveelheid insecten de afgelopen kwart eeuw met liefst 75 procent geslonken, zo maakt een onderzoeksteam onder leiding van De Kroon deze week bekend. Op het piekmoment in de zomer zijn er tegenwoordig zelfs ruim 80 procent insecten minder dan rond 1990. Het kan haast niet anders of de afname is representatief voor andere West-Europese landen, waaronder ook Nederland, aldus de wetenschappers. Daar hebben landschap en natuur immers ruwweg dezelfde ontwikkelingen doorgemaakt.

De neergang is zeer zorgwekkend, onderstrepen zowel de onderzoekers als biologen die de cijfers inzagen. Insecten vervullen immers allerlei cruciale functies in de natuur: als dagelijkse hap voor vogels, amfibieën en zoogdieren, als bestuivers van gewassen, en als opruimploeg die organisch materiaal afbreekt en voedingsstoffen vrijmaakt. Zo is 80 procent van alle wilde planten en 60 procent van alle vogels voor zijn voortbestaan van insecten afhankelijk.

'Het zou kunnen dat de achteruitgang die we al langer zien bij weidevogels en andere insectenetende vogels zoals de merel, mus en de spreeuw hiermee te maken heeft', zegt De Kroon. 'Ik hoop dat onze metingen tot denken aanzetten, want we hebben die insecten knetterhard nodig.'

Wat precies de reden is van de instorting, is een raadsel. Met klimaatverandering heeft de afname niets te maken en ook zaken als veranderingen in begroeiing rondom de onderzochte gebieden verklaren het verval nauwelijks, stelt het team vast in vakblad Plos One. Misschien hebben insecticiden met neonicotinoïden, zoals het veel bediscussieerde 'bijengif', er de hand in; misschien komt het doordat verwilderde akkerranden en slootjes door de intensivering van de landbouw verdwijnen, oppert De Kroon. 'Een van onze theorieën is dat de insecten worden aangetrokken door landbouwgebieden, waar ze zich vervolgens niet goed kunnen handhaven. Zo vormt zo'n landbouwgebied een ecologische val.'

De laatste jaren sloegen biologen vaker alarm over bijvoorbeeld verdwijnende vlinders, zweefvliegen, libellen en bijen. Maar zo grondig als in Duitsland ging nog niemand te werk. Gedurende 27 jaar peilden onderzoekers verbonden aan het Entomologisch Genootschap in Krefeld op tientallen plekken de insectenstand met een gestandaardiseerde insectenfuik. Bij aanvang van het onderzoek ving men dagelijks nog zo'n 7 tot 8 gram vliegbeestjes; de laatste jaren is dat nog maar een paar gram per dag, rapporteert het team in Plos One.

Zie voor het vervolg van dit lange artikel de link bovenaan. Eén mogelijke oorzaak wordt erin genoemd: landbouwgif. Een tweede voegen we graag toe: de EMV (RF straling) van draadloze communicatie.


Bron 2: www.nu.nl/binnenland/4979618/natuurorganisaties-en-landbouw-in-overleg-verdwijnen-insecten.html

8 nov. 2017

Natuurorganisaties en landbouw in overleg om verdwijnen insecten

Natuurorganisaties, wetenschappers en de landbouwsector komen op 21 november bij elkaar om te praten over de toekomst van de landbouw in Nederland. Het Netherlands Ecological Research Network (NERN) heeft het initiatief tot deze bijeenkomst genomen.
''Het bestuur is hier sinds al eind september mee bezig. Maar door een recente studie over vliegende insecten heeft de urgentie voor zo'n bijeenkomst onderstreept. We hebben er daarom nu extra haast mee gemaakt'', zegt een woordvoerder van NERN naar aanleiding van een bericht in Trouw.

Uit de studie bleek dat driekwart van de vliegende insecten sinds 1989 is verdwenen. ''Dat kan dramatische gevolgen voor de landbouw hebben. Insecten zijn belangrijk voor het bestuiven van gewassen, maar spelen ook op andere gebieden een cruciale rol. Het is daarom belangrijk dat natuurorganisaties en de landbouw gezamenlijk de toekomst ingaan en gaan kijken hoe we er gezamenlijk chocola van kunnen maken.''

Ook LTO Nederland, banken en voedingsbedrijven worden uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Noodklok
De afname van insecten is ook voor Natuurmonumenten donderdag aanleiding de noodklok te luiden. De organisatie heeft een petitie gemaakt en roept Nederlanders op deze te tekenen. Daarmee kunnen zij hun zorgen uiten over de massale afname van insecten.

Natuurmonumenten roept de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, op om maatregelen te nemen die de insectensterfte tegengaan. Zo kan zij in de Europese Raad pleiten voor groene en duurzame landbouw en een einde maken aan het gebruik in de landbouw van gifstoffen zoals glyfosaat en neonicotinoïden, aldus de organisatie.


Bron 3: www.nern.nl/oproep-deltaplan-biodiversiteitsherstel
www.nern.nl/sites/default/files/documents/Oproep-Deltaprogramma-Biodiversiteitsherstel.pdf

Oproep tot een Deltaplan Biodiversiteitsherstel


De afgelopen week is uitgebreid in het nieuws geweest dat er nu steeds meer bewijs ontstaat voor een dramatisch verlies van insectenrijkdom in ons landschap gedurende de laatste 20-30 jaar. Samen met andere gegevens die een negatieve trend laten zien leidt dit tot grote zorg over de toekomstige kwaliteit en leefbaarheid van het platteland van Nederland. Opgaven voor de toekomst van het platteland komen bij elkaar: natuurinclusieve landbouw, ecologisch en economisch duurzame landbouw, zorgen over handhaving van kwaliteit van het nationaal netwerk van natuurgebieden, veranderende wensen van consumenten, producenten en keten. Daarnaast heeft de Nederlandse landbouw op dit moment te maken met veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. DE steun aan boeren verschuift naar een inkomensondersteuning gericht op een groenere, effectievere, en milieuvriendelijker manier van produceren. Nederlandse biodiversiteitswetenschappers constateren dat aanpak van de problematiek urgent is en dat samenwerking tussen wetenschap, landbouw, voedingsindustrie, banken en natuurorganisaties zeer gewenst is.

Het bestuur van het Netherlands Ecological Research Network (NERN), het platform waarin alle Nederlandse biodiversiteitsonderzoekers samenwerken, roept nu al deze partijen op om samen een gezamenlijk gedragen oplossingsrichting te vinden, onder de werktitel ''Oproep tot Deltaplan Biodiversiteitsherstel''. Het volledige document achter deze oproep kunt u hier lezen.

Voor het verdere verhaal zie de laatste link met onderaan een contactformulier; voor contact ook:
claudius.vandevijver@wur.nl


Zie ook:
ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/ .


Voor de lezers van StopUMTS hierbij onze oproep om Natuurmonumenten en/of de NERN aan te schrijven om RF straling (EMV) van draadloze communicatie als mogelijke medeoorzaak van de 'dramatische afname' van het aantal insecten in onderzoeken op dit gebied mee te nemen.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie