Asbest van de toekomst

dinsdag, 15 augustus 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: www.bd.nl/opinie/asbest-van-de-toekomst~a46c0724/ 15 aug. 2017
Eke Vriens

De overheid faalt in haar taak om burgers, met name kinderen, te beschermen tegen het gevaar van elektromagnetische straling.

Het chemiebedrijf Chemours loost al jaren GenX, een gevaarlijke stof die met het afvalwater in het milieu terechtkomt (BD 27 juli), zonder dat de overheid heeft ingegrepen en waar de omwonenden zich zeer ongerust over maken. 'Als de politiek het niet doet moet de burger in actie komen', vinden de initiatiefnemers van de petitie die zij startten om te eisen dat Chemours per direct stopt met de lozing van GenX.

Ook recent zijn andere schadelijke milieufactoren uitvoerig in het nieuws geweest, zoals Q-koorts, kankerverwekkende verf bij defensie en aardbevingen in Groningen. In alle gevallen was sprake van te late voorlichting, ontkenning van verantwoordelijkheid van overheidszijde en vervolgens niet voldoende of geen hulp voor slachtoffers. Dit alles om economische en industriële belangen niet te schaden.

Aan dit rijtje milieufactoren kunnen we elektromagnetische straling van draadloze communicatie toevoegen. Asbest, waarvan de gezondheidsschade al in 1918 vaststond, is pas in 1993 in Nederland verboden. Tot die tijd heeft de asbestcementindustrie er maximale winst uit kunnen halen. En zo zal het ook gaan met de straling van draadloze communicatie (EMV, elektromagnetische velden), als de overheid geen aandacht besteedt aan deze schadelijke milieufactor.

Wereldwijd zijn er gerenommeerde wetenschappers die schadelijke effecten gevonden hebben aan plant, dier en mens, veroorzaakt door deze straling. Ook wereldwijd lijden veel mensen er ondraaglijk aan. Ze moeten zich maar zien te redden in deze door straling verziekte wereld. De telecomindustrie is te machtig. En de vele organisaties die zich inzetten voor elektrogevoeligen trekken nog aan het kortste eind.

In sommige landen wordt wel erkend dat de straling van draadloze communicatie schadelijk is en worden er maatregelen getroffen om de burger en met name kinderen te beschermen. Ook heeft het Kennisplatform EMV in 2012 verklaard dat het mogelijk is dat de klachten die elektrogevoeligen hebben, veroorzaakt worden door EMV. Maar maatregelen om de stralingsbelasting te verminderen en de getroffen personen te helpen, worden door de Nederlandse overheid niet genomen.

Strafbaar
De Gezondheidsraad stelt dat deze straling niet schadelijk is mits onder de door de overheid ingestelde norm, maar die is met enkele andere landen de hoogste ter wereld. In Italië is de norm die in Nederland gehanteerd wordt zelfs strafbaar.

In enkele gemeenten in Nederland zijn momenteel werkgroepen die met enig succes een mast weten tegen te houden of in overleg met de provider de mast op een meer veilige plek ver van bewoning laten plaatsen. Bewoners beginnen zich te roeren, niet alleen om gezondheidsredenen of bezorgdheid maar ook omdat hun huis alleen al door het uitzicht op een mast minder waard wordt.

Tot er afdoende maatregelen worden genomen, moeten de mensen die ziek zijn door deze straling zich maar zien te redden. We krijgen op de site www.stopumts.nl vaak verdrietige verhalen toegestuurd, onder andere van elektrogevoeligen die euthanasie hebben aangevraagd. Ook kennen we mensen die een eind aan hun leven hebben gemaakt, omdat ze geen enkele hulp van overheidsinstanties kregen vanwege het feit dat elektrogevoeligheid niet erkend wordt in Nederland. Het is triest dat dit in een geciviliseerd land als de onze kan voorkomen.

Zelfs de christelijke partijen die toch naastenliefde in het vaandel hebben staan, trekken zich van onze hulpvragen niets aan. Erger nog, de ChristenUnie, die onder andere door ons al jaren geleden op de hoogte is gebracht van de gezondheidsschade door EMV, wil zelfs versneld wifi in scholen invoeren, terwijl er al veel kinderen zijn die daar ernstige klachten door ondervinden.

Experiment
Het valt ons op dat veel mensen hun schouders ophalen als je ze wijst op de gezondheidsschade. Zij hebben er geen last van, zeggen ze, maar vaak hebben ze wel veel klachten en tegelijkertijd draadloze apparatuur in huis. Net als met roken zullen de klachten niet meteen optreden, het kan jaren duren voor die zich openbaren en er zullen mensen zijn die er nooit last van krijgen.

Maar het is triest dat nu al zovelen de dupe zijn van de ongebreidelde toename van de stralingsintensiteit. Vooral de jeugd en zeker de zeer jonge kinderen die opgroeien met smartphones en tablets en niet meer zonder wifi kunnen, zullen de meeste risico's lopen. Het is een experiment met mensen waar we de uitslag niet van kennen maar waar veel wetenschappers - en zij niet alleen - zich grote zorgen over maken.

Elektromagnetische straling wordt wel vaak het asbest van de toekomst genoemd. Het is echter te hopen dat het niet zo lang duurt als met asbest voordat de overheid ingrijpt, want dan is het voor de komende generaties te laat.

Eke Vriens uit Knegsel is actief voor de website StopUMTS.
www.stopumts.nl .


Dit artikel is inmiddels ook in ''De Stem'' gepubliceerd.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie