Aardingstechniek kan de gezondheidsresultaten van premature babies verbeteren

donderdag, 17 augustus 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: www.leefbewust.com/2017/nieuws/aarding_babies.html
aug. 2017

PENN STATE
Een techniek genaamd ''elektrische aarding'' kan de elektromagnetische blootstelling van premature babies in de neonatale intensieve zorg (NICU) modereren en hun gezondheidsresultaten verbeteren, aldus onderzoekers van het Penn State College of Medicine.

Apparatuur in de NICU produceert laagfrequente elektromagnetische velden die subtiele maar meetbare effecten kunnen hebben op het autonome zenuwstelsel, het systeem dat onwillekeurige lichaamsfuncties regelt. Premature zuigelingen zijn bijzonder kwetsbaar voor deze effecten.
Vorig onderzoek bij volwassenen heeft aangetoond dat blootstelling aan elektromagnetische velden de vagus-zenuw kan beïnvloeden, een sleutelcomponent van het autonome zenuwstelsel dat de inwendige organen van het lichaam tijdens rust regelt. Vorig onderzoek heeft ook aangetoond dat elektrische aarding, die de elektrische lading in het lichaam vermindert, het functioneren van het autonome zenuwstelsel en de vagus zenuw kan verbeteren, wat een verbeterde vagale toon produceert.

De vagale toon, die wordt gemeten door het analyseren van de hartslagvariabiliteit tussen inhalatie en uitademing, is een waardevolle indicator van gezondheid. Een eerdere studie uitgevoerd met collega's in Penn State vond dat een lage vagale toon bij premature zuigelingen een aanwijzing is voor stress en een risicofactor voor het ontwikkelen van necrotiserende enterocolitis, een darmstoornis die ernstige gevolgen kan hebben. Versterking van de vagale toon kan ontsteking verminderen en bescherming bieden tegen de ontwikkeling van necrotiserende enterocolitis en tegen een verscheidenheid van andere aandoeningen bij premature baby’s.

Daarnaast bleek uit een aparte studie waarbij premature zuigelingen in de NICU betrokken waren, dat wanneer de incubator de stroom uitschakelde waardoor de elektromagnetische bron werd verwijderd, de vagale toon van de zuigelingen verbeterde. Maar voor deze Penn State studie, gepubliceerd in een recent uitgave van Neonatology, heeft geen ander onderzoek direct het effect van elektrische aarding op de vagale toon bij premature zuigelingen in de NICU geëvalueerd.

Om het verband tussen elektrische aarding en vagale toon bij premature zuigelingen te evaluëren, hebben de onderzoekers een prospectieve observatie studie uitgevoerd bij 26 premature zuigelingen tussen 6 en 60 dagen oud uit de NICU van het Penn State Health Milton S. Hershey Medical Centrum tussen oktober 2012 en januari 2014.

''Premature baby’s in een NICU hebben veel gezondheidsrisico’s door de onvolwassenheid van vooral hun longen en darmen en van al hun organen. We hebben daarom besloten om te onderzoeken hoe elektrische aarding de vagale toon kan verbeteren en zo sommige van deze uitdagingen kan verminderen, '' zei dr Charles Palmer, hoogleraar kindergeneeskunde en hoofd van de afdeling medicijnen voor pasgeboren aan het Penn State Children's Hospital. ''Alles wat we kunnen doen om baby's veerkracht te verbeteren is meegenomen.”

Na het meten van de milieu-elektromagnetische niveaus in en rond de incubators, hebben de onderzoekers de baby's electrisch geaard door een elektrodraad te verbinden aan de broekjes of de bedjes naar de grond. Metingen werden uitgevoerd op twintig van de 26 zuigelingen van de huidspanning - de spanning gemeten tussen de huid en de elektriciteit van de patiënt - en de hartslagvariabiliteit - om de vagale toon te beoordelen - vóór, tijdens en na de aarding. Op 6 van de zuigelingen werd alleen de huidspanning gemeten.

''Toen we het signaal van de huid evalueerden stelden we een oscillerend signaal van 60 hertz vast wat precies de frequentie van ons elektriciteitsnet is. Wanneer we de baby met de grond verbonden werd, daalde de huidspanning met ongeveer 95 procent en steeg de vagale toon met 67 procent, ''zei Palmer. Na het verwijderen van de aarding keerde de vagale toon terug naar het pre-aardingsniveau.

“We kunnen concluderen dat het autonome zenuwstelsel van een baby in staat is om de elektrische omgeving te voelen en het lijkt erop dat een baby ontspannender is wanneer hij wordt geaard,'' zei Palmer. “Door het feit dat onze vagale toon een belangrijke risicofactor is voor nekrotiserende enterocolitis, kan deze nieuwe bevinding de mogelijkheid bieden om baby's gezondheid beter te beschermen.''
Een beperking van deze studie is de steekproefgrootte, en verder onderzoek is nodig, aldus Palmer.

''Als meer onderzoek onze resultaten bevestigt, zou het bijvoorbeeld kunnen betekenen dat incubators opnieuw worden ontwikkeld om de mogelijkheid te bieden baby’s te aarden en het elektrisch veld rond hen uit te schakelen,'' zei hij
Palmer zei ook dat meer onderzoek nodig is om de langetermijn effecten op premature baby's in NICU door blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden in de NICU te evaluëren.

Vertaling: Andre Teirlinck

De zoveelste aanwijzing dat elektromagnetische velden de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie