Gloeilampen, spaarlampen en de politiek

zondag, 08 oktober 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: users.skynet.be/fc298377/NE_EU.htm

Verbod van gloeilampen en regeling van spaarlampen in de EU

Een lang overzicht over alle politieke manipulaties op dit gebied en de gevolgen daarvan. Hieronder een klein deel van de tekst:


4. Gevolgen voor de gezondheid
Een voorbeeld van een kwalijk gevolg van de aanwezigheid van kwik in spaarlampen is het volgende. In Duitsland werd een kind aangetroffen met rode huiduitslag. Een week later verloor het zijn haar. Hij had geslapen in een speelkamer waar een spaarlamp was gebroken. Zijn ouders waren zich niet bewust van de gevaren van kwik (het was niet vermeld op de verpakking) en hadden de brokstukken en glasscherven in de papiermand gegooid zonder de kamer te verluchten. Het kind was niet meer zo geïnteresseerd, was vlug moe en had geen energie meer. Gelukkig herstelde de jongen na een reeks behandelingen maar dit kon ook niet het geval geweest zijn. (Bron: de film Giftiges Licht van Alexandra Pheil). De Richtlijn 2002/95/EC (RoHS) heeft het gebruik van kwik in elektrische en elektronische uitrusting verboden. Waarom werd hierop een uitzondering gemaakt voor spaarlampen?

A. SCENIHR, Light Sensitivity, September 23, 2008
In 2008 heeft het Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) een onderzoek verricht naar de schadelijke gevolgen van spaarlampen op de mens. De conclusie luidde: ''SCENIHR vond geen overeenkomstige directe wetenschappelijke gegevens betreffende een verband tussen spaarlampen en de symptomen bij patiënten met diverse aandoeningen (i.e. xeroderma pigmentosum, lupus, migraine, epilepsie, myalgische encefalomyelitis, Irlen-Meares syndroom, fibromyalgia, gevoeligheid voor elektriciteit (electrosensitivity), AIDS/HIV, dyspraxia en autisme).
Omwille van bovenstaande redenen onderzocht SCENIHR of drie karakteristieken (flikkering, elektromagnetische velden en UV/blauw lichtemissie) zouden kunnen fungeren als trigger voor de ziektesymptomen. Door het gebrek aan gegevens over spaarlampen, werden bestaande gegevens over traditionele fluorescerende buislampen geëxtrapoleerd op situaties wanneer spaarlampen kunnen gebruikt worden. (Eigen benadrukking)
Terwijl onder enkele voorwaarden of flikkering of/en UV/blauw licht bepaalde symptomen zou kunnen versterken, is er geen betrouwbaar bewijs dat het gebruik van fluorescerende buislampen een significante bijdrage leverde. Van alle eigenschappen van fluorescerende lampen werd enkel UV/blauwe lichtstraling vereenzelvigd als een potentiele risicofactor voor de verergering van lichtgevoelige symptomen bij bepaalde patiënten met ziekten zoals chronische actinische dermatitis en netelroos ten gevolge van de inwerking van de zon.
Het comité wenst de aandacht van de Commissie te vestigen op het feit dat werd waargenomen dat bepaalde spaarlampen met een enkel omhulsel UVB en sporen van UVC straling uitzenden. Onder extreme voorwaarden (i.e. langdurige blootstelling op minder dan 20 cm afstand) kunnen deze spaarlampen leiden tot een UV-blootstelling die de huidige limiet voor werkomstandigheden (om de arbeiders te beschermen tegen huid- en netvliesschade) benadert.
Bij gebrek aan relevante gegevens is het aantal lichtgevoelige patiënten in de Europese Unie, die zouden kunnen te lijden hebben onder verhoogde UV/blauwe lichtstraling veroorzaakt door spaarlampen, moeilijk te schatten. Nochtans verschaft een voorlopige ruwe schatting in het allerslechtste geval een getal rond 250.000 personen (0,05% van de bevolking) in de EU.
Het comité stipt aan dat het gebruik van spaarlampen met een dubbel omhulsel of een gelijkaardige technologie grotendeels of volledig zowel het risico van de limieten die gelden op de werkplaats voor UV-emissies onder extreme condities als het risico op de verergering van de symptomen bij lichtgevoelige personen zou kunnen verzachten.'' (Bron: SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly-Identified Health Risks), Scientific opinion on light sensitivity, 23 September 2008.)

B. SCENIHR, Health Effects of Artificial Light, March 19, 2012
Vooreerst wordt het tekort aan relevante informatie vastgesteld. Een lijst van potentiële onderzoeksbehoeften gerelateerd aan de gebieden waar de afwezigheid van of schaarste aan wetenschappelijke bewijs SCENIHR verhindert te komen tot vaste besluiten, kan men vinden op p. 12; p. 83-84.Nochtans heeft dit de Europese Commissie destijds niet verhinderd om tot stevige conclusies te komen.
Potentiële invloed op de gezondheid van het algemene publiek. In het algemeen is de waarschijnlijkheid laag dat kunstmatige verlichting, gebruikt voor visuele doeleinden, tot acute pathologische kwalen zou kunnen leiden. (...) Enkele lamptypes (waaronder gloeilampen) kunnen lage dosissen UV-straling uitzenden. In het 'slechtste geval scenario' zouden de hoogst gemeten UV-emissies afkomstig van lampen in burelen en scholen (...), bijkomend het aantal squameuze kankercellen onder de EU-bevolking kunnen verhogen.
Verergering van de symptomen van pathologisch kwalen. UV, en bij enkele patiënten zichtbaar licht, kan huidletsels van echte fotodermatose opwekken. (...) Het is aan te bevelen dat alle patiënten met dystrofie van het netvlies zich zouden beschermen tegen licht door het dragen van speciale oogbeschermers die de kortere en tussenliggende golflengtes filteren.
Men denkt dat kortetermijneffecten door UV van kunstmatige verlichting op de gezondheid van mensen te verwaarlozen is.(...) Er zijn een aantal patiënten (ongeveer 250.000 EU-burgers; SCENIHR 2008) die uitzonderlijk gevoelig zijn aan de blootstelling aan UV/blauw licht. (...) Het kan aan te raden zijn om voldoende informatie te verschaffen over het uitgezonden spectrum van de individuele lampmodellen aan de professionele zorgverstrekkers en de patiënten om hen toe te laten op optimale wijze de geschikte verlichting te kiezen.
Meer informatie in het Engels over de gezondheidsaspecten is is hier beschikbaar.
users.skynet.be/fc298377/EN_skin_eye.htm .

Zie ook:
www.hema.nl/winkel/vrije-tijd-kantoor/klussen/lampen/gloeilampen .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie