Harmonische vervorming; netvervuiling

woensdag, 20 september 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: optivolt.nl/harmonische-vervorming/

De spanning in Nederland heeft een frequentie van 50 Hertz. Men spreekt over harmonische vervorming wanneer er in de spanning ook andere frequenties dan deze basisfrequentie aanwezig zijn. In de meeste gevallen gaat het hierbij om veelvouden van 50 Hz; de zogenaamde hogere harmonischen.

Mogelijke gevolgen van harmonische vervorming zijn: extra energieverliezen, uitval van elektronische apparatuur en overbelasting van nulgeleiders. De Netcode stelt grenzen aan de totale harmonische vervorming. Een grenswaarde voor het laag- en middenspanningsnet (tot 35 kV) is 8% gedurende 95% van een week. Voor harmonische vervorming in de stromen is 25% het maximaal toelaatbare.

Harmonische vervorming wordt veroorzaakt door niet-lineaire belastingen. De belangrijkste bron van harmonische vervorming is vermogenselektronica, zoals gelijkrichters van computers, televisies of besturingssystemen van elektromotoren. Ook spaarlampen, LED-/ TL-verlichting en omvormers voor zonnepanelen kunnen hogere harmonischen in het elektriciteitsnet veroorzaken.


Zie verder de link bovenaan en ook:
www.youtube.com/watch?v=QPtPX3Wn_qI&fbclid=IwAR1uqo0dbehCWviZWUncISxlPZDmvEro60OZE-ibvmmbaQmTjSlYjAKTDiM

en
www.jrseco.com/wp-content/uploads/netvervuiling.pdf .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie