Charlatanerie?

maandag, 10 april 2006 - Categorie: Artikelen

Dr. ing. Hugo Kroeze sprak op 26 maart 2006 in Leeuwarden.

Hij beschuldigde mensen die stralingwerende kleding verkopen van charlatanerie. Dat is een zware beschuldiging. De kleding komt onder andere van Marburg Technic, een gerenommeerd bedrijf in Duitsland.
www.marburg-technic.com/

''Onze ervaring is dat het weinig zin heeft om mensen zoals Kroeze hierop aan te spreken. Zij zullen hun mening niet veranderen, het is verspilde tijd'', reageert Klaus Wunderlich van Marburg Technic.

Ook mensen die met Stetzer-filters en ferriet-kabels onnodige frequenties van het elektriciteitsnet verwijderen zijn volgens Kroeze charlatans. Dat is een niet minder zware beschuldiging aan het adres van bijvoorbeeld Marcel Honsbeek uit Nijensleek, die bedrijven adviseert om onder andere Stetzer-filters toe te passen.

Het is ook een beschuldiging aan het adres van prof. dr. Luc Verschaeve, die samen met dr. Annemie Maes van VITO in België met succes een kantoor 'schoon' maakte met ferriet-kabels. De ribbeldijen (vetverplaatsing), brandende huid en vermoeidheid van de medewerkers verdwenen.

Om zijn gelijk te krijgen sloeg Hugo Kroeze met respectievelijk een hamer en zijn wijsvinger op twee spijkers in een blok hout. Dat moest de interactie tussen elektromagnetische velden en de mens voorstellen. Waarschijnlijk is de hamer dan ioniserend en zijn wijsvinger niet. Een wel erg simpele voorstelling van zaken. Zijn wijsvinger begon wel zeer te doen.

Kroeze presteerde het ook om gewapend beton als bescherming tegen straling op te voeren. De maaswijdte van de wapening is veel te groot om hoogfrequente straling te dempen. Een vuistregel is dat voor effectieve afscherming met gaas de maaswijdte niet meer mag bedragen dan 1/10 van de golflengte van de te dempen frequentie. Voor DECT en UMTS bij voorkeur dus minder dan een centimeter.

Kroeze vergeleek de straling van DVB-T (digitenne) met die van de zon. Een misleidende vergelijking, want de straling van de zon (frequenties, modulatie) lijkt niet op die van DVB-T, GSM, UMTS, DECT, WLAN, WIFI, C2000 enzovoort. Maar als de vergelijking toch gemaakt moet worden: niemand haalt het in zijn hoofd om permanent in de zon te leven, wonen, werken en slapen.

Kroeze voerde een recent onderzoek van Rubin c.s. aan. Parmantig stelde hij dat mensen die zeggen elektrogevoelig te zijn niet kunnen voelen of straling aan of uit staat, net zo min als mensen die niet zeggen elektrogevoelig te zijn. Ja? En? Dat is een algemeen bekend feit, dat al door veel onderzoekers is aangetoond. Het is een goede reden voor toepassing van het voorzorgsprincipe.

Wat Hugo Kroeze verzwijgt is de hoofdconclusie uit het onderzoek van Rubin c.s.: de hoofdpijn van mensen neemt toe als zij blootstaan aan elektromagnetische straling zoals van een mobiele telefoon.

Kroeze stelde, dat last van gevolgen van effecten van niet-thermische, niet-ioniserende straling 'tussen de oren zit'. Daar is zelfs de WHO van afgestapt (in WHO factsheet 296 staat 'the symptoms are real', hoewel 'currently' geen verband met elektromagnetische velden zou zijn aangetoond). Het is een achterhaalde zienswijze, een veronderstelling die niet door onderzoek wordt bevestigd. Integendeel, het aantal getuigenissen van blinde ervaringen is groot.

Kroeze beweerde dat de klachten ook bestaan 'als de zendmast uit staat'. Hij kan dat niet met onderzoek onderbouwen, het zijn verhalen.

De milieufactor niet-ioniserende elektromagnetische velden is het gevolg van alle bronnen tesamen. Antennes op zichzelf doen niks, het is de straling die effecten heeft en schade aanricht. Variatie en stress zijn daarbij sleutelwoorden. Windows, co-factoren, voorbelasting, uitgestelde effecten zijn niet minder belangrijk.

Uiteraard spelen psychische factoren een rol. Mensen kunnen angstig worden, net als voor de vogelgriep. Maar de gevolgen van die angst zijn niet te vergelijken met de effecten van elektromagnetische velden.

De (kleine) effecten van de straling op biologische systemen zijn aangetoond. In toxicologische zin zijn zij oorzaak van (trigger van of deel van) ontregeling van biologische processen. Het lichaam tracht evenwicht te houden, maar kan dat niet onder alle omstandigheden en als het niet lukt, is onwelzijn en gezondheidsschade het gevolg.

Bronnen................ + + + + + + +
veroorzaken......... / / / / /
in mensen.......... O O O O O O
verschillende.......... / // / /
effecten............... # # # # # # #
met gevolgen.... SOS SOS SOS

Dat is ook de wetenschappelijke benadering van dr. Hugo Schooneveld van de Werkgroep Elektromagnetische Overgevoeligheid.

Het is een visie die eveneens terug te vinden is op de website van het Meldpunten Netwerk Gezondheid Milieu (MNGM) (bijvoorbeeld in het artikel van drs. ing. Jan van Gils), de website www.milieuziektes.nl (van ing. Charles Claessens) en de website www.gezondheidenmilieu.nl van het platform Gezondheid en Milieu.

Hij is ook te vinden bijvoorbeeld op www.mikrowellensmog.info (dr. Ferdinand Ruzicka). Luc Verschaeve (nu lid van de Gezondheidsraad) heeft niet alleen de causale relatie tussen elektromagnetische velden en ribbeldijen (vetverplaatsing), brandende huid en moeheid ontdekt. Verschaeve heeft ook schade aan DNA bij muizen waargenomen, bij de ene mobiele telefoon wel, bij de andere niet.

Dat niet-ioniserende elektromagnetische velden biologische effecten hebben is algemeen wetenschappelijk erkend. Het staat bijvoorbeeld in het rapport van T-Mobile (Jülich Instituut, 9 mei 2005), in de brochure over mobiele telefoons van de Duitse Stralingsdienst, in de BUWAL-brochure over Elektrosmog van de Zwitserse overheid, enz.

Epidemiologisch onderzoek heeft ook gevolgen voor de slaap aangetoond. Na acht jaar tijd is eindelijk het resultaat van het onderzoek rond de korte golf zender van Schwarzenburg bekend. Er is een sterke relatie tussen slaapstoornissen en de straling gevonden.

De Gezondheidsraad ontkent de effecten niet, maar wel de gevolgen van permanente bestraling (en van de onderbroken bestraling door mobiel bellen, gebruik van een laptop met UMTS, e.d.). Hugo Kroeze echter stelt dat de elektromagnetische velden geen effecten hebben.

Hugo Kroeze is geen medicus en geen bioloog. Hij is een technisch expert op het gebied van hyperthermie, het bestralen van kankergezwellen met thermische niet-ioniserende straling (zoals in een magnetron). Op dat gebied is hij gepromoveerd bij Lagendijk (lid van de Gezondheidsraad) en heeft hij zijn sporen verdiend. Hij verdient daarvoor waardering en respect.

Dat mag zijn, maar daarmee is hij nog geen deskundige op het gebied van de biologische effecten en gevolgen van niet-thermische niet-ioniserende elektromagnetische velden, zoals van WLAN, DECT, GSM, UMTS, DVB-T, C2000 en andere draadloze systemen.

Frans van VeldenLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie